Katedra logistiky ve spolupráci se zástupci České logistické asociace (ČLA) vzhledem k platným epidemiologickým opatřením letos výjimečně předávání certifikátů nezorganizovala slavnostní formou – tj. za přítomnosti zástupců vedení ČLA, rektorky VŠE v Praze, děkana Fakulty podnikohospodářské a dalších, ale zvolila pro tuto událost nouzový režim.

Necelé dvacítce úspěšně mezinárodně certifikovaných absolventů jsou tyto certifikáty v současnosti předávány individuálně prostřednictvím sekretariátu katedry logistiky nebo jim jsou zasílány poštou. Cílem těchto opatření je maximální ochrana zdraví všech zúčastněných.

„Mezinárodní odborné certifikáty cElog jsou pro naše úspěšné absolventy nejen významnou podporou v jejich odborném startu, ale jsou především mezinárodně platným osvědčením jejich kvalitních odborných znalostí, které naše katedra garantuje“ zmiňuje vedoucí katedry logistiky doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.

„Schopnost realizovat odborné vzdělávání a udělovat kandidátům plnících i v současné situaci přísná odborná kritéria certifikace ve spolupráci s ELA jako garantem byznysového mezinárodního duálního vzdělávání jen potvrzuje, že stejně tak jako obor logistiky, tak i na ní navázané studium na naší katedře je schopno reagovat na výzvy a příležitosti způsobené COVID-19 pandemií. Ta v plné nahotě ukázala význam oboru logistiky nejen pro celou ekonomiku, ale i pro zaměstnanost v místním, národním a globálním měřítku“ doplňuje v této souvislosti zástupce vedoucího katedry logistiky doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.

Související