Přes loňskou pandemii covid-19 a její dopady na přepravu a logistiku uzavřela společnost VCHD Cargo rok 2020 s pozitivními výsledky. První a druhé čtvrtletí sice přinesly značný propad exportních přeprav, předběžné výsledky však ukazují, že firma navýšila svůj obrat o 6,5 procenta na 777 milionů korun. Na růstu obratu se podílela i dceřiná společnost v Německu VCHD Cargo GmbH. Ani v nejistotě loňského roku firma neváhala investovat do svého rozvoje a zaměřila se na obnovu svých poboček, budování informačních technologií a ochranu zdraví zaměstnanců.

O své činnosti v loňském roce informovala VCHD Cargo na online tiskové konferenci tento týden. Celá skupina VCHD Cargo dosáhla obratu ve výši 777 milionů korun, o 6,5 procenta více než v předchozím období. Z toho česká VCHD Cargo hospodařila v meziročním srovnání s vyrovnaným výsledkem ve výši 729 milionů korun, oproti 725 milionům v 2019, a německá VCHD Cargo GmbH zvýšila svůj obrat z pěti milionů korun v roce 2019 na loňských 48 milionů korun.

Podzim vyrovnal jarní ztráty

„Výsledky odrážejí dvě skutečnosti – propad v důsledku globální pandemie, a to zejména na českém trhu v období březen a duben 2020, a významné oživení v podzimních měsících a koncem roku,“ řekl k loňskému vývoji Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo. „A pak také to, že jsme v roce 2020 sbírali ovoce našich obchodních aktivit nastartovaných v Německu v roce 2019.“

Podle Petra Kozla se v České republice propad v tržbách v období první vlny koronakrize vyrovnal nárůstem přeprav na podzim roku a přípravami firem na brexit, z nichž mnohé se chtěly předzásobit pro případ očekávaných komplikací, pokud by nedošlo k uzavření dohody mezi EU a Velku Británií. Zakázky v Německu jsou orientované na vnitroněmecký trh, proto měly v loňském roce stabilnější charakter, navíc zde společnost zaznamenala výrazný nárůst nových akvizic.

Pandemie nezastavila investice

Přes turbulence na trhu způsobené pandemií VCHD Cargo také v loňském roce směřovala 84 millionů korun do svého rozvoje. „I v náročném období prvního kvartálu, kdy nebylo zcela zřejmé, jak se situace s pandemií nového koronaviru bude dále vyvíjet, jsme pokračovali v plánovaných investicích,“ zdůraznil Petr Kozel. „Finance plynuly do tří významných oblastí našeho byznysu – do rozvoje a renovace našich poboček, do techniky, respektive do obnovy vozového parku a informačních technologií, a v neposlední řadě do ochrany našich lidí.“

Renovací prošla pobočka v Havlíčkově Brodu a částečně i v Kladně. VCHD Cargo si rovněž pořídila celkem 45 tažných, přípojných a rozvozových vozidel v hodnotě více než 77 milionů korun a posilovala také personálně na úrovni středního managementu.

Italská zkušenost

Firma patřila mezi první dopravní společnosti, které se setkaly s dopady pandemie covidl-19. Pravidelné linky do Itálie znamenaly nutnost nasadit protikoronavirovou ochranu dříve, než se nákaza onemocněním objevila i v České republice. Celkem od začátku pandemie si VCHD Cargo pořídila ochranné pomůcky pro své zaměstnance a dezinfekční, ionizační technologie pro vozový park ve výši přes půl milionu korun.

Akciová společnost VCHD Cargo vznikla v roce 1997 a specializuje se na exportní a vnitrostátní pozemní přepravy. Má přes 335 zaměstnanců a provozuje 160 vlastních vozidel včetně těch pro přepravy ADR zásilek a zásilek s regulovaným teplotním režimem. Je také dopravcem schváleným Úřadem pro civilní letectví ČR pro přepravu nákladu poštovních zásilek podrobených bezpečnostní kontrole.

Firma se původně jmenovala Východočeská dopravní společnost, po vstupu na trh mezinárodních přeprav však změnila svůj název na VCHD Cargo.

Sledujte též novinky na facebookové stránce Logistiky.

Související