Nová generace bezdrátových technologií přinese transparentnost, rozsáhlou automatizaci a předvídatelnost. Uvádí to zpráva o trendech s názvem Nová generace bezdrátových technologií v logistice, kterou vypracovala DHL. Zpráva nabízí komplexní pohled na vývoj bezdrátových sítí a budoucnost internetu věcí v logistice.

V poslední době se zájem soustředil především na mobilní datové sítě 5G, které jsou v mnoha zemích uváděny do provozu. Technologie 5G slibuje koncovým uživatelům mnoho výhod, mezi něž patří vyšší přenosové rychlosti, větší kapacita a individualizované služby pro novou generaci chytrých, síťově propojených zařízení.

To vše vytvoří nové příležitosti také pro logistiku. Pro průmyslové využití jsou optimalizovány známé technologie, jakými jsou WiFi a Bluetooth, ale i méně rozšířené technologie, mezi něž patří LPWAN (Low Power Wide Area Networks) a satelity LEO (Low Earth Orbit) na nízké oběžné dráze Země. Nové generace uvedených bezdrátových technologií umožní další krok v komunikační revoluci, který nás posune do nového světa, v němž mohou být všichni propojeni se vším, a to kdekoli, popisuje zpráva budoucnost.

V nedávném průzkumu, který uspořádala DHL a jehož se zúčastnilo 800 vedoucích dodavatelských řetězců, uvedlo 60 procent respondentů, že transparentnost jejich dodavatelského řetězce je v současnosti nedostatečná. Respondenti označili za tři největší a nejdůležitější výzvy dosažení opravdové transparentnosti v celé délce dodavatelského řetězce, potřebu jediné centralizované platformy pro realizaci iniciativ v oblasti internetu věcí a eliminaci roztříštěného shromažďování dat z heterogenních dodavatelských řetězců.

Tři klíčové cíle propojení

Až jednou budou všichni a všechno všude online, umožní to logistice dosahovat tří klíčových cílů:

  1. Celková transparentnost: Všechny zásilky, logistické položky, veškerá infrastruktura a všechna zařízení, to vše bude síťově propojeno díky široce dostupným sítím a levným vysokovýkonným senzorům. Tím bude umožněna velmi efektivní automatizace, optimalizace procesů, rychlejší a transparentnější řešení událostí a v důsledku toho i nejlepší kvalita služeb pro firemní i koncové zákazníky.
  2. Rozsáhlá autonomie: Všechna autonomní vozidla, ať se jedná o roboty v halách, nebo logistická vozidla na veřejných silnicích, spoléhají na ultrarychlou, spolehlivou bezdrátovou komunikaci pro efektivní řízení a jízdu v příslušném prostředí. Tato řešení jsou v současnosti již na vzestupu, ale nová generace bezdrátových technologií se stane klíčovým faktorem, který umožní jejich široké využití a posune svět k autonomním dodavatelským řetězcům.
  3. Zdokonalování prognóz: S tolika internetem propojenými subjekty se objem, rychlost a rozmanitost dat, která shromažďujeme, ztrojnásobí v porovnání s velkými daty generovanými v současnosti. Pokračující rozvoj systémů strojového učení a umělé inteligence ve spojení s ultrakrátkými čekacími dobami u nové generace bezdrátových technologií odstraní omezení pro datové prediktivní systémy sestavující prognózy, plánování dodacích lhůt a vedení trasy, vyplývající z dlouhé čekací doby a nízké výkonnosti bezdrátových sítí.

Zatímco velké části předpovídaného růstu bude dosaženo pomocí dnes již důvěrně známých technologií, opravdu univerzální konektivita si vyžádá přístupy, které dokážou nabídnout nové možnosti, včetně vyšší kapacity, většího dosahu, rychlejšího přenosu, vyšší energetické hospodárnosti a nižších nákladů.

Kompletní zpráva je k dispozici zdarma

Součástí zprávy společnosti DHL o trendech je kapitola, která popisuje způsob fungování nejmodernějších bezdrátových technologií, upozorňuje na některé inovativní projekty realizované v logistice a přináší organizacím v dodavatelských řetězcích cenná vodítka pro jejich implementaci. Kompletní zprávu Nová generace bezdrátových technologií v logistice (Next-Generation Wireless in Logistics) lze získat bezplatně na https://www.dhl.com/next-gen-wireless-logistics.

Související