Za téměř 30 let svého působení na trhu vyrostla skupina Astron z malého grafického studia v mohutný polygrafický komplex s rozsáhlým strojovým parkem a širokou škálou služeb. Měsíčník Logistika měl příležitost navštívit její provoz v pražských Kbelích, kterému v jeho ekologickém i ekonomickém fungování pomohla instalace poloautomatického lisu CK 450HFE.

Jak vyladit balík pro paletu

Provoz každé tiskárny je doprovázen nutností zbavit se nejen druhotného materiálu vznikajícího při výrobě, tedy především papírových odstřižků, ale i komunálního a nebezpečného odpadu (absorpčních činidel, vodních roztoků, rozpouštědel). Tato okolnost se výrazně promítá do nákladové položky. V okamžiku, kdy dodavatelé hospodářských služeb začnou zdražovat, je nutné jednat. „Jako jediné relevantní východisko jsme určili zpracování a prodej našich druhotných surovin,“ říká Vít Michálek, projektový manažer společnosti Astron print s. r. o., vlajkové lodi polygrafické části skupiny Astron.

Aby bylo možné odřezky vznikající při výrobě tištěných publikací a dalších materiálů prodat, je potřeba je zpracovat do formy, jež bude pro jejich odběratele přijatelná a která zároveň pomůže zajistit rentabilitu obchodu pro obě strany. Papírový odpad je proto nutné lisovat do balíků, které je možné převážet kamiony.

V Astronu proto před časem začali hledat dodavatele, který by jim zajistil instalaci vhodného zařízení, ale i jeho vyladění pro specifika jejich potřeb. Z více možností si vybrali společnost Xertec, která jim dodala poloautomatický lis CK 450HFE, a nelitují, přestože by se mezi nabídkami našla i nějaká o něco levnější. „Byl jsem v naší společnosti přehlasován a jsem nyní rád,“ dodává Vít Michálek.

Krátkodobá a relativně malá úspora na nákladech by byla možná draze vykoupena. Ukázalo se, že lis, který prodává více společností, je nutné v provozu Astronu vyladit přímo na míru požadavkům, které jsou kladeny na produkované balíky mířící na zpracování do papíren. Konkurenční dodavatel byl z Polska a zpětně si lze těžko představit, že by mohl na situace vznikající v testovacím provozu reagovat tak flexibilně jako Xertec. Nastavit stroj tak, aby produkoval balíky o váze 450 až 550 kilogramů, které se zároveň během manipulace a transportu kamionem nerozsypou, si vyžádalo čas a více zásahů přímo do konstrukce lisu i jeho řídicího systému. „Trvalo to tři měsíce a scházeli jsme se každý druhý týden s odborníky z Xertecu, kteří tu za hodinku mohli být, a vše nutné jsme přenastavili. Díky tomu mohla být návratnost celé investice extrémně rychlá,“ upozorňuje Vít Michálek.

Odsávací potrubí na odpad

V provozech Astronu fungují dva stroje, jeden v Praze, druhý v Jablonci nad Nisou, oba jsou vybaveny nakladači kontejnerů na odpadový materiál o objemu 1100 litrů. Zvládají zpracovávat nejen odstřižky vznikající při ofsetovém tisku, ale i zbytky billboardového papíru, fólie nebo papírové lepenky.

V pražských Kbelích odstřižky do lisu přivádí soustava potrubí, které je odsává přímo z míst výroby a přivádí do násypky v horní části lisu. „Ústí odtahových potrubí je zavedeno přímo nad zpracovatelská místa, například k linkám na vazby časopisů,“ přibližuje Vít Michálek. Jak se redaktoři Logistiky přesvědčili přímo ve výrobě, veškerý materiál skutečně „mizí“ v potrubí, žádný neuniká okolo.

V roce 2020 vyexpedovaly pražský a jablonecký provoz 260 tun papírových odstřižků, 200 tun zbytků lepenky a 70 tun odpadu z billboardového papíru. „Letos to bude mnohem více, loni kvůli covidu-19 provozy často stály,“ uzavírá Vít Michálek.