Ve světě námořních přístavů nastal pohyb. Belgická města Antverpy a Bruggy uzavřela dohodu o sloučení svých přístavů, které budou společně poskytovat služby pod názvem Port of Antwerp-Bruges. Sloučený přístav se stane s překladem 157 milionů tun za rok nejdůležitějším kontejnerovým přístavem a jedním z největších přístavů pro překládku vozidel v Evropě.

Přes Port of Antwerp-Bruges bude v Evropě procházet rovněž více než 15 procent kapalného zemního plynu. Celková roční kapacita spojených přístavů dosáhne 278 milionů tun nákladu. Proces sjednocování obou přístavů proběhne v průběhu příštích dvanácti měsíců. Nově vzniklý Port of Antwerp-Bruges získá silnější postavení v globálním dodavatelském řetězci.

Port of Antwerp-Bruges se zaměří na vytváření synergií a využívání silných stránek každého z přístavů. Oba přístavy se do značné míry doplňují, Antverpy se specializují na překládku a skladování kontejnerů a na sypké a chemické produkty, zatímco Zeebrugge je hlavním přístavem pro přijímání lodí RoRo, manipulaci s kontejnery a překládku kapalného zemního plynu.

Nový Port of Antwerp-Bruges posílí rozvoj vzájemného dopravního spojení mezi oběma místy s využitím přepravy po železnici i pomocí vnitrozemských plavidel a příbřežní plavby. Na seznamu priorit je rovněž potrubní spojení a investice do infrastruktury, včetně vybudování nové plavební komory v Zeebrugge.

Spojené přístavy chtějí pokračovat v cestě k udržitelnému růstu a převzít vedení při přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. Ambicí je vytvořit prvním přístav na světě, který by ve své činnosti slaďoval ekonomiku, lidskou práci a ohleduplnost k životnímu prostředí. V rámci společného plánu definovaly oba přístavy tři strategické priority – udržitelný růst, vedoucí postavení v energetice a digitalizaci.