Kontejnerová loď Ever Given, která letos v březnu šest dní blokovala frekventovaný Suezský průplav, po třech týdnech plavby ve čtvrtek 29. července dorazila do přístavu v Rotterdamu. Plavidlo teprve začátkem července dostalo povolení odplout od Sinaje, protože teprve krátce předtím se Správa Suezského průplavu (SCA) domluvila s majitelem lodi na odškodném.

Jedna z největších kontejnerových lodí světa nyní při vykládce kotví u terminálu ECT Delta, v úterý 3. srpna by měla vyplout do anglického přístavu Felixstowe s kontejnery se zbožím pro britský trh.

Loď s 18 300 kontejnery na palubě do cílového přístavu dorazila se více než stodenním zpožděním. Jak ve svém upozornil Svaz spedice a logistiky ČR, není jasné, zda se „významná část zboží“ vůbec někdy dostane k příjemci uvedenému na námořním nákladním listu. Mnoho dodávek ztratilo po více než tři a půl měsíce trvajícím zpoždění smyl. Dovozci již objednali náhradní zásilky nebo se zdráhali je koupit, protože mohli prodávat zboží pouze se ztrátou, upozornil svaz.

Související

Přes 400 metrů dlouhá loď o hmotnosti 220 tisíc tun zablokovala Suezský průplav 23. března. Lodní cesta byla neprůjezdná v obou směrech a u obou ústí nakonec čekalo na proplutí asi 400 lodí, což narušilo světový obchod. Ever Given se podařilo vyprostit až po šesti dnech.

SCA posléze plavidlo za to, že blokovalo dopravu v průplavu, držela ve Velkém Hořkém jezeru mezi severní a jižní částí průplavu až do 6. července, což vyvolalo spor s pojistiteli lodi a japonským vlastníkem, společností Shoei Kisen. Za záchrannou operaci a další ztráty požadovala SCA odškodné přesahující 900 milionů dolarů (19,5 miliardy korun), které později snížila na 550 milionů dolarů. Konečná suma nebyla zveřejněna, součástí dohody je i dodávka remorkéru egyptské straně.

Shoei Kisen vyhlásil společnou havárii a trvá na tom, aby se vlastníci nákladu a jejich pojistitelé podíleli na nákladech na záchranu lodi a nákladu.

Suezským průplavem prochází přes deset procent světového obchodu, včetně sedmi procent globálních dodávek ropy. V loňském roce tímto kanálem proplulo více než 19 tisíc lodí.

Související