První plnohodnotně vícepatrová logistická budova v Česku s půdorysnou plochou 52 tisíc metrů čtverečních vyroste na místě bývalých kalových polí. Areál má ideální polohu s přímým napojením na dálnici D1 mimo rezidenční zástavbu a od města je oddělen lihovarem, vlakovým nádražím a solární elektrárnou. Projekt v hodnotě přesahující tři miliardy korun by mohl v maximálním provozu ve špičce nabídnout až dva tisíce pracovních míst a mohl by být dokončen do závěru roku 2022.

„Dnešní doba zrychlila přechod k digitálnímu maloobchodu. Moderní infrastruktura e-commerce dokáže vzdorovat dopadům pandemie a zajistit dodávky potřebného zboží spotřebitelům. Pokud chceme naplnit vládní slogan a stát se opravdu ,country for the future‘, musíme vytvořit předpoklady pro vznik nejmodernějších provozů s důrazem na robotizaci a nejmodernější světové trendy. Bude se jednat o první vícepatrovou logistickou budovu v Česku s předpokladem robotizace,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro Česko a Slovensko.

„Současná podoba chystaného projektu je přesně dle našich představ a já jsem rád, že i přes krizi v jeho přípravě pokračujeme. I díky této investici se dle mého můžeme daleko lépe připravit na budoucí dopady pandemie. Navíc se dlouhodobě, stejně jako i jiná menší města, potýkáme s problematikou skladby populace, kdy nám mladí odchází za studiem do větších měst a později už se díky lepším, především ekonomickým, podmínkám nevrací zpět. V oblasti občanské vybavenosti jsme za posledních několik let proinvestovali stovky milionů, abychom Kojetín pro mladé rodiny zatraktivnili,“ komentuje projekt Leoš Ptáček, starosta Kojetína.

„Základní motivací všech našich investic je ekonomický rozvoj a bohatnutí českých regionů. Ty často skýtají obrovský nevyužitý potenciál a se správně připravenou infrastrukturou mohou oslovit i ty největší hráče současného byznysu. Jsem přesvědčen, že i díky tomuto projektu bude z Kojetína a okolí zase o něco lepší místo pro život. Místní najdou dobře placenou práci kousek od domova a v návaznosti na tento projekt mohou vznikat i další podnikatelské příležitosti. Pokud se pak k těmto faktorům přidá i možnost revitalizace chátrajícího brownfieldu bez nutnosti zabrání zemědělské půdy, je to skvělá kombinace,“ říká Milan Kratina, CEO Accolade, který projekt financuje.

Nová průmyslová zóna u Kojetína bude díky svému umístění profitovat také z nedalekého železničního koridoru. Zaměstnanci budou moci dojíždět vlakem jak ze směru Brno-Olomouc, tak ze směru Kroměříž-Uherské Hradiště.

Projekt bude v souladu s dlouhodobou strategií Panattoni „go earthwise“ a vytvoří ekologicky a občansky příznivé prostředí. Areál bude navržen tak, aby jeho provoz minimalizoval dopady na životní prostředí včetně takzvané uhlíkové stopy a prospěl místní komunitě. Většina areálu bude situována na recyklovaném území. Jde o unikátní koncept, který kombinuje občansky využitelné prostředí a supermoderní průmyslovou zónu.

Související