Sklady dnes nejsou pouhé regály, ale řadu desetiletí se v nich pohybuje stále dokonalejší a sofistikovanější manipulační technika. Dosud však tato technika ke své práci potřebovala člověka − především řidiče manipulačního vozíku. Nyní ani to už zcela neplatí. Stále více strojů se mezi regály pohybuje bez lidské obsluhy a na základě pokynů skladového systému vykonávají řadu činností − ať už samy, nebo ve spolupráci s lidmi.

Nástup robotů manipulujících s fyzickými předměty v jistém ohledu představuje vrchol automatizace skladů. Jaké jsou možnosti robotické práce a co přinášejí stále schopnější stroje zbývajícím lidským pracovníkům, to je téma prvního článku této přílohy.

Automatizované technologie pro manipulaci představují velmi široký obor, který se rychle rozvíjí. Kam až vývoj půjde? Ladislav Smelik, spoluzakladatel společnosti Xertec, a jeho syn Marek, současný generální ředitel firmy, odpovídají na tuto otázku velmi lapidárně: Na to je lidská představivost krátká! Přesto se v rozhovoru s nimi dozvíte spoustu velmi zajímavých informací.

Automatizace a robotizace

Stáhněte si přílohu v PDF

A pojďme dál k automatizaci skladů. Zcela konkrétní pohled na automatický krychlový skladovací systém AutoStore přináší článek Pod pokličkou skladovacího systému AutoStore. Dozvíte se, jak takový systém funguje, co vše umožňuje a jakou roli v něm hrají roboti. V Česku má výrobce nově založenou pobočku a také první nasazení tohoto zajímavého a výkonného systému.

Znovu k technologiím − v rozhovoru s Radkem Hradilem, ředitelem aeqoom technologies, na vás čekají jeho zajímavá slova o integraci sorterů německého výrobce Böve Systec v První novinové společnosti. S jakými výzvami bylo třeba si poradit a co nové zařízení největšímu distributorovi tisku v Česku přineslo?

Čtěte dál o nových produktech a technologiích, které postupně proměňují celý svět logistiky. Automatizovaná budoucnost už přichází − jenom je ale třeba, aby se v ní neztratili lidé.

Související