Dřevěná paleta již po mnoho desetiletí představuje standard pro přepravu a skladování zboží. Má za sebou dlouhý vývoj. Jako přepravní podložka se začala ve větším rozsahu používat již během druhé světové války v souvislosti s nutností zajistit logistiku pro bojující armády. Ale s dnešní dřevěnou europaletou bychom se mohli setkat až na začátku 60. let minulého století.

V logistice se dnes ve velkém používají zejména dřevěné europalety, jejichž výhodou jsou přesně definované rozměry a další parametry. Na standardizované dřevěné palety je zařízena velká část přepravy a logistiky. Dřevo se využívá už mnoho let, je pevné, levné, opravitelné a přírodní. Pozitivem dřevěných europalet je rovněž velmi snadná opravitelnost.

Ze dřeva a oceli

Mezi další výhody dřevěných palet patří jejich přesně definované rozměry a další parametry − jaké dřevo se smí použít, normované hřebíky i opracování a podobně. Rovněž garantovaná nosnost a pevnost palet i jejich relativně příznivá hmotnost palety vzhledem k nosnosti, která může dosahovat u europalety 2000 kilogramů.

Jak obíhají palety

Zatímco v otevřené paletové výměně obíhají palety bez kontroly a logistické firmy si je mohou mezi sebou vyměňovat či je prodávat, model uzavřeného oběhu znamená, že existuje správce paletového fondu, který oběh palet řídí. To znamená, že palety obvykle pronajímá a zajišťuje jejich správu, rozvoz a svoz, podle potřeb uživatelů.

V otevřeném systému se palety stávají zbožím. Uplatní se v něm obchodníci, kteří s použitými paletami obchodují, vykupují je a prodávají. Problémem může být udržení kvality takového zboží, případně výroba a prodej necertifikovaných palet. Avšak množství hráčů na trhu znamená, že palety lze získat prakticky kdekoli.

Naopak v rámci uzavřeného oběhu se jeho správce stává spolupracovníkem logistické firmy i velkoobchodních i maloobchodních partnerů a za oběh palet přejímá zodpovědnost.

„Dřevěné palety mají dlouhou životnost, velmi snadnou opravitelnost, širokou možnost použití a v rámci otevřeného paletového poolu jsou vzájemně směnitelné,“ upozorňuje Milan Kovařík, výkonný ředitel EPAL Czech and Slovak Republic. „A musím zmínit jednu jejich klíčovou výhodu, kterou je jejich celková ekologičnost a nezávadnost. Dřevěné palety se vyrábějí pouze ze dřeva a oceli, které nijak nezatěžují životní prostředí. V průběhu životního cyklu lze palety opakovaně opravovat a po skončení životnosti dále zpracovávat.“

Tak jako dřevěná paleta slaví v současnosti šedesát let své existence i EPAL jako jeden z jejích hlavních výrobců si připomíná výročí − 30 let činnosti. Pod touto značkou se dnes ročně vyrábí a opravuje přes 120 milionů palet ročně a v oběhu jich je přes 600 milionů kusů.

Tak velký počet dřevěných palet EPAL v oběhu umožňuje jejich široké použití i vzájemnou směnitelnost v rámci otevřené paletové výměny. Europalety se nevrací odesílateli, ale lze je dále používat v rámci paletové výměny, třeba pro uskladnění nebo přepravu jiného zboží. Tyto palety tedy nejsou součástí uzavřeného fondu. „Směnitelnost dřevěných palet výrazně šetří náklady jednotlivým společnostem i životní prostředí,“ zdůrazňuje Milan Kovařík.

Aby dřevěná paleta byla tak dobrým pomocníkem při přepravě zboží, musí ovšem splňovat přísné nároky na kvalitu. „Největším a dlouhodobým problémem na paletovém trhu je výroba a prodej nekvalitních palet a výroba a opravy falšovaných − nelicencovaných a tím i nekontrolovaných − dřevěných palet,“ říká Milan Kovařík.

Problematickou oblastí je podle něj porušování ochranných známek, kdy je běžná europaleta vydávána za paletu značkovou a licencovanou. Takto vyrobená nebo opravená paleta ovšem nepodléhá přísné kontrole kvality, na kterou EPAL klade velký důraz.

Dřevo pohledem uživatelů − logistických firem

„Největší výhodou dřevěných europalet je jejich masové rozšíření,“ zdůrazňuje Jan Polter, obchodní ředitel Dachser Czech Republic. „Mezinárodní sběrná služba v celé Evropě je založena na dřevěných paletách, většinou ve standardu EU nebo jednocestných palet. Dražší varianty transportních obalů, jako jsou ty plastové, nejsou vhodné, protože u nich nelze zajistit výměnu.“ Jan Polter dále upozorňuje, že dřevěná paleta je zkrátka univerzální přepravní obal, který v masovém nasazení ani po letech nic zásadně nepřekonalo.

Jindřich Karas, manažer marketingu ESA logistika, označuje za dosud nepřekonatelnou výhodu dřevěných palet jejich univerzálnost použití, dlouhodobé možnosti oběhu, snadnou opravitelnost a nízkou cenu. „Palety se hodí téměř pro všechny druhy zboží, zejména v kartonovém balení,“ říká Jindřich Karas. „Jejich výhodou je standardizace a přijímání u většiny odběratelů. Proto se paletové konto nemusí řešit přímo s konkrétním zákazníkem, ale pouze jako suma palet za všechna odběrná místa.“

Jako výhodu uvádí velké rozšíření dřevěných palet také Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR. „Jsou z přírodního materiálu a mají nižší pořizovací cenu − i když ta aktuálně stále narůstá. Výhodou je rovněž snadná opravitelnost a hlavně recyklovatelnost.“

Za jednoznačně výhodnější, trvanlivější a ekologičtější materiál pro palety pokládá dřevo i Tomáš Körner − vedoucí produktu Obaly Geis CZ. „V Geisu se v dopravě i logistice podle mého názoru v drtivé většině používají dřevěné palety.“

Z ekonomického hlediska bylo dřevo ještě donedávna cenově výhodnější, letos se však situace mění. „Ale zdražuje se vše, takže pořád doufám, že dřevo je výhodnější, přestože rozdíl nemusí být již tak výrazný…,“ podotýká Tomáš Körner.

Když dřevo nestačí

Také Milan Kovařík upozorňuje, že dřevo se nehodí úplně všude. „Asi nejméně vhodnou oblastí je jejich použití přímo ve vodě nebo velmi vlhkém prostředí. Jinak dřevěným paletám neškodí horko, zima, déšť, sníh, prach, hrubá manipulace, otřesy, skladování,“ říká Milan Kovařík.

Dřevěné palety se během přepravy mohou kontaminovat a nelze je důkladně vyčistit. „Jsou vhodné pro průmyslové použití, ale nehodí se pro některé oblasti chemického a potravinářského průmyslu, do čistějších výrob a do segmentů, kde se vyžaduje čistota a hygiena,“ upozorňuje Pavel Semanco, key account manager ze společnosti Schoeller Allibert Czech Republic, která se soustřeďuje na výrobu vratných přepravních plastových obalů.

Ani logistické firmy nevidí dřevo jako všemocný materiál. „Mezi nevýhody dřevěných palet patří nutnost fytosanitárního ošetření při exportu do vzdálenějších, takzvaných třetích zemí, tedy mimo Evropskou unii. Rozměrově tyto palety rovněž nezapadají do kontejnerové přepravy,“ říká Jan Polter. „Problémů je celá řada. Především je vždy náročné udržet konzistentní kapacity obalového materiálu v distribučních centrech, protože některé pobočky mají velké rozdíly v objemech zboží v exportu a importu. Pokud tedy některá pobočka přijímá podstatně více zásilek na europaletách, než odesílá, vznikají přebytky palet.“

Paletovému hospodářství se tak na pobočkách logistických firem věnují specialisté, jejichž úkolem je minimalizovat přepravy prázdných palet.

U dřevěných palet musí logistická firma řešit životnost, neboť dřevo se opotřebovává. Proto existují i standardy pro kvalitu a opotřebení palet rozlišující tyto obaly na A, B, C. „Na počátku každé spolupráce se zákazníkem je důležité se domluvit, v jakém standardu bude výrobce palety se zbožím nám, jako logistikovi, dodávat, a jaký standard očekává zpět. Kvalita palet, které vrací hlavně retailová distribuční centra, je totiž často nižší, než jaká jsou očekávání jejich dodavatelů či logistických firem,“ dodává Jan Polter.

„Hlavním problémem dřevěných palet je jejich poškoditelnost při manipulaci těžkou technikou, což následně vyžaduje opravy či vyřazování z oběhu,“ upozorňuje Jindřich Karas. „Skladová místa musí také zajistit bezpečné skladování palet. Zkušenosti z praxe ukazují, že každý má jiný pohled na kvalitu a míru poškození palety − řešení je vždy na vzájemné dohodě mezi řidičem a odběrným místem. ESA logistika se situaci s nekvalitou palet snaží řešit jejich tříděním a nepřebíráním poškozených nebo špinavých palet na sklad.“

„Ačkoli se dřevěné palety dají snadno opravit, v optimálním stavu vydrží menší počet oběhových cyklů než plastové,“ dodává Jan Kodada.

Plastové palety mohou mít různé tvary i barvy.
Plastové palety mohou mít různé tvary i barvy.
Foto: Shutterstock

Plast přináší některé výhody

Plastové palety se dají použít v mnoha průmyslových odvětvích. Používají se v automobilovém, potravinářském či farmaceutickém průmyslu, ale také pro přepravu chemických výrobků a v řadě dalších oborů.

„Většinou jsou také lehčí než palety dřevěné v závislosti na použitém materiálu. Plast také neabsorbuje vlhkost a nezvyšuje tak svoji hmotnost,“ upozorňuje Jan Kodada. „Díky těmto faktorům a vlastnostem plastu by měly vydržet více oběhových cyklů než dřevěné palety. Ovšem stále se jedná o umělou hmotu, a pokud se paleta poškodí, není možné ji opravit nebo vyměnit poškozenou část, což u dřevěných palet lze. Pokud se firma rozhodne pro jejich využívání, musí počítat s vyššími pořizovacími náklady.“

Na výhodu nízké hmotnosti plastových palet upozorňuje i Jindřich Karas. „Zkušenosti ESA logistika potvrzují, že jejich největší výhodou je jejich nízká hmotnost, vysoká životnost, pevnost, barevná stálost a snazší skladovatelnost prázdných palet. Pro ilustraci − v běžném štosu prázdných dřevěných palet je jich zhruba 15 až 17. Ve stejně vysokém štosu prázdných plastových palet je jich až 40.“

Podle Schoeller Allibert se plastová paleta se na rozdíl od dřevěné palety neštípe a neláme, a proto nemůže při manipulaci způsobit zranění. Může mít zvýšené okraje, které při používání plastových přepravek zabezpečí zboží na paletě proti posunu při přepravě, stohování a různých manipulacích. Lze ji vyrobit i s protiskluzovou úpravou, což zamezí jejímu posunutí v regálu nebo při manipulaci s vysokozdvižným vozíkem.

„Při použití jednorázových plastových palet také odpadá nutnost mít různé certifikáty umožňující námořní dopravu, zatímco dřevěné palety potřebují certifikáty, které mají časové omezení,“ upozorňuje Pavel Semanco. V případě propadnutí takového certifikátu může dopravce vrátit celou zámořskou zásilku, která si žádá vysoké náklady. Odesilatel proto musí časovou platnost certifikátu sledovat.

Ale ani plastová paleta nemůže sloužit věčně a po jejím vyřazení je třeba ji ekologicky zlikvidovat, tedy recyklovat materiál, ze kterého je vyrobena.

Materiály zdražují

V posledních měsících narůstá trend výrazného až drastického zdražování dřeva v celém segmentu dřevozpracujícího průmyslu včetně dalších oblasti?, které souvisí s paletovým byznysem. Vedle růstu ceny dřeva současně rostou i ceny dalších surovin, součástek a nástrojů, zejména z oceli, které se využívají při výrobě a opravě palet − jedna? se například o hřebíky, sponky, pily, ale i o cele? nástroje a stroje. Tento trend je jasně patrny? na celosvětovém i evropském dřevařském a paletovém trhu. To se následně promítá i do trhu výroby a oprav dřevěných palet.

Tento vývoj je patrny? přibližně od poloviny loňského roku 2020, kdy Spojené státy uvalily cla na dovoz dřeva z Kanady. „Do toho vstoupil výrazný růst poptávky po dřevu v Číně ve druhé polovině roku 2020 s tím, že tato poptávka nadále silně roste,“ vysvětluje Milan Kovařík.

Posledním krokem je podle Milana Kovaříka finanční podpora vlády USA na podporu domácí ekonomiky a amerických domácností, která motivuje výstavbu a rekonstrukce soukromých i komerčních dřevostaveb v celých Spojených státech a tím nadále zvyšuje poptávku po dřevu. Tato poptávka ve Spojených státech i Číně pote? zásadně „vysává“ nabídku dřeva z celého evropského prostoru a tím dochází k drastickému navyšovaní této cenné suroviny.

Oběh palet potřebuje systém

Negativní cenový vývoj palet dopadá i na logistické firmy. „Vzhledem k tomu, že výrazně podražil materiál pro výrobu − dřevo i hřebíky, cena dřevěné palety se za poslední měsíce znásobila,“ říká Jan Polter. „Nejsou suroviny pro výrobu nových palet a ani servisní centra nestíhají dodávat kvalitní palety. Oproti tomu ještě navíc výrazně vzrostl objem přepravovaného zboží. Lze tak očekávat, že cena palety ještě poroste a že se potíže s dodávkami promítnou i do ceny za jejich výměnu. Díky naší evropské logistické síti, jednotnému, vlastnímu IT v celé Evropě a transparentním procesům dokážeme vyrovnávat výkyvy v počtu europalet jak po fyzické, tak po účetní stránce. V řadě evropských zemí svým zákazníkům výměnu europalet poskytujeme jako službu s přidanou hodnotou.“

Růst cen potvrzuje i Jan Kodada. „Začíná se promítat nárůst cen vstupních materiálů, tedy zejména dřeva, a tím pádem i nárůst ceny palet.“ Jan Kodada dále upozorňuje na význam řešení oběhu palet. „V naší společnosti s evidencí palet a paletovým kontem nemáme žádný problém. Pro evidenci využíváme extra software, ve kterém evidujeme stav každé zásilky, respektive její typ a stav manipulačních jednotek. Zajímavou změnou je, že s postupující digitalizací je veškerá naše evidence prováděna elektronicky.“

„Zásadně se změnila cena a dostupnost dřevěných palet, kdy jejich cena vzrostla na dvojnásobek a dostupnost je minimální,“ podotýká Jindřich Karas. „Již jsme v této souvislosti zaznamenali nedostatek a zvýšenou poptávku po obalech od dodavatelů zboží.“ Tak Jindřich Karas vidí jako nutnost systém pro prázdné palety. „Řešíme jejich skladování na každém depu s možností vyzvednutí voucheru na odběrném místě. Od července se ESA logistika stala součástí servis pointu pro společnost Gopall, která umožňuje řidičům složit palety do sběrny za poplatek.“

Zdražování materiálů i palet řeší i ve společnosti Geis. „Všechny komodity extrémně zdražují, některé již nejsou,“ říká Tomáš Körner. „Týká se to plastů i dřeva. Já více vnímám dřevo a například u europalet se cena jen za první pololetí 2021 zdvojnásobila. Europalet nových i použitých je akutní nedostatek.“

Problémy se týkají i materiálu pro výrobu plastových palet. „V posledních měsících došlo k situaci, kdy máme nedostatek materiálu, jelikož výrobci plastových granulátů nedodávají materiál v dostatečném množství a včas,“ dodává Pavel Semanco.

Související