Zaměstanci společnosti Sodexo Benefity nedávno mezi sebou vybrali 95 tisíc korun na pomoc lidem a domácnostem postiženým tornádem, které se ve čtvrtek 24. června prohnalo jižní Moravou. Vedení firmy sumu zdvojnásobilo na 190 tisíc korun a původně chtělo tuto sumu věnovat maximálně kontrétně. „Proto jsme se spojili s humanitární organizací Adra a požádali ji o tipy, kde můžeme napřímo pomoci,“ říká Veronika Sádovská ze Sodexo Benefity, která nabízí firmám a institucím širokou škálu služeb v oblasti zaměstnaneckých benefitů (logistické a dopravní společnosti zahrnují zhruba pět procent jejího portfolia).

Správci devíti největších kont na pomoc Jižní Moravě ale zvolili jiný, společný postup, aby se pomoci dostalo skutečně všem a nikoli jen těm, jejichž neštěstí zaznamenala média.

„Oceňuji, že probíhala jednání devíti neziskových organizací pro to, aby i v principech a výši výplaty finančního daru poškozeným domácnostem byla jednotnost. Také to významně napomohlo rychlé výplatě potřebným rodinám a dělo se tak po předchozím monitoringu již v druhém červencovém týdnu. Jednotná výše finančního daru napomáhá také dlouhodobému zdravému fungování komunity,“ upřesňuje využití finančního daru ředitel Adry Radomír Špinka s tím, že k dohodě se připojily Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Donio, Karel Komárek Family Foundation, Nadace Via, Nadace ČEZ, Nadační fond Českého rozhlasu a Nadační fond pomoci Karla Janečka.

Související

Každá postižená domácnost tak už ze sbírek dostala základní pomoc 150 tisíc korun určenou na opravy poničených domů a zajištění základních potřeb zasažených domácností. Část peněz směřovala i obcím – škody na jejich majetku totiž dosáhly 721 milionů korun. „Nyní ověřujeme využití daru a řešíme navýšení pomoci pro ty, kteří to nejvíce potřebují, aby se znovu postavili na nohy. V této fázi už zohledňujeme nákladnost oprav či úplně nových staveb, pomoc rodiny, sociální situaci a další faktory,“ vysvětluje Špinka.

„Tento způsob pomoci se nám velmi zamlouvá, a proto jsme upustili od našeho původního záměru. Věříme lidem z Adry, že naše peníze a peníze našich zaměstnanců nasměrují tam, kde jsou nejvíce potřeba. I proto jsme jim již poskytli finančním dar bezprostředně po zasažení tornádem,“ dodává Vernika Sádovská za Sodexo Benefity.

Na pomoci lidem postižených tornádem se významně podílí také celá řada logistických společností, o jejichž pracovní činnosti pravidelně na stránkách měsíčníku Logistika a na našem webu informuje. Zcela zpravodajsky pokrýt rozsah oblasti jejich humanitární a charitativní aktivity je bohužel mimo možnosti redakce.

Související