Skupina Dachser prošla obtížemi koronavirového roku 2020 s téměř nezměněným obratem. Dopady evropských uzávěr v loňských měsících dubnu a květnu vyvážilo silné druhé pololetí. Na logistické kapacity, technické vybavení a digitální systémy vyčlenila společnost investice ve výši 190 milionů eur (zhruba 4,9 miliardy korun). Konsolidovaný čistý obrat skupiny činil 5,61 miliard euro (přes 145 miliard korun), což ve srovnání s předchozím rokem představuje mírný pokles o 0,9 procenta.

Dachser v loňském roce udržoval nepřetržitý chod globálních dodavatelských řetězců svých klientů a flexibilně řešil vznikající slabá místa v oblasti kapacit zejména mezikontinentálních přepravních služeb. Firma zároveň kladla vysoký důraz na ochranu zdraví svých zaměstnanců a podporovala své dlouholeté servisní partnery v Evropě.

Na rozdíl od poklesu o 2,2 procenta v obchodní oblasti Road Logistics, obchodní oblast Air & Sea Logistics zaznamenala nárůst o 5,2 procenta. Tato oblast těžila z vlastní kapacity charterové letecké přepravy a z vysokých přepravních sazeb pro mezikontinentální přepravy. Na úrovni skupiny poklesl počet zásilek o 2,5 procenta na 78,6 milionu, tonáž se snížila o 2,9 procenta na 39,8 milionu tun.

„Po solidním prvním čtvrtletí znamenaly uzávěry v mnoha evropských zemích někdy drastické snížení počtu zásilek v pozemních přepravách,“ říká Burkhard Eling, CEO skupiny Dachser. „Od června došlo k jasnému zlepšení, kdy objemy zůstaly víceméně trvale nad úrovní roku 2019. Jsem rád, že náš obchodní model dokázal, že je schopný zvládat krize a zároveň se může pochlubit silným růstovým potenciálem a adaptabilitou. Zvláštní poděkování patří našim zaměstnancům a všem, kteří se starají o distribuci jménem společnosti, protože jsou to právě oni, kdo se v minulém roce o tento úspěch zasloužili.“

Své postavení upevnila společnost i v Česku. Dachser Czech Republic dosáhl v roce 2020 obratu ve výši 3,28 miliard korun, což je téměř o šest procent více než v roce 2019. Společnost v současné době zaměstnává 564 lidí, kteří se starají o poskytování logistických služeb ve skladech, logistických centrech a administrativních pozicích na osmi pobočkách a dvou provozovnách po celé republice. V loňském roce společně přepravili přes 1,1 milionu zásilek o celkové hmotnosti 643 tisíc tun.

„Rok 2020 znovu ukázal, jak významnou roli hraje logistika,“ říká Ing. Jan Pihar, generální ředitel Dachser Czech Republic. „Jsme moc rádi, že jsme společně s našimi zákazníky udrželi plynulý tok zásilek i v tak náročné době a že se nám dařilo nacházet pro ně řešení pro nenadálé situace, které pandemie přinášela.“

Dachser Czech Republic pokračoval ve své strategii a v souladu s principy udržitelného rozvoje zahájil v loňském roce pilotní projekt bezemisního doručování v centru Prahy pomocí elektrokol. Společnost také realizovala další kroky v plánovaném procesu digitalizace. „Implementovali jsme použití nových mobilních terminálů pro řidiče na první a poslední míli a zavedli nové digitální nástroje pro digitalizaci dokumentů a jazykové překlady,“ uvádí Jan Pihar. Pokračovala rovněž spolupráce s projektem Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu, který se věnuje lidem se zrakovým hendikepem. Dachser Czech Republic Světlušku podporuje již sedm let poskytováním logistických služeb.

 

Netto obrat skupiny DACHSER

Netto obrat

(v milionech eur)

2020 (prozatimní)

2019 (konečný)

Meziroční změna 2020 versus 2019

Road Logistics

4 497

4 596

−2,2 %

European Logistics

3 515

3 632

−3,2 %

Food Logistics

982

964

+1,9 %

Air & Sea Logistics

1 196

1 137

+5,2 %

Konsolidace

(mínus obrat ve firmách, ve kterých má skupina podíl 50 a méně procent)

−86

−75

 

Skupina

5 608

5 658

−0,9 %

Související