Mezinárodní logistická společnost Kuehne+Nagel hodlá mít do roku 2030 nulové uhlíkové stopy a přispět k omezení globálního oteplování pod 2 °C. Firma zaměřená na námořní, leteckou a silniční přepravu a kontraktní logistiky tak plní závazky v oblasti udržitelnosti, které si stanovila v rámci svého programu Net Zero Carbon. Program sestává ze tří klíčových činností – detekce, snižování a kompenzace uhlíkové stopy.

Podle zprávy Mezinárodní námořní organizace produkuje námořní přeprava každoročně zhruba jednu miliardu tun emisí oxidu uhličitého. Kuehne+Nagel dokáže díky svému globálnímu působení shromažďovat množství dat pro identifikaci možností, jak emise z této přepravy eliminovat a vytvářet co možná ekologické logistické služby.

„Online platforma Seaexplorer umožňuje zákazníkům vidět množství vyprodukovaných emisí oxidu uhličitého pro každou loď během její námořní cesty, bez ohledu na to, která přepravní společnost je jejím provozovatelem,“ vysvětluje Miroslav Pudil, generální ředitel společnosti Kuehne+Nagel pro Českou republiku.

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak eliminovat emise uhlíku, je přechod na biopaliva druhé generace, která se vyrábějí z nejedlých plodin, lesních produktů, odpadních olejů nebo tuhého komunálního odpadu. „Používáním ekologičtějších biopaliv mohou zákazníci eliminovat více než 90 procent emisí oxidu uhličitého z přepravy, ale cesta k úplné dekarbonizaci logistiky je dlouhá a může trvat dalších 10 až 15 let,“ dodává Miroslav Pudil.

I přesto, že všechny kusové zásilky Kuehne+Nagel jsou automaticky uhlíkově neutrální a paletové zásilky volitelně uhlíkově neutrální, stále není možné plně předcházet produkci emisí z přepravy. „Z tohoto důvodu se společnost Kuehne+Nagel podílí po celém světě na kompenzačních projektech, které eliminují oxid uhličitý. Tyto dobrovolné aktivity pro kompenzaci emisí oxidu uhličitého jsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN,“ říká Miroslav Pudil.

Kuehne+Nagel přesvědčena, že je její povinností přispět k transformaci logistiky směrem k větší udržitelnosti. „Trvalá udržitelnost jde podle nás ale nad rámec ochrany životního prostředí. Snažíme se o zodpovědnost ve všech aspektech podnikání a věříme, že naše aktivity by měly přinášet užitek našim zákazníkům i koncovým spotřebitelům způsobem, který je co nejefektivnější a zároveň co nejšetrnější k naší planetě,“ uzavírá Miroslav Pudil.

Související