Ani skoro 30 let od doby, kdy jsem se na malé, dnes již dávno zrušené střelnici v Kladně učil, jak zacházet s puškou a s pistolí, jsem nezapomněl na několik momentů. Prvním bylo překvapení, že malý sklad se zbraněmi a municí fungoval v menší plechové boudě zřejmě především díky dokonalé paměti obou vedoucích, kteří se o objekt starali pouze zdánlivě chaoticky. Štítky nebo cedule byste na policích hledali marně.

Postupně jsem si všiml, že muži ve skutečnosti velmi přesně vědí, co se kde v regálech nachází a kam sáhnout, když střelci během tréninků vyslovovali svoje požadavky. A ty se většinou týkaly elegantních barevných krabiček s náboji od společnosti Sellier & Bellot.

U zrodu této legendy stáli na počátku 19. století podnikatelé francouzského původu Louis Sellier a Jean Maria Nicolaus Bellot, kteří v Praze začali vyrábět perkusní zápalky. Firma se rozrůstala, český podnikatel Martin Halla inicioval její proměnu na akciovou společnost a její sortiment se dál rozšiřoval. Po vzniku republiky se stala hlavním dodavatelem munice pro československou armádu a policii, zároveň ale nezapomínala ani na potřeby sportovní a lovecké střelby. Důležitým mezníkem bylo přestěhování do nové továrny ve Vlašimi v roce 1936, když provoz v Praze Na Parukářce již neměl kapacitu na zajištění produkce 1,5 milionu nábojů a tří milionů zápalek denně, požadovaných ministerstvem obrany pro případ válečného konfliktu.

Preciznost

Je jí zapotřebí při výrobě munice, jejím skladování, přepravě i expedici. Už téměř 200 let logistika čekala na systémovou změnu.

>1 mld.

Přes jednu miliardu nábojů ročně vyrobí Sellier & Bellot. Firma je součástí brazilského koncernu CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos).

Už nebylo místo

A ve Vlašimi společnost Sellier & Bellot sídlí doposud. Její výrobky nejvíce charakterizuje preciznost. Je jí zapotřebí při výrobě, skladování, přepravě i při expedici. Už téměř dvě stě let je společnost ve svém oboru tahounem technologických novinek a zároveň je jedním z nejstarších světových výrobců v muničním a obranném průmyslu.

Před čtyřmi lety se firma rozhodla investovat do logistiky, která čekala na významnější systémovou změnu. "Už jsme neměli palety s naší produkcí kam dávat," říká lapidárně Ladislav Pešata mladší, samostatný projektant Sellier & Bellot, který realizaci systémové změny spoluorganizoval a všechna přijatá řešení se svým týmem ve zdejším provozu zaváděl do praxe.

Skladové hospodaření výrobce střeliva má různá specifika. Tím prvním jsou vysoké nároky na bezpečnost, které začínají už u samotných budov. Ke stávajícímu železobetonovému skladu společnost nechala vybudovat novou halu, rovněž ze železobetonu. Expediční prostor v původní i nové budově uzavírají trezorové dveře a vrata s vysokou odolností vůči pokusům o případné vniknutí nepovolaných osob. Střešní světlíky, jako u standardních budov, zde být nesmějí. Veškeré další otvory, jako například dveře, nasávání vzduchu a vrata pro provětrání, jsou vybaveny mřížemi.

Šíří sortimentu se firma vymyká svojí konkurenci ve světě. Pistolové a revolverové náboje vyrábí v rážích od 6,35 Browning až po.45ACP. Škálu kulovnicových nábojů dodává v rážích od 22 Hornet až po 9,3 x 74R s možností laborace 10 typů střel pro lovecké použití i pro terčovou střelbu. Brokovnicové náboje nabízí v rážích 12, 16, 20, 28 a.410. Škálu uzavírají náboje s okrajovým zápalem a nábojky s okrajovým a středovým zápalem. Řada zákazníků si objednává větší množství položek, nároky na vychystávače tady byly vždy vysoké.

Návaznost na původní provoz

Do prostoru rozšířeného o novou budovu je zasazen provoz nového automatizovaného skladu. Jeho srdcem je řídicí systém DCIx, který dodala společnost Aimtec. Stará se o zaskladnění a vyskladnění plně automatickými zakladači a o celé zázemí, včetně váhových a balicích kontrol, a zároveň o vzájemnou integraci použitých technologií − dopravníků, jeřábů, zásobníků, vah a ovinovačky. Systém ovládá a monitoruje pohyb všech palet od vstupu až po expedici, a to v reálném čase.

V prostoru se zastavěnou plochou 1489 metrů čtverečních s kapacitou více než 3500 paletových míst se veškeré skladové operace vykonávají bez zásahu člověka. Jde jak o zaskladnění z výroby (po načtení palety do informačního systému a jejím uložení obsluhou pomocí vysokozdvižného vozíku na dopravník), tak o vyskladnění na mixovací pracoviště, kde se dávají dohromady zásilky pro konkrétní zákazníky, a o expedici.

Projekt byl částečně zasazen do stávajícího fyzického i digitálního prostředí. Vychystávání pokračuje i nadále v původní hale a ani ERP se neměnil. Úlohou Aimtecu bylo na základě rozvržení haly a použitých technologií a ve spolupráci se Sellier & Bellot vymyslet funkční softwarové řešení pro skladové operace a integraci všech systémů, technologií a procesů. Projekt zaštiťovala společnost LogTech, řídicí systém pro dopravníky dodala firma Blumenbecker, paletové regály Stow a dopravníky a zakladače jsou od Swisslogu.

Ladislav Pešata mladší všechna přijatá řešení se svým týmem ve zdejším provozu zaváděl do praxe.
Ladislav Pešata mladší všechna přijatá řešení se svým týmem ve zdejším provozu zaváděl do praxe.
Foto: Matej Slávik

Řešení kompletní skladové logiky

Každá paleta míří z výroby (ze sousedních budov) k zaskladňovací lince s lidskou pomocí na vysokozdvižných vozících, samotný proces umístění se však už děje automaticky, včetně skenování, ovinutí fólií, rozměrových a váhových kontrol pro zajištění bezpečnosti ve skladu a umístění na konkrétní paletové místo.

Třetina zboží Sellier & Bellot putuje z Vlašimi za oceán v kontejnerech. Při přepravě munice je nutné dodržovat přísná pravidla plnění zásilky, kromě hmotnostního limitu se proto řeší i skladba palet v jednotlivých vrstvách. Zbylé dvě třetiny zásilek jsou rozváženy kamiony. I zde existuje řada pravidel, která komplikují přípravu expedice. Roli hraje nejen výška palet, jejich hmotnost a skladba vrstev, ale i to, zda jde o palety s homogenním artiklem, či skládané mixované palety s výběrem ze širokého sortimentu Sellier & Bellot. Plnění všech úloh dnes na základě uvedených parametrů hlídá automatizovaný systém.

Vyztužené regály

Sedmipatrové regály jsou obsazovány paletami tak, aby nižší palety do jednoho metru výšky obsazovaly pozice v prvních čtyřech patrech a vyšší palety do 1,5 metru výšky pak pozice mezi pátým a sedmým patrem. Vyšší palety bývají lehčí než nižší palety, pokud například obsahují kartony a krabičky s brokovými náboji. Ty jsou větší a zároveň znatelně lehčí než náboje kulové.

Regály jsou navíc ve spodní části vyztužené příčníky, které zpevňují jejich konstrukci. Ladislav Pešata vzpomíná na to, jak v počátcích provozu automatizovaného skladu docházelo k prohýbání méně kvalitních palet. V počátcích testovacího provozu se několikrát zasekly při pokusech o jejich založení či vyložení. Řešením bylo upozornění dodavatelům, aby více dbali na kvalitu jejich zpracování (důležitou roli hraje i to, aby jejich rozměry byly na milimetr přesné), a právě nasazení zmíněných příčníků, o něž se palety mohou opírat.

Každé skladové místo v regálu má nosnost až 1500 kilogramů. Systém dovoluje, aby skladníci v Sellier & Bellot zadávali pro každou konkrétní skladovou pozici minimální a maximální míru jejího zatížení. Pak už automat může sám rozhodovat, kam kterou paletu přesně zařadit − nejtěžší nízké palety jsou zařazovány do spodních pater.

Regály mají hloubku na dvě paletová místa za sebou, jedná se o tzv. double deep systém. Zadní místo je přitom položeno o něco výše než přední. Pokud se totiž vidlice zakladače vysunou do zadní pozice a neberou paletu, dochází k jejich prohýbání. Pokud by přední a zadní pozice v regálech byly ve stejné výšce, docházelo by ke znatelnému opotřebení předních regálů i vidlic.

Skládat kartony musí člověk

V případě, kdy se má finální paleta pro zákazníka skládat z více druhů výrobků, jsou palety se zbožím postupně naváženy na speciální mixovací pracoviště, kde přichází na řadu člověk. Jsou zde tři stoly, ke kterým vedou tři dopravníky. K prostřednímu stolu přijíždí prázdná paleta, na kterou se bude zboží skládat, a střídavě na levou a pravou stranu přijíždějí přímo ze skladu palety zdrojové.

Skladbu jednotlivých palet a balicích listů připravuje zmiňovaný systém DCIx. Uživatel s oprávněním potvrdí tyto návrhy. V systému je zaznamenán předpis výstupní palety a podle něj začnou vyjíždět na levé a pravé pracoviště ze skladu systémově navázané zdrojové palety. Jednotlivé kartony pracovník expedice překládá podle předpisu, zobrazovaného na velkých obrazovkách, na prostřední, mixovanou paletu. Skenováním kódů zdrojových palet a zadáváním množství kartonů potvrzuje přeskládávání jednotlivých kartonových balení na cílovou paletu uprostřed. "Jsme rádi, pokud systém, na jehož pozadí je složitá logika, je uživatelsky co nejpřívětivější," říká Ondřej Duspiva ze společnosti Aimtec.

Nepotřebné zdrojové palety se zásobami automaticky odjíždějí zpět do skladu. Projedou přes váhovou a obrysovou kontrolu, jsou ovinuty a zaskladněny do nové pozice. V případě nesouladu se systémovou evidencí jsou palety vyvezeny na výstup k přezkoumání. Hotová expediční paleta odjede přes stejné kontroly a je vyvezena na výstup, kde čeká na naložení.

Přestože dopravníky sebraly část plochy původního skladu, prostor se výrazně uvolnil. "Když jsme zásilky pro zákazníky kompletovali výhradně ručně, museli jsme je na paletách složitě dohledávat. S tím je konec," říká Ladislav Pešata.

Zkoušky vzorků

Někteří velcí zákazníci, odebírající velké množství munice, kontrolují kvalitu přebírané munice zkouškou namátkově vybraných vzorků na zkušební střelnici nacházející se v areálu společnosti Sellier & Bellot. V takovém případě jsou všechny připravené palety vyvezeny ze skladu, klient z každé vybere vzorek (krabičku), jejíž obsah vyzkouší. Tyto chybějící menší manipulační jednotky jsou následně doplněny a palety mohou být potom znova zaskladněny, než jsou naloženy na nákladní vůz či do kontejneru a expedovány zákazníkovi.

Sellier & Bellot hodnotí projekt jako úspěšný. "Realizovali jsme jej v živém prostředí, což přinášelo jisté limity, omezení a požadavky na přesnost plánování jednotlivých milníků, jako byly například přechod na ostré prostředí, migrace dat mezi systémy či školení obsluhy," říká Ladislav Pešata.

Související