Logistický startup DoDo staví svou činnost na pokročilých technologiích a investicích do IT logistické platformy. Důraz klade na sběr a analýzu dat při plánování tras, vytěžování vozů i nastavování skladových procesů. Při správě vozového parku DoDo ve spolupráci se firmou BizzTreat zvýšil efektivitu a vytěžitelnost vozidel o 20 procent. Za pouhé tři měsíce se také o 11 procent snížila nehodovost, informoval startup.

Za poslední tři roky DoDo rozšířilo vozový park z jednotek aut na současných 600 vozů. Sledování potřebných parametrů spojených s provozem vozu se tak značně zkomplikovalo. Po implementaci nových analytických nástrojů má nyní firma čtyřikrát denně k dispozici komplexní report o celé flotile i každém jednotlivém voze. Může tak snadněji přizpůsobovat vytížení jednotlivých vozů, aby bylo každé auto využito co nejefektivněji.

Technologie umožnily o 20 procent zvýšit efektivitu rozvozů a o pětinu rozšířit volné kapacity. Proces generování reportů napříč všemi segmenty je plně automatický a ušetří zhruba 500 hodin práce ročně.

Mezi sledovanými daty nechybí detailní údaje o nehodovosti, kterou se využíváním aktivních opatření podařilo snížit o 11 procent za pouhé tři měsíce. DoDo je schopno identifikovat prudké zatáčení, brždění i nepřiměřenou akceleraci. Získává tak celkový přehled o jízdním stylu kurýra.

Kurýři jsou podle naměřených hodnot následně rozřazeni do tří kategorií. V dlouhodobém horizontu je vidět, že toto řazení zřetelně koreluje s počtem nežádoucích událostí. „Každý vedoucí pobočky dostává pravidelný týdenní Business Intelligence report s přehledem svých kurýrů, na jehož základě můžeme nejlepší řidiče odměnit, a naopak dále pracovat s těmi, jejichž jízdní styl neodpovídá našim vysokým nárokům,“ vysvětluje Ondřej Seer, šéf produktu ve startupu DoDo.

Související