Problém s obsluhou historických center velkých měst umocňuje skutečnost, že zboží a zásilky do centra přivážejí automobily z dep umístěných na vzdáleném okraji města či ještě dál.

Úlevu ale může přinést využívání takzvaných městských dep, která jsou zavážena většími vozidly ze vzdálených dep, a z nich pak balíky pokračují dál do centra s využitím šetrnějších a ekologičtějších dopravních prostředků − třeba elektrických kol.

To je cesta, kterou se již vydala řada evropských měst a v listopadu je následovala i Praha.

Nákladní elektrokola

Samotný koncept nákladního kola je velmi starý. Už na konci 19. století mlékaři a pekaři dopravovali své produkty zákazníkům na speciálně upravených bicyklech. O dnešních elektrokolech se říká, že až spojení pohonu elektromotorem se šlapáním jezdce umožnilo seriózní řešení pro přepravu nákladů na kole.

Nákladní elektrokola představují řešení pro centrum města s problematickým parkováním a obtížným průjezdem pro automobil. Nejsou ovšem univerzálním řešením pro veškerou městskou logistiku, ačkoli na některých typech elektrokol lze rozvážet i těžké a objemné náklady, například lednici či pračku a podobně.

Nejčastěji zmiňovanou nevýhodou je vliv počasí na práci kurýra, který není v chladném či deštivém období na elektrokolech dostatečně chráněn. Některá nákladní elektrokola však poskytují kurýrovi i ochranu proti dešti a všechny logistické společnosti vybavují své kurýry speciálním oblečením do nečasu. Důležité je v tomto ohledu také vybavení depa, aby měli kurýři k dispozici třeba horký čaj a možnost osprchovat se a převléknout se. Podobná elektrokola rozvážejí zásilky třeba také ve finských Helsinkách, kde jsou průměrné roční teploty výrazně nižší než v Praze.

Paradoxně dojezd elektrokola není tou veličinou, kterou by většina provozovatelů nákladních kol musela nějak řešit. Podle měření firmy ekolo.cz je průměrná délka doručovací trasy mezi 15 a 20 kilometry, což i s plně naloženým kolem a častými zastávkami a rozjezdy nemůže být pro kapacitu baterie kritické. Proto jsou některé modely dokonce vybaveny baterií o základní kapacitě pouhých 500 Wh, ačkoli jiné stroje mají kapacitu baterie i přes 2 kWh. Na elektrokole s nosností 180 kilogramů lze s kapacitou baterie 1 kWh ujet po Praze zhruba 80 kilometrů na jedno nabití.

Zdroj: ekolo.cz, www.depot.bike

Městské minidepo slouží několika rozvozovým firmám

Na rozhraní pražské Florence a Těšnova totiž s podporou magistrátu hlavního města zahájilo provoz městské minidepo sloužící hned několika přepravním firmám. V ohrazeném prostoru bývalého parkoviště pod magistrálou si tyto firmy umístily své kontejnery, kde uskladňují zásilky a kurýři zde naleznou potřebné zázemí. Odsud zásilky putují do samého centra města na korbách nákladních elektrokol. Jeden takový dopravní prostředek jich podle kapacity a nosnosti vozidla naloží i několik desítek balíků. Baterie by elektrokolům měly vydržet na zhruba čtyři hodiny provozu, opět podle typu a zatížení, proto v minidepu nechybí ani nabíjecí stanice pro elektrokola.

Ačkoli se elektrokola obvykle nehodí pro přepravu velkých nákladů, s běžnými balíky se zásilkami pro kanceláře či jednotlivce si v hustém provozu poradí snadno a často rychleji než motorizovaná přeprava.

Staronový prostředek pro distribuci ve městech

Při provozování elektrokolové mobility pomáhá logistickým společnostem firma ekolo.cz. "Problematice zavádění lehké elektromobility se s kolegy ­dlouhodobě věnujeme, čerpáme ze zahraničních zkušeností a snažíme se tyto zavádět do tuzemské reality," vysvětluje Jakub Ditrich, jednatel ekolo.cz. "Jako firma z byznysu nejsme příliš svázáni ­byrokracií a máme snadnější pozici v jednání s logistickými společnostmi, kterým vysvětlujeme přínosy logistiky prostřednictvím elektrokol. Také jim nabízíme technické poradenství a servisní zázemí. Stručně řečeno, máme na starosti koordinaci a provoz cyklo depa."

Pestrost modelů a typů nákladních elektrokol je tomto projektu jednou z velmi atraktivních věcí. Samotné odvětví nákladních jízdních kol je relativně velmi mladé a každou chvíli se v něm objevují nové koncepty. "V depu na Florenci jsou tak k vidění všechny hlavní typy cargo kol, tedy jednostopé bakfiets, klasická elektrokola s přívěsem, tříkolová carga s ložnou plochou na zadní ose a také čtyřkolové modely pro těžký náklad," říká Jakub Ditrich. "Velmi zajímavé řešení představí od prosince on-line supermarket rohlik.cz. Bude se jednat o komplexní řešení německé firmy Rytle, které je specificky vytvořeno pro teplotní řetězec při doručování potravin."

Elektrokol je řada typů podle potřeb při rozvozu

Ekolo.cz jedná s výrobci různých cargo-řešení o možnosti zápůjček pro společnosti zúčastněné v depu. Kurýři mohou například zkoušet heavy tricycle od značky Maxpro a další modely. Možnosti testování jsou součástí pilotního provozu depa. Budou-li výsledky zkušebního provozu kladné, otevře se možnost pro vytvoření dalšího minidepa třeba na levém břehu Vltavy.

Kurýr vyjíždí doručovat zásilky.
Kurýr vyjíždí doručovat zásilky.
Foto: ekolo.cz

Pohledem zúčastněných firem

Proč se logistické firmy účastní projektu městského depa s elektrokoly a co si od své účasti slibují?

DHL Express, Tomáš Lipert
manažer kvality a ochrany životního prostředí

Projektu se účastníme, protože je stoprocentně v souladu se strategií DP DHL Mise 2050: Nulové emise. Minidepo na Florenci spojuje lidi a pomáhá zlepšovat kvalitu života v centru velkého města. S přechodem z automobilů na elektrická cargokola se významně sníží část zdraví škodlivých emisí a intenzita hluku.

Princip CityHubu či městského mikrodepa nebo sdíleného depa není v síti DHL Express žádnou neznámou. Země na západ od nás, zejména Nizozemsko, tento koncept zavádějí a jsou pro ostatní vzorem. V zahraničí vznik a chod těchto projektů vždy nějakou měrou také podporuje město. V letošním roce jsme po loňském pilotním projektu nasadili první pražské cargokolo v oblasti Prahy 4 a ověřili si funkčnost řešení. Jakmile se hlavní město Praha rozhodlo a podpořilo vznik prvního pražského mikrodepa, věděli jsme hned, že se do tohoto projektu chceme zapojit.

Pestrost modelů a typů nákladních elektrokol je tomto projektu jednou z velmi atraktivních věcí.
Pestrost modelů a typů nákladních elektrokol je tomto projektu jednou z velmi atraktivních věcí.
Foto: Lukáš Oujeský

Projekt by měl dokázat, že tato alternativa doručování má v přímých centrech měst své místo, je funkční, efektivní, rychlá a bezpečná. Možná i oblíbená. A samozřejmě respektuje životní prostředí. Jsme přesvědčeni, že projekt tohoto druhu je řešením pro každé velké město. Přejeme si, aby projekt pokračoval i po ukončení pilotní fáze a dál se rozvíjel.

Také očekáváme, že vzhled místa mikrodepa se ještě zlepší a zkvalitní se život lidí v centru. Z pohledu logistické firmy by mikrodepo rovněž nemuselo být jen překladištěm, ale i  kontaktním místem, kde si zákazník může podat nebo vyzvednout zásilku, ideálně 24/7, například pomocí samoobslužných automatů přidaných do mikrodepa.

Možnost vlastního minidepa projednáváme v ČR dlouhodobě. S ohledem na možné scénáře tohoto projektu nelze vyloučit, že v případě náhlého ukončení provozu současného pražského mikrodepa z jakéhokoliv důvodu, budeme chtít pokračovat v námi řízených CityHub konceptech i s možností zapojení dalších partnerů.

DPD, Miloš Malaník
generální ředitel

Příležitost být součástí depa na Těšnově přišla shodou okolností právě v době, kdy jsme se zavázali doručovat do pěti let v Praze a Ostravě pouze bezemisně. Tento závazek je součástí strategie celé DPDGroup s názvem Driving Change, která vznikla již v roce 2012, odkdy také skupina kompenzuje svou uhlíkovou stopu na nulu pomocí emisních povolenek. Nyní se strategie rozšířila právě o tento závazek, díky kterému budeme do pěti let bezemisně doručovat ve 225 evropských městech. Jednou z dalších iniciativ je také monitorování kvality ovzduší ve 20 evropských městech do roku 2021 včetně Prahy.

O budoucnost city logistiky se zajímáme dlouhodobě a chceme se na ní také podílet. Využití elektrokol považujeme za jeden ze zásadních kroků v oblasti bezemisního doručování. DPDGroup má již se citydepy zkušenosti − nyní jich provozuje 130 a brzy se chystá otevřít dalších 80.

Dosud jsme obsluhovali centrum pomocí pěších i cyklokurýrů, ale pouze z dep, která nejsou v centru Prahy. Proto si od tohoto projektu slibujeme výrazné ulehčení distribuce zásilek a máme také možnost kurýry sloučit pod jedno městské depo. Jedná se o první podobný projekt v Česku, na který pro začátek nasazujeme pět cyklokurýrů, dva pěší kurýry a také nákladní rikšu.

Rádi bychom naše city depa rozšířili do více měst po celém Česku. Očekáváme i navýšení počtu kurýrů a zapojení elektrododávek. Pokud by nebyly možnosti podobně úspěšné spolupráce s městy, byli bychom nuceni budovat city depa sami. Samozřejmě bychom ale raději budovali podobné projekty společně, protože díky tomu se můžeme dostat na zajímavé lokace v centrech měst za příznivějších finančních podmínek než za často vysoké komerční nájmy.

GLS, Pavel Včela
ředitel

GLS si je vědoma svého závazku vůči životnímu prostředí, a proto se aktivně podílela na tvorbě studie městské logistiky hlavního města Prahy již od počátku. Tato aktivita zapadá do rámce našeho celoevropského programu GLS ThinkGreen, který běží od roku 2008. Účastnit se tohoto pilotního projektu a rozvíjet koncept udržitelné balíkové logistiky je pro nás samozřejmostí, v provozu totiž máme více než 150 nákladních kol po celé Evropě.

Elektrokola jsou v centru měst elegantním řešením pro doručování malých a středně velkých balíků. Není problém je zaparkovat a dostanou se i do úzkých uliček nebo pěších zón, kam dodávky zajíždějí obtížněji. Podle zkušeností kolegů z Budapešti dokáže cyklokurýr denně rozvést až 150 balíků, pokud má vhodně umístěnou svoji základnu. Jedná se tedy o šanci na usnadnění doručování v centru Prahy a důležitou výpomoc klasickým dodávkám.

Samotné odvětví nákladních jízdních kol je relativně velmi mladé a každou chvíli se v něm objevují nové koncepty.
Samotné odvětví nákladních jízdních kol je relativně velmi mladé a každou chvíli se v něm objevují nové koncepty.
Foto: Lukáš Oujeský

Toto městem provozované pilotní depo bude fungovat půl roku a o jeho dalším osudu rozhodne vedení Prahy. Během této doby by podle našeho názoru měly být nalezeny vhodné prostory pro vytvoření stálého depa, které nebude fungovat pouze pomocí kontejnerů a bude uzpůsobeno nejen pro více nákladních kol a elektromobilů tak, abychom mohli bezemisní doručování dále rozvíjet.

Dlouhodobě hledáme vhodný prostor pro vlastní městské depo a upozorňujme na problém, že veškeré historické logistické plochy, například v rámci infrastruktury vlakových nádraží, se v centru Prahy mění na obytné zóny s prodejnami nebo kancelářemi, které generují další objemy balíkové přepravy. V tom musí vedení Prahy hledat koncepční řešení a usměrňovat aktivity developerů. Pro efektivní bezemisní doručování například pomocí nákladního kola je důležité, aby bylo městské depo na příhodném místě v centru města.

PPL CZ, David Voznička
provozní ředitel

Náš záměr je prostý. Přestože víme, že efektivitou se tento způsob rozvozu kapacitně ani nákladově nevyrovná doručování prostřednictvím dodávek, vidíme v něm dlouhodobý smysl, co se udržitelnosti životního prostředí týče. Každá firma, v jejíchž silách to alespoň trochu je, by se měla zajímat o dění kolem sebe a být společensky odpovědná. Po vzoru naší mateřské společnosti DPDHL bychom se chtěli v roce 2050 dostat až k nulové uhlíkové stopě. Řešením je nasazení vozidel s alternativními pohony a realizace prospěšných projektů, které vykompenzují zbývající negativní vliv. Kromě tohoto důvodu také věříme, že doručování elektrokoly ulehčí dopravě v centru Prahy, kde je komplikované parkování.

Po půl roce plánujeme vyhodnocení projektu a určíme, jak jej dál budeme rozvíjet. Již po pár dnech fungování však musíme uznat, že nás samotné překvapilo, jak efektivní tento způsob doručování může být. Věříme, že se projekt bude i nadále rozvíjet a doručovacích elektrokol bude přibývat nejen v naší flotile.

O možnosti vlastního minidepa poblíž centra jsme zatím neuvažovali, každopádně toto řešení do budoucna nevylučujeme. Více nám napoví zhodnocení projektu po půl roce.

Dachser Česká republika

Logistická společnost Dachser o své účasti v projektu informovala v tiskové zprávě. Uvádí, že od pilotního projektu si slibuje otestování nákladních elektrokol v reálném pražském provozu s ohledem do budoucna, kdy by mohlo dojít k regulaci vjezdu nákladních vozidel do centra Prahy. "Centrální oddělení výzkumu a vývoje skupiny Dachser mimo jiné testuje vozidla na alternativní pohon a navrhuje nové koncepty pro bezemisní doručování v oblasti městské logistiky," říká Jan Pihar, generální ředitel Dachser ČR. "Díky tomu máme s používáním nákladních elektrokol již řadu zkušeností z mnoha evropských měst, a tak rozhodnutí spustit pilotní projekt v Praze bylo nasnadě."

Dachser plánuje v tomto pilotním projektu zásobovat pěší zóny v Praze 1. Postupně by se zavážení nákladními elektrokoly mohlo rozšířit i na městské části Prahy 4, Prahy 5 a Prahy 7, za podpory bezemisních nákladních vozidel pro těžké a objemné paletové zásilky. Dachser na Florenci nasazuje elektrokola typu Velotaxi Bring, která mají ložnou plochu o velikosti 0,4 ložného metru a uvezou náklad o velikosti jedné europalety naložené do výšky 1,2 metru s maximální váhou 250 kilogramů.

Související