Před pár lety v Kyjích výstavba nového centrálního skladu Coca-­Coly neprošla, protože se místním obyvatelům zdála původně plánovaná výška 39 metrů naddimenzovaná. Popravdě, když jsem před pár týdny procházel pražským areálem jedničky na českém trhu se sycenými nealkoholickými nápoji, který se nachází těsně vedle frekventované komunikace, neuměl jsem si představit, komu by případná nová dominanta této lokality situované do trojúhelníku mezi dvě železniční tratě mohla překážet.

Jan Turek k tomu říká, že původně naplánovanou výšku spočítali odborníci tak, aby automatizovaný systém zajišťující uskladnění produktů před expedicí pracoval co nejefektivněji. "Připomínky občanů jsme vzali v potaz. Budova sice nyní zabere větší plochu, ale žádný negativní dopad na provoz to nemá," říká Jan Turek.

Fakt je, že když nyní projdete stavbou přímo mezi ostatními budovami, mezi nimiž nový objekt nijak nevyčnívá, vnímáte, že sem zapadá zcela přirozeně. V areálu se nyní nachází celkem sedm hal, tři z nich jsou výrobní.

Po uvedení do provozu, které je naplánované na příští rok, bude ve skladu instalovaný double deep regálový systém s kapacitou 20 tisíc palet. Zakládat je bude devět elevátorů, systém bude schopen přijímat až 275 palet za hodinu a vydávat 295 palet. "Toto řešení ukrývá i rezervu pro naše budoucí plánované akce," dodává Jan Turek.

Stavební povolení společnost získala v únoru, v březnu byla stavba slavnostně otevřena a ani covid-19 stavbu nezastavil. Prostupnější komunikace tempu výstavby napomohly, náklaďáky přivážející beton, kterých sem jezdilo někdy až 60 denně, nemusely stát v kolonách. "Máme několik týdnů náskok," dodává Jan Turek.

Od výdeje po příjem

Nový provoz fakticky sestává ze tří těles. Na samotný jednopodlažní sklad hotových výrobků SO01 přímo navazuje hala expedice SO02 s nakládacími můstky a vjezdem pro kamiony s prázdnými paletami nebo navráceným zbožím. K propojení stávajících hal s těmito objekty expedice a skladu slouží dvoupodlažní krček SO03, jímž budou procházet automatické dopravníky.

Expedice výrobků navazuje stavebně na jižní stranu skladu výrobků. V přízemí bude umístěn výdej palet s výrobky ze skladu, zásobníky pro jednotlivé nakládací můstky, nabíjecí místa elektrických vozíků, vstup vrácených prázdných palet a logistická kancelář se sociálním zařízením.

Hotové výrobky na paletách budou z výrobní linky dopravovány do dopravníkového třídicího systému, který je umístěn v jedné ze stávajících výrobních hal a spojovacím objektu. Zde budou dvěma výtahy zdvihány do patra a přes spojovací krček dopravovány do mezaninu haly SO02 s dopravníkovou smyčkou, která je přesune k jednotlivým zakladačovým elevátorům, jež palety automaticky umístí do regálového systému ve skladu SO01. Při expedici je tytéž elevátory vyzvednou z regálů a dopraví do přízemí haly SO02 na další smyčku, která je bude třídit na jednotlivé zásobníky k příslušným nakládacím dokům. Nakládacích doků je připraveno celkem deset, devět z nich slouží k výdeji zboží, poslední slouží k příjmu navráceného zboží nebo prázdných palet. Na východní straně haly SO02 je příjem prázdných palet ze skladu palet východně od objektu.

Palety si řidič sám naloží

Vlastní sklad SO01 je tvořen jednou místností, kterou vyplní automatizovaný regálový systém se zakladačovými elevátory. Palety budou ukládány pomocí zakladače do jednotlivých paletových pozic. Paletové pozice obsluhované jedním zakladačem jsou vždy dvě za sebou z každé strany, celkem v sedmi vrstvách nad sebou. Stejným způsobem budou palety vyskladňovány − zakladač vyzvedne příslušnou paletu a odveze na dopravník, odkud manipulační jednotka automaticky putuje do části expedice. Regálový systém bude obsluhovat celkem devět zakladačů.

Ukládání a vyskladňování palet bude řídit vlastním počítačovým programem podle příkazů obsluhy.

V hale expedice SO02 bude technologická linka a nakládací můstky. Dále se zde nachází vestavek s místností skladníků, serverovnou, sociálním zázemím a v patře umístěnou kotelnou. V této části bude probíhat expedice a nakládka palet na kamiony a další distribuční vozidla. K přípravě nákladů poslouží gravitační dopravníky, na které budou palety umístěny automaticky v pořadí určeném pro nakládku. "Řidič dostane instrukce, na jaké rampě si má nakládat, a palety si sám odebere do kamionu. Máme to ošetřené tak, že si bude moci naložit jen takové zboží, které skutečně bude patřit do objednávky. Hlídat to budou i kamery," dodává Jan Turek.

Jedno řešení pro dvě úlohy

Spojovací přístavek SO03 se skládá z prostoru pro technologickou linku, místností trafostanice, rozvoden a ventilovou stanicí. Má sloužit primárně pro přejímku a manipulaci palet přímo z výroby a picking zóny k odeslání do skladu výrobků SO01 nebo případně přímo do SO02 k expedici. Palety z výroby budou pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků ukládány na předávacím místě již zmiňované výrobní haly, odtud po dopravnících poputují do objektu SO03, kde budou pomocí výtahu vyzdviženy na dopravník a přes spojovací krček putují po dopravníku do objektu SO01. Tady budou automaticky přeloženy na zakladač a uloženy v regálovém systému.

Spojovací přístřešek a krček poslouží i k opačnému toku palet pro doplnění picking zóny, případně expedice v existující části skladu. V tomto případě budou palety automaticky vyskladněny a stejným způsobem pomocí dopravníků přes spojovací krček a výtahy budou dopraveny na přejímací místo ve výrobní hale. Odtud je vysokozdvižné vozíky převezou na místo určení.

Zhruba půlmiliardová investice by se měla Coca-Cole vrátit do pěti let. Cílem projektu je konsolidovat infrastrukturu, tedy potlačit nutnost existence externích skladů společnosti v Počernicích, a také zavést ještě ve vyšší míře než doposud do procesu výroby, skladování a distribuce zboží automatizaci. "Řešíme tím obě věci najednou," říká Jan Turek. Technologickou část projektu zajišťuje firma System Logistics, která patří do portfolia společnosti Krones (ta Coca-Cole HBC dodává zařízení do výrobní části provozu).

Srovnatelný automatizovaný sklad nyní Coca-Cola provozuje například v rakouském Edelstalu, kde automatizovaný systém zajišťuje manipulaci s 25 tisíci palet. 

Související