Praxe ukazuje, že při vychystávání z první úrovně regálu spotřebuje obsluha při využití běžných vychystávacích vozíků významné procento času na nastupování do vozíku, popojetí s ním a následné vystupování. Tyto časové ztráty jsou pro produktivitu klíčové a je možné je podstatně zkrátit použitím vozíků, které obsluhu automaticky následují nebo jsou ovládány pomocí dálkového ovládání.

„Operátoři pak získávají více času pro produktivní činnost s vyšší přidanou hodnotou,“ vysvětluje Martin Řehák, produktový specialista a trenér. „Společnost Linde Material Handling představila v červnu letošního roku vychystávací vozíky N20 SA a N20 C SA, které umožňují efektivní poloautomatický provoz.“

Poloautomatické vychystávání

Pokud je potřeba na vozík vychystávat zboží z obou stran uličky, operátor zvolí funkci stop-and-go. Vozík se pak automaticky pohybuje středem uličky a operátor dálkovým ovládáním dává pokyn k jízdě a zastavení vozíku.

„Ještě zajímavější je funkce ,Následuj mě‘, kdy se vozík automaticky dává do pohybu v závislosti na poloze operátora,“ upozorňuje Martin Řehák. „Vždy, když operátor překročí tzv. virtuální stěnu okolo vozíku, vozík se dá do pohybu a po zastavení operátora se vozík také sám zastaví.“

Virtuální stěna je nastavitelná na tři různé průměty − buď je vozík ovládán průchodem operátora okolo čela vozíku, nebo uprostřed vidlic, případně na konci vidlic. To umožní operátorovi pracovat nejpohodlnějším způsobem, navíc má naprosto volné ruce k vychystávání zboží. Vozík sám udržuje minimální vzdálenost 50 centimetrů od regálů, aby měli operátoři dostatek prostoru pro práci a nemohlo dojít k žádné kolizi.

Bezpečnost především

Samozřejmostí výbavy je bezpečnostní skener, který je namontován velmi nízko na šasi a dokáže rozpoznat každou neočekávanou překážku. Menší překážce se dokáže vozík i vyhnout.

Poloautomatické vozíky Linde N20 SA jsou dále naprogramovány tak, že v automatickém režimu nedovolí vozíku přejet konec uličky.

„Jakmile senzor zjistí, že na jedné straně chybí odezva od konstrukce regálu, vozík se zastaví, aby nemohlo dojít ke kolizi s vozíky projíždějícími okolo uličky,“ zdůrazňuje Martin Řehák. „Vzhledem k tomu, že vozík pracuje v poloautomatickém režimu, je vybaven světelnou signalizací, aby ostatní pracovníci skladu měli informaci, v jakém pracovním módu se blížící vozík nachází. Senzory vozíku jsou nastaveny tak, že vozík před blížící se překážkou nejdříve zpomalí a v případě nutnosti i zastaví. Ovládání vozíku je založeno na ultraširokopásmové technologii, která je schopna vozík rozjíždět a zastavovat s centimetrovou přesností.“

Podle provedených testů zvyšují poloautomatické vozíky pro vychystávání ze základní úrovně produktivitu až o 20 procent. Nicméně je vhodné se zaměřit i na další související možnosti, jak efektivitu zvýšit, například propojení vychystávacích procesů s WMS a propojení s dalšími prvky automatizace či robotickými vozíky.

Související