V současnosti největší ukrajinský maloobchodní prodejce s kosmetikou, parfémy, doplňky péče o tělo a s domácími potřebami EVA působí na tamním trhu od roku 2002. Do konce roku 2011 provozoval po celé zemi již 144 obchodů, v témže roce prošly jeho tehdejší systémy řízeného skladu první aktualizací. Ve spolupráci s ruskou poradenskou společností LT Management se tehdy manažerům EVA podařilo najít řešení, které několik let fungovalo bez větších problémů.

Další růst

Obchodní řetězec se ovšem dále rozrůstal, a ještě dlouho před vypuknutím koronavirové krize začínalo být jasné, že jeho systémy budou muset projít zásadní proměnou. V roce 2019 měla společnost EVA po Ukrajině rozeseto JIŽ téměř tisíc prodejen, zaměstnávala přes 11 tisíc lidí a starala se o více než osm milionů pravidelných zákazníků, jimž nabízela na 30 tisíc položek. Její čtyři hlavní distribuční centra disponovala plochou 77 tisíc metrů čtverečních.

Systémy však přestávaly efektivně sloužit, procesy nebyly na neustále vzrůstající zájem zákazníků o nabízené zboží nastavené. Manažeři řetězce EVA přitom na rok 2020 naplánovali rozšíření obchodní sítě o dalších 150 obchodů a navýšení počtu distribučních center ze čtyř na šest. Také se rozhodli vyjít vstříc stále se rozšiřující skupině klientů upřednostňující objednávání po internetu a naplánovali expanzi elektronického obchodu spojenou s rozšířením nabízeného sortimentu.

Proč vybrali Infor

Cílem pro rok 2020 bylo nabízet zákazníkům v kamenných obchodech 40 tisíc položek a na internetu 150 tisíc položek. Bylo rovněž jasné, že distribuční centra (se skladovací plochou navýšenou na 100 tisíc metrů čtverečních) budou muset zvládat vychystávání až 350 tisíc objednávek denně. Odborníci usoudili, že reforma systému musí být zásadní, aby bylo možné pokud možno s minimálním množstvím chyb a zároveň co možná nejrychleji odbavovat všechny objednávky.

Záruku správné organizace skladu, udržování optimálních skladových zásob a rozumných nákladů na provoz řetězci přinesla společnost Infor, přední světový dodavatel podnikových a skladových systémů. Na nasazení systému Infor WMS verze 11 do prostředí obchodního řetězce se opět podílela poradenská společnost LT Management. Její manažer Konstantin Tverdochlib pro server Enterprise Times charakterizoval výhody WMS systému od společnosti Infor, kterými jsou vysoký výkon, snadná integrace a možnost provádění dalších úprav.

Zvýšení efektivity, snížení chybovosti

Implementace Infor WMS přinesla řetězci EVA čtyřnásobné snížení počtu chyb při vychystávání a mnohonásobné snížení počtu reklamací – z 0,14 procenta na 0,04 procenta z celkového množství objednávek. Produktivita práce pickerů stoupla o 20 procent. S příchodem nového WMS odpadla evidence a vychystávání za pomoci propisky a papíru, skladníci využívají prstencových čteček čárových kódů Honeywell.

EVA se rozhodla nasadit nové WMS v každém distribučním centru zvlášť. Všechna jsou propojena s centrálním ERP. Infor se sice specializuje na cloudová řešení (cloudové WMS Infor SCE americká společnost nasadila například v sedmi evropských zemích včetně Česka v crossdockových skladech automobilky Ford), ale v bývalých postsovětských zemích je zatím nevyužívá kvůli  možným výpadkům připojení. Na druhou stranu zvolené řešení zvyšuje v daných podmínkách odolnost platformy a zajišťuje, že pokud by jeden systém selhal, ostatní distribuční centra budou nadále fungovat.

„Díky novému WMS od Inforu a zkušenostem LT Managementu jsme bez problémů přešli na moderní pracovní metody a technologie a můžeme udržet vysokou míru růstu, která není omezena možnostmi skladového systému,“ řekl Denis Zakora, manažer logistiky ukrajinského řetězce EVA.