V reakci na nepříznivou situaci v přepravách z Asie bude logistická společnost DB Schenker každý týden vypravovat vlakovou linku z čínského města Si-an do Budapešti. Odtud může zboží putovat do dalších evropských zemí včetně České republiky. Hlavní výhodou nové přímé linky je zejména odstranění administrativních prodlev při překračování státních hranic a tím pádem i celkové zrychlení toku zboží.

Přímá železniční linka z Číny do Evropy vede přes Kazachstán, Rusko a Ukrajinu až do cílové stanice v maďarské Budapešti. Zásilky, které budou směřovat do České republiky, poslední úsek cesty absolvují po silnici. Standardní 40stopé kontejnery jsou vhodné pro téměř všechny druhy přeprav s výjimkou zboží podléhajícímu zvláštním bezpečnostním režimům. Celková doba železniční přepravy je 36 dní a tím pádem má linka potenciál nahradit nedostatečné kapacity v námořní přepravě.

Pro zákazníky toto řešení znamená zejména jistotu v době, kdy přepravní kapacity z Asie dlouhodobě nelze jednoznačně garantovat. Kromě města Si-an tato linka nabídne kontejnerové spojení také se Šanghají a Čching-taem. DB Schenker s využitím své mezinárodní sítě zajistí potřebné přepravní náležitosti i jednání s místními úřady a celníky pro bezproblémovou cestu zboží k evropským zákazníkům.

Související