Stal jste se součástí vedení významné logistické a technologické společnosti, jejímž majitelem je Jan Rozlivka. Můžete přiblížit, jaká je vaše úloha a jaké úkoly nyní řešíte?

Moje úloha je nastavit strategii a provozně uřídit tuto neskutečně rychle rostoucí společnost. Tím uřízením myslím posílení provozního týmu, zlepšení procesů vedoucích ke zvýšení efektivity, přizpůsobení layoutu jeho růstu, ať už jde o jeho rozšíření či nové technologie.

Který z úkolů vnímáte jako hlavní?

Hlavní úkol je podle mého názoru vyšperkovat právě to personální obsazení, protože lidé jsou klíčem k úspěchu a síla provozního týmu bude udávat tempo celé firmy. Samozřejmě důležité bude i zvládnutí celého nového layoutu, bez kterého nebude ten posun tak rychlý, jak si všichni přejeme. Výsledkem celého tohoto snažení je samozřejmě spokojený zákazník, pro kterého to celé děláme.

Asi je logické, že rozšiřování aktivit Mailstepu s sebou nese nové výzvy pro oblast obchodu, technologií i provozu. Změny jsou tak překotné, že nás napadá otázka, že asi není jednoduché koordinovat změny probíhající ve všech těchto oblastech naráz. Jakým způsobem to řešíte?

Mailstep je právě v tomto prostředí jako ryba ve vodě. Neřídí nás nadnárodní skupiny, které mají na vše své procesy a schvalování čehokoliv trvá půl roku. I když jsme už velcí, stále máme ducha, je tady parta nadšených lidí, kteří táhnou za jeden provaz a mají jediný cíl − všechny tyto změny ustát a za běhu vymýšlet nejoptimálnější cestu. Jestli se ptáte přímo na to, jaký nástroj nám k tomu pomáhá, pak je to jeden software na řízení projektů.

Matěj Koval
Provozní ředitel Mailstepu Matěj Koval

Vystudoval Fakultu sociálně ekonomickou v Ústí nad Labem, obor finanční management. Během studií se poprvé setkal s logistikou, kdy pracoval jako kurýr. Od roku 2009 nastoupil jako dispečer a zástupce vedoucího depa v Ústí nad Labem. V roce 2012 již vedl depo v Ústí. Následně začal měnit a zavádět logistické procesy, následně provozní controlling a v roce 2018 se stal COO v In Time Spedice. Do konce roku 2020 také řídil ekonomiku provozu. Nyní čelí nové výzvě v Mailstepu.

Jaký byl váš první dojem poté, co jste se seznámil s fungováním Mailstepu?

S Mailstepem jsem se seznámil ještě chvíli před svým nástupem do funkce provozního ředitele, a to jako konzultant právě nového layoutu. A můj první dojem? Byl to „wow efekt“. Tolik technologie a tolik nadšených a pracovitých lidí v jedné budově jsem do té doby neviděl. Při představě, že té technologie je vlastně ještě málo a firma se musí dále rozšiřovat, jsem byl nadšen, že se moje cesta spojila s Mailstepem.

V jakém časovém horizontu dojde k plánovanému rozšíření provozní plochy ze současných 27 tisíc metrů čtverečních na 41 tisíc metrů čtverečních?

Od června se rozšiřujeme na 38 tisíc metrů čtverečních a v průběhu července rozšíříme druhé patro skladu o další tři tisíce metrů čtverečních, čímž do léta dosáhneme celých 41 tisíc metrů čtverečních provozní plochy.

Rozšíření prostoru na expedici a pracovišť na příjmu si zřejmě vyžádá i stavební úpravy ve vašem areálu v Horních Počernicích.

Ano, po mém jmenování jsme začali s vedoucími daných oddělení plánovat stavební úpravy. Rozšíření prostoru příjmu bylo hotové do dvou týdnů, ale plocha expedice se zvětší v průběhu léta, kdy budeme rozšiřovat plochu druhého patra, tedy galerie, pod jejíž částí bude i rozšířený prostor pro expedici. Podařilo se nám také od 1. června převzít dvě přilehlé jednotky, kde se sousedé odstěhovali jinam, a celý prostor jsme uvnitř propojili.

Odehraje se rozšíření pouze v rámci vašeho stávajícího areálu, nebo máte vytipované i jiné lokality na případné nové sklady? A pokud ano, bude mít jejich umístění souvislost s probíhajícím rozšiřováním vašich aktivit do zahraničí?

Zatím plánujeme rozšíření pouze v rámci našeho areálu v Horních Počernicích. Nyní máme k dispozici prostory ve dvou halách, které chceme samozřejmě postupně navyšovat. Pokud si logistik řekne, že žijeme ve světě 3D a sklad má nejen metry čtvereční, ale i metry krychlové, tak je logické, že nyní naše kroky vedou „vzhůru“.

Finishing a většina skladování e-shopů na lokacích je v policových regálech, takže je možné v naší vysoké hale vytvořit až čtyři vestavěné mezaniny. Až nás zastaví střecha skladu, pak je možné, že začneme uvažovat o dalších budovách, a ano, zde je zřejmé, že jejich umístění bude voleno v souladu s naší strategií v zahraničí.

Jaké dopady na provoz Mailstepu má fungování vaší platformy Mailship, díky níž se malé e-shopy mohou napojit na velká on-line tržiště?

Dopady jsou velké, není snad týden, kdy by nebyl do Mailstepu uveden nový zákazník. Sám již vnímám, že i díky Mailstepu jsou schopní menší zákazníci vyrůst, a právě Mailship na tom má lví podíl. Nejde jen o napojení na marketplaces, které výrazně pomáhá našim zákazníkům růst, ale důležité je i napojení na e-shopové platformy, jako třeba Shoptet, které umožní on-line propojení klienta za pár desítek minut.

Na konci loňského roku bylo ve skladu Mailstepu na 250 tisíc položek, přitom počátkem února to bylo „jen“ 120 tisíc položek. Kolik to je nyní?

V současné chvíli máme na skladě cca 342 tisíc položek.

Lze přiblížit, do jaké míry se na této dynamice podílí sektor e-commerce?

Tento sektor se podílí na celkovém růstu velmi významně. Čím dál více si e-shopy vybírají fulfillment, protože samy cítí, že potřebují obchodovat − najít a koupit co nejlepší zboží a dobře ho prodat −, a zabývat se nějakým balením, dopravou a skladováním by je spíše brzdilo. Takže nejenže probíhá naše aktivní akvizice, ale poměrně dost e-shopů posílá samo poptávky a to je přesně důkazem fungující, zralé a zdravé firmy. Proto v této oblasti nyní investujeme a budujeme, protože e-commerce je budoucnost. Daří se nám ale růst i v oblasti finishingu, ať už akvizicí v zahraničí − získali jsme například rakouské Metro − nebo aktivitami v kittingu, například v e-commerce předplatném.

O jaké novinky bude provoz Mailstepu obohacen v oblasti hardwaru?

Plánujeme rozšíření dopravníků, které spojí sklad e-commerce s balírnami a následně s expedicí. Vše je navrženo tak, aby se zkrátily vzdálenosti, které musí naši pickeři denně nachodit při pickování zboží. S tím souvisí samozřejmě i co nejrychlejší doprava od pickování k zabalení. Bude zde velmi výkonná transferová jednotka, která rozhodne v milisekundách, zda se daná objednávka zabalí ručně, nebo ji zabalí robotický balicí stroj CartonWrap. Objednávka pak dojde na správné místo k zabalení a následně k expedici, kde již budeme dělit hotové zabalené balíčky pro jednotlivé dopravce.

Obsáhne chystaný automatizovaný dopravník všechny části vašeho dvoupodlažního skladu? V jedné z jeho částí, u regálů s různorodým zbožím, jsme již viděli dopravník v akci nasazený.

Ano, dopravník je navržen tak, aby docházková vzdálenost ve druhém patře byla stejná z každého sektoru. S tím souvisí samozřejmě i napojení na WMS systém, který navrhuje pickerovi takovou „bee-line“, aby nachodil opravdu minimum kilometrů a jeho práce tak byla co nejefektivnější. Zde bude vidět spojení hardwaru a softwaru na takové úrovni, která Mailstep posune. Slibujeme si od tohoto kroku veliké zrychlení pickerovy práce a rychlejší zaučení těch nových. Současné technologie nám umožňují pohyb po skladu podobně, jako se pohybuje automobil s navigací, ale víme, že toto je z důvodu rychlého růstu nutné také upgradovat. Nastavena bude nejkratší trasa při pickování objednávek i právě s ohledem na umístění nového dopravníku, a to tak, aby picker vždy své pickování ukončil v místě, kde dá objednávku do přepravní jednotky na dopravník.

Automatizovaný dopravník by nemohl fungovat bez algoritmů sdružujících objednávky. Jak v této oblasti probíhá spolupráce s technologickým šéfem Martinem Marem?

Spolupráce s Martinem je velice přínosná, své práci rozumí, je velký vizionář, chrlí jeden nápad za druhým. Myslím si, že náš celý tým bude muset někdo asi trochu zpomalit v nápadech a vizích, jinak budeme balíky posílat i na Mars, což zatím nenabízí žádná přepravní služba. Samozřejmě nadsázka, ale vystihuje naši spolupráci. Martinův tým má za úkol algoritmy upravit a udělat tak, aby do sebe zapadl právě hardware a software a výsledkem bylo efektivní fungování provozu.

Třeba směrem ke zmiňovanému dopravníku má IT tu práci těžší i v tom ohledu, že musí zajistit, aby se nový dopravník sám rozhodoval, na jaký způsob balení daná objednávka pojede, jak jsem zmiňoval. Jsme pyšní na to, že celou technologii si vyvíjíme sami, provozní tým se tak podílí na návrzích nových softwarových procesů a pak je samozřejmě testuje.

Jedním z vašich cílů je zřejmě to, aby veškerá data nutná k co nejrychlejšímu vyřizování narůstajícího počtu objednávek protékala pomocí hlavní platformy přes všechna Mailstepem využívaná technická zařízení?

Ano, je nutné, aby s rostoucím počtem objednávek bylo vše unifikované a procesně jednotně nastavené. Každá výjimka nás může v raketovém růstu ohrozit, proto nyní velice tlačím na obchodní oddělení, aby přenášeli na zákazníky tyto provozní požadavky.

Chystáte i novou technologii načítání pomocí androidových čteček. Jak tento proces probíhá nyní a jak jej změníte?

Dlouhou dobu jsme pracovali a ještě pracujeme s ICS (Windows) čtečkami, které už ale nyní nejsou schopny obsáhnout všechny naše požadavky, proto jsme se rozhodli pro upgrade. V nové čtečce na Androidu se vše ovládá intuitivně, dokonce bude mít příjmový evident na opasku mobilní tiskárnu, ze které po přijetí avizovaného zboží vyjede skladová vlajka. Tím opět zrychlíme příjem, evident nebude muset do kanceláře tisknout vlajky a bude se moci pohybovat většinu dne po příjmové ploše a rychle vše přijímat. Administrativu také poté vyřídí velmi jednoduše, protože čtečky jsou on-line a veškerá data se propisují do systému.

Jak jste spokojeni s využitím automatické balicí linky CartonWrap?

Jsme velmi spokojeni. Vyplývá to i z toho, že aktuálně vybíráme druhou automatickou balicí linku s výrazně rozšířenými možnostmi, například balením multi item objednávek. V dnešní době už jsou na trhu takové technologie, že je prostě technologická firma, jako je Mailstep, musí mít. Spojením nové linky se současným CartonWrapem dosáhneme obrovské efektivity balení.

Na balicí linku je vychystané zboží dosud přemisťováno ručně. Víme, že máte v plánu toto změnit. Můžete popsat způsob zapojení robotického ramene do tohoto procesu?

U současného CartonWrapu již nebudeme investovat do robotické ruky, ale budeme se spíše zaměřovat na „krmení“ nové linky automatickým způsobem.

A co se týče balení, další automatizace se možná odehraje i na druhém konci balicí linky poté, co z ní zásilka připravená k odeslání „vypadne“?

Jistě, poté, co zabalená zásilka vyjede z balicí linky, zamíří po dopravníku na expediční ovál, kde dojde k sortingu na jednotlivé dopravce.

Na balicí linku se ptáme i proto, že jsme si přečetli v tiskové zprávě, že chystáte novou, automatizovanou balírnu. Jde o zcela nový provoz?

Automatizovaná balírna v pojetí, které jsem myslel, znamená, že automatizovaný dopravník doveze přepravní jednotku se zbožím k zabalení na ruční balírnu, která bude vybavena podle nejmodernějších trendů − kromě rukou baliče bude vše automatizované. Balič uvidí, jak má danou zásilku zabalit − s využitím algoritmu objemu dané objednávky a skladby SKU −, jakou má použít výplň, jak moc jí má použít atd. Takže balič bude plnit příkazy systému, který bude naprogramován tak, aby byla každá zásilka zabalena stejně, efektivně, kvalitně a co nejlevněji.

Chceme absolutně eliminovat lidské chyby v balení. Balení většinou rozhodne o celkové spokojenosti příjemce zásilky. Takto nově vybavené balírny zrychlí a zefektivní současný stav, který je na aktuální velikost Mailstepu sice vyhovující, nicméně s naším rychlým růstem víme, že se musíme posunout o další level výše.

Který z nových zákaznických projektů Mailstepu pro vás nyní znamená nejvíc úkolů v oblasti probíhajících provozních změn?

Fungovat musí všechno. Takže neumím si úplně představit, že bychom nějakému projektu věnovali větší pozornost. Všechny projekty jsou pro nás důležité, a jak jsem odpovídal na začátku, souvisí to se sestavením takového provozního týmu, který tyto všechny výzvy zvládne. A ano, tento tým je nyní z 90 procent sestavený a to ozubené kolečko provozu roztáčíme každým dnem rychleji. Na konci všeho musí být a bude spokojený zákazník.

Dvanáct let jste pracoval v kurýrní společnosti In Time Spedice. Které zkušenosti se vám hodí nejvíc po přechodu do společnosti zaměřené na fulfillment?

Zkušeností se mi zde hodí celá řada. Už to, že v In Time Spedice jsem si prošel pozicemi od kurýra až k provoznímu řediteli. Co si myslím, že díky tomu zvládám dobře, tak je komunikace se všemi zaměstnanci napříč pozicemi a odděleními. To se dnes ve firmách bohužel vytrácí a mně osobně toto přijde jako jedna z nejdůležitějších věcí. Druhou důležitou zkušeností je zvládání osobního time managementu a stresu. Osobně vnímám stres jako nabíječku na své baterky. Bez stresu nefunguji a tohle vás naučí asi jen logistika.

Další neméně důležitá zkušenost je rychlé rozhodování. V logistice se člověk musí obvykle rozhodnout, i když ho vzbudí v noci se závažným problémem. V neposlední řadě samozřejmě optimalizace nákladů a zvyšování efektivity. Tuto zkušenost jsem získal i svým podílem v další logistické firmě, kde jsem se na to díval z opačné pozice. Je velmi obtížné najít tu spojnici, kdy jsou náklady nejnižší, ale efektivita nejvyšší. Vím ale jistě, že v Mailstepu to najít společně dokážeme.

Související