Praha se začala více zajímat o městskou logistiku. Minulý měsíc radní schválili studii vypracovanou Institutem plánování a rozvoje IPR, podle které by mělo hlavní město využívat městská depa, elektrické dodávky či nákladní kola a zajistit novým způsobem parkování pro zásobování. V této souvislosti nyní magistrát vyhlásil dvě výběrová řízení na pozici specialisty rozvoje dopravy se zaměřením na city logistiku.

S problémy se zásobováním zejména městských center se potýká každé velkoměsto a Praha není výjimkou. Problémy způsobují nejen úzké uličky historického jádra, ale i dopravou přeplněné čtvrti širšího centra. Řešením je v řadě evropských velkoměst soubor opatření, která podporují šetrnou přepravu zboží a usnadňují logistiku zásobování pomocí městských logistických center, z nichž může probíhat distribuce dodávkami na ekologičtější pohon. Společně s dalšími opatřeními je tak možné při zásobování zbožím významným způsobem snížit počet jízd těžkých nákladních vozidel do městského jádra.

Nová koncepce si vyžádá i personální obsazení. Magistrát proto hledá specialistu, který by dokázal hledat a prosazovat způsoby a opatření k zajištění efektivní a ekologicky únosné přepravy zboží. Personální obsazení by měla přinést dvě již vyhlášená výběrová řízení, do kterých lze podávat přihlášky do 14. srpna.

Více informací na https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/kariera/index.html.

Související