Softwarové řešení Idea vyvinuté DHL Supply Chain dokáže vylepšit vyřizování objednávek z internetových obchodů. Software využívá algoritmy a datovou vědu například pro optimalizaci tras při vychystávání zboží a nasazení pracovníků ve skladě. Vývoj zajistil vlastní tým DHL Supply Chain.

Pandemie covid-19 přinesla internetovým obchodům vysoký nárůst obratů. Zvýšil se počet objednávek, ale velikost zásilek se zmenšila. Kvůli rozmanitějšímu sortimentu produktů navíc roste počet skladovaných položek, jimiž musí obchodník disponovat. Logistické firmy proto stále častěji využívají moderní informační technologie, především inteligentní prediktivní a analytické nástroje. Tím se například zjednodušuje skladování zboží a urychluje vyřizování internetových objednávek pro velké online prodejce.

Analytický nástroj Idea představuje jednu z odpovědí na aktuální výzvy v e-commerce. DHL Supply Chain v něm využívá umělé inteligence, která svým algoritmem dokáže optimalizovat trasy při vychystávání zboží ve skladě. Objednávky jsou logicky spojovány, což usnadňuje pracovníkům vyřizování zásilek. Integrované inteligentní plánování úkolů rozděluje práce mezi zaměstnance ve skladě a umožňuje prioritní zpracování urgentních objednávek.

Algoritmus Idea vylepšuje procesy vychystávání zboží ve skladech provozovaných DHL. Související náklady jsou podle DHL relativně nízké, protože tento software je kompatibilní s většinou tradičních systémů pro řízení skladu a lze ho proto začlenit do existující infrastruktury IT. DHL udává, že v rámci prvních komerčních aplikací zkrátilo toto řešení vzdálenosti překonávané zaměstnanci ve skladu až o 50 procent a zvýšilo produktivitu jednotlivých provozoven DHL až o 30 procent.

Související