Až do roku 1953 sahá historie První novinové společnosti (PNS). Ve své moderní podobě existuje od roku 1992. V novém tisíciletí čelí všem výzvám souvisejícím s bouřlivými změnami v oblasti distribuce tisku, doplňkového sortimentu a doručování adresných i neadresných zásilek. Významným milníkem společnost prošla v červnu 2009, když se její provoz přestěhoval do nového logistického centra v Praze − Horních Počernicích o ploše 18 700 metrů čtverečních, které postavila developerská společnost VGP. Již tehdy manažeři PNS avizovali, že objekt v rozsáhlém logistickém parku přinese možnost zavádět nové technologie a tím zajistit růst produktivity práce a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Instalace ve dvou krocích

Loni v létě PNS oznámila záměr modernizovat interní infrastrukturu. Strategická investice do automatizace procesů přinesla dodávku nového softwarového řešení plně integrovaného s interními IT systémy, implementaci unikátní high-end čtecí technologie a instalaci dvou automatizovaných třídicích linek Simex Flexi od koncernu Böwe Systec. Celou dodávku projektově zajistil a řešení integroval český technologický integrátor a softwarový vývojář, společnost aeqoom technologies.

Zkušební provoz byl zahájen v srpnu a na podzim již byl sorter nasazen naplno. Druhou takovou třídicí linku PNS uvedla do provozu před několika týdny a stala se tak jedinou firmou ve střední Evropě, která umí strojově třídit v rámci jednoho procesu všechny běžné formáty obálek a časopisů.

Společnost aeqoom technologies zajistila integraci celého řešení, taktéž optimalizovala i další návazné procesy. Na míru vyvinula transportní vozíky výrazně urychlující a zjednodušující transport časopisů a obálek mezi jednotlivými pracovišti.

Instalované třídicí linky dokážou během jedné hodiny roztřídit až 60 tisíc obálek nebo 24 tisíc časopisů. Na míru vytvořený software umožňuje dynamicky řídit proces zpracování a flexibilně upravovat chod linek podle aktuální potřeby. Díky těmto unikátním vlastnostem získala PNS obrovskou konkurenční výhodu nejen v České republice, ale i ve středoevropském kontextu.

Co PNS změna přinesla

Zrychlilo a zjednodušilo se třídění veškerých adresných zásilek.

Zároveň se snížila personální náročnost na obsluhu procesu dopředné logistiky i remitendy.

Díky automatizovanému vytěžování dat se snížila chybovost a zvýšila rychlost načítání remitendy.

Zefektivnila se kontrola procesu třídění.

PNS si díky projektu otevřela cestu pro další rozvoj poskytovaných služeb.

PNS tím automatizuje vedle dopředných interních logistických procesů taktéž reverzní logistický proces, remitendu tiskovin. Implementací principů Průmyslu 4.0 zavádí do svých systémů vyšší automatizaci s bezprostředním pozitivním dopadem na bezpečnost, spolehlivost a na produktivitu práce.

Podle Radka Hradila, ředitele aeqoom technologies, tento projekt přináší PNS díky míře automatizace nejen snížení provozních nákladů a výrazný nárůst celkové efektivity, ale také velký byznysový potenciál pro rozvoj nových služeb.

"Díky zprovoznění druhé třídicí linky vstupujeme do nového roku s významnou posilou, která nám při současné expanzi umožní nadále zlepšovat naše služby," říká Ondřej Vaňha z První novinové společnosti.

Akvizice Mediaservisu

PNS je největším privátním poštovním operátorem a zároveň největším distributorem tisku na trhu. Sítí téměř 17 tisíc prodejních míst po celé republice vytváří nejhustší síť prodejních míst v Evropě. K hlavnímu předmětu činnosti, distribuci tisku, ve které PNS pokrývá zhruba 80 procent českého trhu, přibyla akvizicí společnosti Mediaservis v roce 2018 taktéž oblast doručování tiskovin a poštovních zásilek do schránek. To zajišťuje tým 3800 doručovatelů.

S nárůstem počtu distribuovaných zásilek vzrostly také požadavky na zrychlení a automatizaci procesů. Týkalo se to i remitendy, hlavního procesu reverzní logistiky. Zpracování bylo velmi zdlouhavé s velmi vysokou personální náročností. PNS proto začala hledat řešení, které by pokrylo všechny potřeby, navíc zrychlilo celý proces a automatizací taktéž snížilo na minimum prostor pro chybu zapříčiněnou lidským faktorem. Je vůbec první společností v Evropě, která v této oblasti nahradila tzv. metodiku order picking efektivnějším dávkovým pickováním.

Automatizace procesů

Během šesti měsíců konzultanti aeqoomu společně s vývojovým a projektovým týmem partnerského koncernu Böwe Systec naimplementovali a plně integrovali softwarové řešení a dvě třídicí linky Simex Flexi. Na celou dodávku zajišťuje aeqoom také následný provozní servis. V rámci implementace řešení se dodavatel zaměřil zejména na automatizaci procesů (s cílem dosáhnout rychlejšího zpracování a současně snížení personální náročnosti) a ještě lepší kontrolu − automatizaci načítání a auditu. PNS je nyní schopna automatizovaně zpracovat až 60 tisíc poštovních zásilek a 24 tisíc časopisů za hodinu (na obou linkách).

U spouštění automatizovaného provozu mohl být díky vstřícnosti manažerů PNS a aeqoom technologies také měsíčník Logistika. "Technologie se u nás desítky let neměnila a toto řešení pro nás znamenalo výzvu, jak se přiblížit trendům dnešní doby. Zefektivnili jsme proces třídění, zvýšili spolehlivost finančního auditu remitendy. Nedokonalé lidské oči nahrazuje strojní čtení," řekl Marek Watier, ředitel Logistiky PNS.

Jak se třídí remitenda a obálky

Co se týče procesu remitendy, jeho základem je identifikace veškerého materiálu, který se z prodejních míst do Horních Počernic vrací. Scénář remitendu rozděluje na noviny (nepodléhají procesu automatického třídění) a časopisy. U vstupního skenu je čárovému kódu zpětné zásilky z každé trafiky POS (Point of Sale) přiřazen identifikátor v podobě plastové karty (nabere data z doprovodné papírové dokumentace a ta se spárují). Časopisy i s identifikátorem putují v transportním modulu na linku Simex Flexi, která veškerý materiál nejen naskenuje a roztřídí podle titulů pro jednotlivá vydavatelství. "Informaci o počtech vrácených kusů linka posílá do systému SAP, kde je zpracována a slouží jako podklad pro fakturaci," dodává Marek Watier.

Až dosud pracovník vždy naskenoval čárový kód POS (na balíku z prodejního místa) a jeden každý kus v něm obsažený, přičemž časopisy třídili další zaměstnanci ručně.

Automatické třídicí linky ovšem PNS stěžejně využívá na třídění obálek, jako jediná na trhu nyní umí strojově třídit nejen obálky o velikostech C6 a C5, ale také C4. Dříve tuto práci vykonávaly desítky lidí.

Jak přímo na místě potvrdil člen představenstva PNS Emerich Malát, PNS díky efektivitě linek mohla centralizovat zpracování adresných zásilek na jedno místo. Ekonomiku projektu tak podpořilo zrušení centra pro třídění obálek v Brně. "Linky jsou natolik výkonné, že na obsluhu a doprovodné činnosti stačí jenom jeden tým pro celou republiku dohromady, při zachování stávajících logistických procesů a dodržení časových snímků dne," konstatoval Emerich Malát. Strojové třídění přineslo prakticky nulovou chybovost. O každé obálce, která linkou projde, existuje datový záznam.

Jak projekt dopadl

PNS se zařadila mezi evropské technologické lídry v této branži. Nasazením třídicích linek a implementací softwarového řešení získala nástroj, s nímž dokáže efektivně strojně zpracovávat v jednom streamu adresné zásilky veškerých běžně používaných formátů. "Celá věc má nejen konstrukční, ale i strategický aspekt. Management PNS je schopen hledět do budoucna a mít potřebný nadhled. Řada společností se žene za chimérou stoprocentní automatizace. My jsme se zaměřili na vyřešení nejpalčivějších problémů. Změnili jsme společně procesy tak, aby robotizace a automatizace, o které všichni hovoří, byla opravdu efektivní," dodal Radek Hradil.

Díky zajímavé návratnosti investice si PNS do budoucna uvolňuje prostředky, které může investovat do dalších inovativních projektů. Infrastruktura PNS je nyní nastavena tak, že třídicí procesy je schopna řešit jak v automatickém režimu, tak "postaru" manuálně. SAP je schopný spojovat data jak ze skenovacích pracovišť, kde operují pracovníci PNS, tak z třídicích linek.

Související