Digitalizace se dotýká všech dopravních oborů, námořní přeprava zboží není výjimkou. Tlak tímto směrem ale ještě zvýšila letošní pandemie onemocnění covid-19, na niž museli všichni účastníci logistických řetězců reagovat. Rostoucí potřeba rychlé digitalizace byla i tématem webináře přístavního úřadu v Singapuru, který se za účasti Mezinárodní námořní organizace IMO uskutečnil na konci července.

Koronavirová krize měla na firmy z námořní přepravy zboží různé dopady. Všem však může přinést důraz na digitalizaci a zavádění pokročilých technologií, jako je umělá inteligence, rychlejš zotavení. Klíčový nyní bude rozvoj spolupráce mezi lodní dopravou, přístavy a logistikou. To si nelze bez postupující digitalizace a zpracovávání velkých objemů dat představit. Ovšem jen tato spolupráce může usnadnit obchod a podpořit hospodářské oživení i v dalších sektorech.

Připravuje se jednotné místo pro podávání dokumentů

Podle generálního tajemníka IMO Kitacka Lima by zde klíčovou roli měla sehrát samotná Mezinárodní námořní organizace, která je agenturou OSN. Úkolem je přivést již probíhající digitální revoluci i do námořní dopravy a zároveň zajistit její bezpečnost, ochranu životního prostředí a také kybernetickou bezpečnost. „Digitalizace a nové technologie také povedou k rozvoji standardizace, a tedy ke zvýšení efektivity námořní dopravy,“ řekl Kitack Lim. 

Od dubna loňského roku již existuje závazný požadavek na elektronickou výměnu dat a v současnosti se vedou diskuse o vytvoření jednotného místa pro podávání elektronických dokumentů a dat o odjezdech a příjezdech lodí. Data z tohoto jednotného místa by se pak předávala všem zúčastněným firmám zapojeným do námořního obchodu nebo dopravy s cílem usnadnit jejich činnost.

Související