Je druhá polovina listopadu, začal velký předvánoční shon. Jak se odráží na dobrovízském provozu?

Největší výzvou je v těchto dnech jistě velkokapacitní nábor nováčků. Ačkoliv máme všechny procesy náboru standardizované, aktuální situace nám nabízí ještě o něco složitější úkol v podobě dodržování všech bezpečnostních opatření. Řadu z nich jsme zavedli už na jaře, a zejména personální kapacity v budově distribučního centra jsou jimi ovlivněny. A museli jsme efektivněji rozložit kapacity a změnit systém plánování směn tak, abychom v budovách měli konstantní počet lidí po celý týden. I se sezonními pracovníky se aktuálně na našich směnách během týdne střídá šest tisíc zaměstnanců.

Co se týká samotného provozu, například balicí stanice jsme museli rozdělit na tři samostatné segmenty, které zajišťují, že se dráhy jednotlivých pickerů nijak nekříží a zároveň mezi nimi zůstává vzdálenost při práci dva až dva a půl metru. Také mezi zaměstnance jsme přidali fyzické bariéry. Všechny tyto úpravy bereme jako pevně dané i do budoucna.

A v čem je klíč k tomu, abyste nápor v dobrovízském centru zvládli?

Stěžejní je pro nás efektivní plánování směn. V našem provozu začíná týden klasicky v neděli a končí v sobotu. Jedna směna probíhá od neděle do středy, další pak začíná ve středu a končí v sobotu. Třetí směna pracuje vždy ve dnech pondělí, úterý, čtvrtek a pátek. Tím docílíme stejného množství lidí v provozu od pondělí do pátku. Víkend pak vyvažujeme dalšími víkendovými nebo třídenními směnami. Tyto dočasné směny jsme zavedli proto, abychom efektivně vybalancovali celý týden.

Jan Vavřík

Po získání inženýrského titulu sbíral první zkušenosti s logistikou ve Velké Británii, kde strávil celkem deset let. V Amazonu, do něhož nastoupil v roce 2015 jako jeden z členů startovacího týmu, má nyní na starosti vedení manažerů. Věnuje se strategickému plánování, řízení projektů, mentoringu a motivaci lokálního týmu v Dobrovízi. Je zodpovědný za pracovní procesy a procedury, které mají za cíl zlepšovat firemní produktivitu a efektivitu.

Jan Vavřík

Mimochodem, existují při plánování směn v Amazonu rozdíly "geografické", dané tím, v které zemi konkrétní sklad sídlí?

Ano, každá země má své legislativní specifikace. Například u našich severních sousedů, v Polsku, které je velmi nábožensky založeno, je směnový vzorec pozměněn tak, aby lidé měli možnost několikrát v měsíci navštívit kostely. V jiných zemích zase není možné mít rotaci nočních a denních směn, lidé tedy pracují výhradně na noční či denní směně. U nás rotujeme denní a noční směny v měsíčním cyklu.

Automatizace nevylučuje lidskou intuici

Ve kterých procesech se u vás uplatňuje umělá inteligence?

Amazon používá machine learning algoritmy za účelem predikce a automatizace v oblastech, kde je to použitelné. Třeba v rámci opatření proti covidu se jedná o analýzu rozestupů a dodržování protiepidemických opatření v budovách.

Jak ve velké nadnárodní firmě fungují softwarové systémy na predikci poptávky?

Predikce zákaznické poptávky se provádí celosvětově na úrovni kategorií produktů. Ty se následně spojí do predikce na úrovni jednotlivých trhů, které se znovu přeloží do predikce poptávky pro jednotlivé země, v nichž máme distribuční centra. Následně se tato predikce znovu roztříští na větší detail − na předpověď pro každé distribuční centrum. Závěrečným krokem a úrovní detailu je opětovné zpřesnění této předpovědi. Predikce fungují pomocí kombinace historických dat a aktuální znalosti zákazníků, dění ve světě, plánovaných marketingových kampaní, situací v síti a mnoha dalších věcí. Je to tedy spojení pokročilých machine learning modelů, statistiky a lidské intuice. V době peaků je samozřejmě vše více nevyzpytatelné, ale jelikož už nějaké ty peaky máme za sebou, předpovědět množství objednávek na toto období se nám daří.

Zvládá software i dlouhodobé predikce?

Ano. Predikce se provádí i na několik měsíců dopředu, ale zároveň se zpřesňují na denní bázi. Čím jsme tedy blíže ke dni, pro který danou předpověď děláme, tím přesnější ji umíme udělat díky dostupnosti většího množství dat.

Pomáhají vám algoritmy i přímo v provozu?

Samozřejmě, jedná se například o automatizaci, jež optimalizuje trasy, které naši zaměstnanci při sběru a kompletování objednávky musí absolvovat. Naše algoritmy udávají konkrétnímu zaměstnanci přesnou cestu k požadovaným položkám. V jednu chvíli tak může sbírat zboží pro několik různých objednávek. Tím, že jej posíláme po nejkratší trase, zajišťujeme maximální efektivitu a rychlost kompletování objednávky. Zásilky se nakonec konsolidují až na pickovacích stanicích, kde se poskládají do jednoho balíčku.

Dalším příkladem je transshipment. Pokud si z Amazonu objednáte více různých položek, není vždy zaručené, že se ve stejnou chvíli nachází v jednom distribučním centru. Díky úzké provázanosti naší evropské sítě jsme schopni pomocí speciálního systému hlídat dostupnost zboží ve všech budovách a vysledovat, kde nejblíže je aktuálně daná položka zákazníkovi k dispozici.

Další náš systém udává obsluze balicí linky přesné rozměry obalových materiálů a lepicí pásky. Zaměstnanec dostane na základě rozměrů a tvaru dané zásilky přesné informace o tom, jakou krabici a výplň pro zabalení použít. Tak se nám daří zrychlit veškeré balicí procesy a zredukovat použití nepotřebného balicího materiálu a tím i množství zbytečného odpadu.

V některých provozech má již Amazon robotické regály, které přijíždějí za zaměstnancem. Na velkých plochách asi toto řešení dává smysl.

Naším nejbližším distribučním centrem, které v provozu využívá robotiku, je nová budova v polských Katovicích. V tomto ohledu záleží zejména na specializaci jednotlivých budov. Definujeme zejména specializaci na velkoobjemové položky (non-sort), jako je kupříkladu veliká bílá elektronika, motorky, stroje na cvičení a podobně, a na menší položky (sort), které se vejdou zaměstnanci do jeho přepravky na sběr zboží. Budova v Dobrovízi je například typem legacy-sort. To znamená, že nemá robotiku a přepravu menšího zboží mezi regály zajišťuje lidská síla. Pokud bychom měli uvažovat o předělání celé budovy na plně robotickou, takzvaný retrofit, tak obecně by to nebylo příliš efektivní a více by se případně vyplatilo postavit budovu novou.

Přesto jsem si v Dobrovízi všiml robotického ramene.

Ano, ulehčuje repetitivní práce s těžšími břemeny. Využíváme ho pro interní transfer zboží mezi jednotlivými distribučními centry, a je napojeno na WMS. Náš váhový limit je 15 kilogramů na zpracovávanou jednotku, ať už se jedná o připravený balík, nebo přepravku s připraveným zbožím.

Máte vlastní e-shop a zároveň poskytujete vaše skladovací, balicí a přepravní služby jiným subjektům, v Česku jsou takových asi tři tisíce. Jaká jsou pravidla pro vychystávání zboží z Dobrovíze?

Se zbožím, které pochází od některého z prodejců, zacházíme naprosto stejně, jako se zbožím, které pochází přímo z Amazonu − a to i z hlediska technických operací. V praxi to například znamená, že s prodejci fungujeme v modelu, kdy jen vychystají zboží a my kompletně zajišťujeme celý další proces. V okamžiku, kdy toto zboží přijmeme do našich distribučních center, neděláme v jeho původu rozdíly. Kupříkladu jej metodou "náhodného uložení" rozmístíme po celém pick toweru, abychom zajistili co největší efektivitu při následném hledání zboží našimi zaměstnanci. Díky tomu se zvyšuje pravděpodobnost, že se konkrétní zaměstnanec právě nachází v jejich blízkosti a nemusí tak neustále přecházet z jedné jeho části do druhé. Zákazník nepozná, zda zboží pochází od nás, nebo od partnerů.

Co všechno rozhoduje o tom, z jakého skladu bude zákazníkem mnou objednané zboží vychystáno a doručeno?

Jak jsem již zmiňoval, využíváme komplexní sítě evropských distribučních center. Systém to řídí tak, aby zákazník dostal předmět co možná nejrychleji a nejefektivněji. V první řadě se řídíme takzvanými proaktivními transshipmenty, kdy si mezi budovami navzájem rozdělujeme zboží tak, aby bylo distribuováno rovnoměrně a co nejblíže zákazníkovi. Dále systém sleduje, jaký typ zboží je pro danou lokalitu či region obvyklejší než jinde. Například suvenýry nějakého fotbalového klubu jsou ve větším množství naskladněny v blízkosti daného fotbalového klubu, kdežto v jiné části Evropy se stejné suvenýry v distribučním centru Amazonu nacházejí v daleko menším množství. V případě potřeby jsme si ovšem velmi rychle schopni zboží vzájemně doplňovat tak, aby zákazník nikdy nemusel na svou zásilku dlouho čekat.

Jak konkrétně mohou faktory, jako je druh zboží, počet zboží na zásilku, způsob balení zásilky, odlišit procesní cesty při vychystání konkrétního druhu zboží?

Existuje několik kritérií, podle kterých se rozhoduje, ve kterém distribučním centru se zboží skladuje a odkud se distribuuje.

Zásadní je především způsob dodání a velikost položek. Jak jsem upozorňoval, naše distribuční centra jsou specializována − pro velkoobjemové zboží, čerstvé potraviny, oblečení a podobně. Důležité také je, zda zásilka obsahuje jednu položku, nebo více. Na základě těchto kritérií se produkty diverzifikují do různých procesních cest, z nichž každá má jiný způsob vychystání a balení.

Stále větším trendem je multikanálový prodej zboží. Amazon přitom kamenné prodejny zatím neotvírá.

Amazon má více zdrojů než téměř jakákoli jiná společnost, stále se však může poučit, jak přistupovat k vícepólovým kanálům. Vidíme dvě klíčové perspektivy. Za prvé, můžeme využít toho, že Amazon se zaměřuje na zákaznickou zkušenost. Data používáme k vytvoření přizpůsobené a pohotové interakce napříč všemi kanály. Za druhé se zaměřujeme na integraci kanálů do našich softwarů. To zahrnuje připojení údajů o zákaznících a splnění jejich přání v jakémkoliv kanálu, který upřednostňují.

Pohodlný vícekanálový prodej spolu s co nejširším portfoliem zboží je tedy naší hlavní prioritou. Držíme se strategie "earth's most customer-centric company". Velkou výzvou současného maloobchodu je plynulý přechod do plnohodnotného vícekanálového obchodování. Zákazník dnes neřeší, jestli nakupuje v on-line shopu, v mobilní aplikaci, nebo stojí v kamenném obchodě. Chce mít konzistentní informace, přehlednou nabídku a možnosti napříč všemi kanály.

Amazon koupil v Německu od Mercedesu 1800 elektrododávek. Jaký bude vývoj v Česku?

Amazon jde pilně za svým cílem uhlíkové neutrality, kterou si nastavil. Třeba v Indii bude do roku 2025 jezdit 10 tisíc našich elektrických tříkolek – rikš. V Německu provozujeme již mnoho elektrických dodávek značky Mercedes. Velmi se osvědčily a je pravda, že je zakoupených dalších 1800. Jedná se o 600 středně velkých elektrododávek eVito a 1200 větších dodávek eSprinter. V České republice zatím zásilky Amazonu doručují do rukou zákazníka logističtí partneři, ale jsem si jist, že se tento trend přesune v budoucnu i k nám.

Je důležité, jak uchazeč přijímá zásadu "Amazon fit"

V podcastu pro Aktuálně.cz jste nedávno uvedl, že si kolegy do Amazonu vybíráte z velké části podle toho, zda jsou jejich povahové vlastnosti v souladu s principem "Amazon fit". Co si pod tím mám představit?

Do Amazonu jsou lidé najímáni podle našich zásad vedení. Spíše než na takzvané hard skills se soustřeďujeme na jejich povahu a vlastnosti. Na určité pozici je samozřejmě důležité také kritérium vzdělání, ale obecně je proces náboru založen na tom, zda se dané nastavení zájemce potká s našimi zásadami vedení.

Můžete být konkrétnější? A co třeba angličtina?

U manažerských pozic je důležité, aby kandidát zapadl do firemní kultury, u vyšších pozic jsou výhodou dosud získané zkušenosti, kterými by nový člen managementu mohl obohatit tým. Amazon je otevřený i absolventům, všechno důležité se u nás naučí. V Česku máme i úzce specializované pozice, které se starají například o technologie. Hledáme tedy i technické inženýry nebo lidi z IT sektoru. Co se týká anglického jazyka, ten je důležitý, je to naše firemní řeč a manažeři ji denně využívají.

Zapojují se do inovací i řadoví pracovníci?

Určitě je pro nás zpětná vazba našich zaměstnanců důležitá, a to i z hlediska inovací a možností zlepšení pracovních procesů. V budovách distribučních center máme kupříkladu k dispozici speciální elektronické kiosky, kde může kdokoliv z řadových zaměstnanců navrhnout lepší řešení pro nějaký proces. V tomto nástroji mohou okomentovat prakticky cokoliv, co by chtěli zlepšit a týká se to chodu budovy. Vedení společnosti vyhodnocuje všechny návrhy na měsíční bázi. Ty nejlepší realizuje a odměňuje za proaktivní přístup. Samozřejmostí je, že zaměstnanci mohou kdykoliv přijít s nápady osobně za svými manažery.

Jaké další možnosti rozvoje Amazon svým pracovníkům nabízí?

Zaměstnanci mají možnost nastoupit třeba právě na kurz angličtiny nebo si mohou udělat řidičská oprávnění na vysokozdvižný vozík nebo i na nákladní automobil. Oblíbený je také vzdělávací program career choice, kdy zjednodušeně během maximálně čtyř let zaplatíme zaměstnanci vzdělávání v jím vybraném oboru do částky 120 tisíc korun. Tyto investované peníze ho nijak nezavazují k tomu, aby v Amazonu dál zůstával.

Vystudoval jste zahradní architekturu a odešel na deset let do Velké Británie. To je dlouhá doba. Nakonec jste se ovšem vrátil.

Po získání inženýrského titulu jsem se rozhodl pro rozšíření obzorů v zahraničí. Zvolil jsem Velkou Británii, kde jsem získal praxi při vedení lidí, zdokonalil angličtinu a nabyl především cenné zkušenosti týkající se flow managementu. Pracoval jsem postupně ve společnostech Technicolor, British Petrol či DHL. Profesně jsem nejvíce vyrostl v Unipart Logistic Technology, kde jsem byl součástí týmu rozjíždějícího nové velké mechanizační řešení firmy Dematic pro zákazníky Vodafonu. Jeho spuštění mě naučilo porozumět technologickým řešením ve skladovnictví. Ovšem když se narodil syn, usoudili jsme s partnerkou, že je čas na návrat zpět domů k rodině. A hledal jsem zaměstnavatele, kde uplatním všechny své dosavadní logistické zkušenosti, kde si zachovám denní komunikaci v angličtině a zajistím rodině srovnatelnou životní úroveň jako ve Velké Británii. Otevírající se první distribuční centrum Amazonu u Prahy byla jasná volba.

Svou kariéru v Amazonu jsem začal jako flow manažer, tedy člověk, jehož náplní práce je zajištění plynulého toku všech jednotek, jež do operace vstupují skrze všechny operační procesy za dodržení striktních časových intervalů. Toto vyžaduje absolutní znalost všech procesů a řízení jejich aplikace ve specializovaných odděleních. Tato pozice mi dala znalosti a zkušenosti pro roli operations manažera neboli vedoucího celé směny. S touto rolí přichází větší zodpovědnost a další komplexita − rozvoj a řízení vlastního týmu. Pozice senior operations manažera byla dalším krokem v mé kariéře, kde jsem všechny své dovednosti zúročil.

Jaká je tedy vaše pozice v organizační struktuře dobrovízského Amazonu?

Začnu odshora, mým přímým nadřízeným je generální manažer. Tedy nejvyšší pozice v budově. Generální manažer má pod sebou všechny senior operations manažery. Ti zaštiťují hlavní segmenty provozu a jeho zlepšování. Já jsem senior operations manažer pro outbound. Přímo mně reportují operations manažeři, kteří mají na starosti jednotlivé směny a jsou specialisty pro jednotlivé operační procesy. Každý operations manažer má až deset area manažerů – vedoucích jednotlivých úseků výroby, kterým jsou nápomocni vedoucí pracovníci neboli asistenti area manažera.

Kdybyste navrhoval zahradu, myslíte, že byste při tom procesu uplatnil svoje zkušenosti z logistiky?

Každý obor má svůj vývoj, já už jsem ten v oblasti, kterou jsem studoval, dávno propásl. Už bych si netroufl profesionálně v tomto oboru nic podnikat. Myslím, že se jedná o velmi odlišné světy. Jediným společným činitelem by mohly být zásady, jež jsou v určitých aspektech obou oborů pevně dány. Samozřejmě ale zahrada a vše kolem je mým velkým koníčkem. Sleduji trendy moderní zahrady a s pokorou navštěvuji ty historické.

Související