V italském Vercelli zahájila činnost nová evropská inovační laboratoř Amazonu. Laboratoř se zaměřuje na testování a vývoj technologií, které pomohou zvyšovat bezpečnost na pracovištích.

Nové technologie zahrnují například plně automatizované systémy pro třídění jednotlivých položek, které snižují svalovou zátěž, neboť pracovník nemusí manipulovat s položkami v přepravkách a složitě je hledat. Mezi další technologie patří robotické paletizátory a depaletizátory, které odstraňují potřebu používat vysokozdvižné vozíky k přepravě palet. Zařízení s robotickou rukou automaticky přesouvá přepravky z jednoho místa na druhé. Pracovníkům pomáhá i zvedač přepravek, který automaticky zvedá přepravky a umisťuje je na dopravníky.

Robotickou podporu při práci ve skladu poskytují automatizované vozíky a vozidla s dálkovým naváděním, která se pohybují po pracovišti a přemisťují jednotlivé položky blíže k zaměstnancům. Ti tak ušetří mnoho kroků, a navíc nemusí nosit či tlačit přepravky a vozíky. Roboti jsou vybaveni senzory a následují předem naprogramované trasy, aby nedošlo ke střetu s lidmi nebo dalšími stroji.

Pomocí pro běžnou práci jsou také robotické třídiče – menší robotická ramena, díky kterým nemusí pracovníci provádět opakující se úkony jako zvedání, skládání na sebe a otáčení. Umožňují tak lidem soustředit se na práci, kterou roboti vykonávat nemohou.

Automaticky naváděná vozidla se již používají v Itálii a zavádí se také v Polsku a ve Velké Británii. Zvedače přepravek se zavádějí v Polsku a Velké Británii. Třídiče položek a paletizátory jsou využívány v Česku, Itálii, Španělsku, Německu, Polsku a Velké Británii a robotické třídiče se používají v Itálii, Španělsku, Německu a během tohoto roku budou nasazeny také v Polsku, Francii a Velké Británii.
Všechny nové technologie jsou po zavedení do provozu udržovány týmem Amazon Reliability Maintenance Engineering, aby byla zajištěna trvalá bezpečnost při jejich užívání. Společně s tím je všem zaměstnancům na pracovišti poskytnuto komplexní školení.

Od zavedení prvních robotických technologií před téměř deseti lety vytvořil Amazon ve svém provozu více než milion nových zaměstnaneckých pozic. Jen v České republice zaměstnává Amazon 4000 stálých zaměstnanců, přičemž většina z nich pracuje přímo v distribučním centru a pomáhá vychystávat, balit a odesílat zákaznické objednávky.