Rostoucí zájem o robotizaci v průmyslové výrobě povede ke komplexním aplikacím s vyšším počtem AMR, snazšímu servisu, těsnější spoluprací s jinými roboty a IT systémy, vyšším výkonem a delší provozuschopností. O trendech na trhu AMR robotů hovořil Søren E. Nielsen, prezident společnosti Mobile Industrial Robots.

Výrobní firmy podle prezidenta hledají způsoby, jak získat větší odolnost vůči výkyvům a změnám na trhu. Integrace autonomních mobilních robotů do různých typů provozů a pracovních toků materiálu i vyrobeného zboží přibližuje vnitropodnikovou logistiku k výrobě a zavádění robotů urychluje rovněž špatná dostupnost pracovní síly.

První zájemci o technologii AMR testovali v letech 2014 až 2017 nová řešení a implementovali flotily až pěti robotů. Od roku 2018 se AMR začaly stávat spolehlivou součástí výroby a intralogistiky, což vedlo k nasazení větších flotil robotů. S tím se postupně objevily složitější aplikace a vznikla větší potřeba robotů, které pracují efektivně 24 hodin 7 dní v týdnu. Od AMR robotů tak dnes vyžaduje větší robustnost, provozuschopnost, soulad se standardy a jednoduchý servis. V současné době nasazují firmy do jednotlivých flotil v průměru přes 40 robotů MiR.

„Vzhledem k tomu, že společnosti potřebují velké flotily AMR, pracujeme nyní na nastavení, ve kterém bude možné roboty sledovat a rychleji reagovat na jakýkoli případný problém,“ říká Søren E. Nielsen. „Vyžaduje to stabilnější a výkonnější nastavení komunikace mezi roboty a softwarem pro fleet management. Společnosti dnes již používají pokročilejší Wi-Fi systémy pro mobilní zařízení a se standardem 5G očekáváme spolehlivost a stabilitu umožňující přesun náročných výpočetních procesů z robota do flotilového systému. To opět povede k větší odolnosti AMR technologie vzhledem k nižšímu počtu komponent, snazšímu servisu a vyšší efektivitě. Díky vyššímu výpočetnímu výkonu budeme moci například použít AI pro řešení náročnějších vnitropodnikových logistických úkolů.“

Související

MiR se se svými 250 zaměstnanci sleduje rychlý rozvoj na trhu AMR a rozšiřuje svá řešení pro intralogistiku. Nedávno uvedené roboty MiR600 a MiR1350, první AMR s certifikací IP52 odolné proti prachu a kapalinám, jsou navrženy pro bezpečný přesun velkých nákladů v náročných výrobních a logistických prostředích.

MiR vyvíjí také řadu výtahových modulů umožňujících robotům zvedat a vykládat palety a vozíky a zaručit snadnou integraci a škálovatelnost v celém hodnotovém řetězci. Ve stále větším počtu složitějších aplikacích lze MiR roboty osadit kolaborativním robotickým ramenem pro úkoly nakládky, vykládky a přepravy materiálu. Řešení je velmi flexibilní, nezávislé na umístění a pracovním prostoru a lze jej snadno přizpůsobit různým procesům.

V regionu střední a východní Evropy zaznamenal MiR v první polovině letošního roku 140procentní růst ve srovnání s rokem 2020. „Ve střední a východní Evropě jsou společnosti velmi vyspělé a zaměstnanci kvalifikovaní. To je skvělá příležitost pro nasazení AMR technologií a využití potenciálu v oblasti interní logistiky,“ upozorňuje Søren E. Nielsen.

Související