Ani hospodářský pokles způsobený koronavirovou krizí nezabránil výrobci manipulační techniky Jungheinrich uzavřít finanční rok 2020 s lepšími výsledky, než jaké byly původně očekávány. Všechny klíčové údaje jsou v horní polovině prognózovaných rozsahů, které byly v říjnu 2020 zvýšeny a vývoj EBIT, EBT a EAT byl i přes mimořádné okolnosti uspokojivý, uvedla firma.

V tržním prostředí ovlivněném pandemií covid-19 dosáhly tržby Jungheinrichu za finanční rok 2020 hodnoty 3,81 miliardy eur, předchozí rok to bylo 4,07 miliardy eur. Hodnota přijatých objednávek, která zahrnuje prodej nových vozíků, krátkodobý pronájem, prodej použitých vozíků a poprodejní služby, dosáhla v roce 2020 díky silnému poslednímu čtvrtletí 3,78 miliardy eur, předchozí rok tato částka činil 3,92 miliardy. Obě hodnoty tak mírně překročily prognózy, které byly v říjnu 2020 navýšeny.

Hodnota EBIT dosáhla 218 milionů eur, předchozí rok to bylo 263 milionů, v horní polovině prognózovaného rozsahu, a vedla tak k hodnotě EBIT ROS ve výši 5,7 procenta, předchozí rok 6,4 procenta. Zisk EAT dosáhl 151 milionů eur, v předchozím roce to bylo 177 milionů. Peněžní toky z provozní činnosti ve výši 551 milionů eur výrazně překročily výsledek v předchozím roce.

Rychlá reakce ochránila lidi i hodnoty

Na samém počátku koronavirové krize firma vytvořila centrální krizový tým a zřídila ve svých organizačních jednotkách a továrnách další místní krizové týmy, aby bylo možné včas identifikovat nadcházející rizika a minimalizovat jejich dopad prostřednictvím včasných, vhodných a koordinovaných opatření.

Hlavní prioritou byla ochrana zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů. Jungheinrich za tímto účelem v roce 2020 pořídil více než 215 tisíc roušek a více než 20 tisíc litrů dezinfekčních prostředků. Současně přijal rozsáhlá preventivní opatření k minimalizaci dopadů pandemie na dodavatelské řetězce a výrobu.

„Vezmeme-li v úvahu náročnější obecné a tržní podmínky zapříčiněné pandemií covid-19, jsme s loňskými obchodními výsledky spokojeni,“ uvedl Lars Brzoska, předseda představenstva společnosti Jungheinrich. „Díky včasným opatřením vedoucím ke snížení nákladů, zvýšení efektivnosti a zajištění likvidity se nám podařilo úspěšně omezit negativní dopad pandemie na naše obchodní aktivity. Za dosažení takového výsledku v roce, ve kterém došlo k největší zdravotní a ekonomické krizi od druhé světové války, vděčíme našim zaměstnancům a jejich mimořádnému nasazení.“

Pozitivní výhledy

Vzhledem k pozitivnímu vývoji trhu v posledních měsících a na základě prognózy MMF předpokládanému letošnímu 5,5procentnímu růstu globální ekonomiky v Jungheinrichu očekávají, že v roce 2021 bude růst globálního trhu s manipulační technikou pokračovat ve středně vysokém až vysokém jednociferném procentním rozsahu. Pro svůj hlavní evropský trh očekává zvýšení tržního objemu ve středním jednociferném procentním rozsahu.

Související