Novým členem představenstva Svazu spedice a logistiky České republiky byl zvolen Vít Votroubek, generální ředitel společnosti PST CLC. Dříve v tomto svazu zastával pozici člena revizní komise. Vít Votroubek současně aktuálně obhájil pozici generálního ředitele společnosti PST CLC, také další dva členové vedení této firmy: Jiří Bradna a Martin Benda, byli mateřskou firmou Mitsui-Soko Group potvrzeni ve svých funkcích v představenstvu PST CLC.

„Členství v představenstvu Svazu spedice a logistiky je pro mě velmi prestižní. Vnímám to i jako velkou výhodu pro naši firmu, protože spolupracujeme mimo jiné také s celní správou a se stáními orgány, při vyjednávání schůzek nám to usnadňuje naši roli. Jde o čestnou funkci,“ konstatuje Vít Votroubek. Za svůj hlavní úkol považuje prosazování zájmů členů Svazu spedice a logistiky.

Dobré jméno ve Svazu spedice a logistiky ČR

„PST CLC je významnou firmou na trhu spedičních a celních služeb, což nám v představenstvu, přiznám se, scházelo. Tato firma nám není neznámou. Vít Votroubek již dříve odváděl skvělou práci v naší revizní komisi. Dále Petr Škapa z PST CLC pokračuje v našem svazu jako šéf pracovní skupiny pro cení záležitosti,“ uvádí Petr Rožek, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR.

 Vít Votroubek, Jiří Bradna a Martin Benda před jediným akcionářem, japonskou skupinou Mitsui-Soko Group, obhájili své posty ve vedení PST CLC. Svých pozic se nyní na základě smluv o výkonu funkce ujímají opět na tři roky. „Teď začínám v PST CLC své třetí funkční období. Pozice jsme obhájili zejména díky dlouhodobě dobrým finančním výsledkům. Firmě se daří jak v logistice, tedy skladové činnosti, tak i v oblasti dopravy a celních služeb. Hodně činností se nám v průběhu let podařilo zoptimalizovat a digitalizovat,“ říká Vít Votroubek.

Digitalizace v logistice i ekonomice

Digitalizace se dotkla nejen logistiky, ale i ekonomické divize. „Před lety jsme měli na účtárně velký tým kolegyň, dnes většina operací probíhá automaticky. Elektronicky podepisujeme také smlouvy. Díky tomu jsme i v době covidu nebyli vázáni na kanceláře, firmu jsme mohli řídit z jakéhokoliv místa,“ kvituje Vít Votroubek. Firma plánuje další digitalizaci procesů. Do skladů bude implementován nový WMS systém. PST CLC se chce dobře etablovat na evropském trhu, zajímá ji mimo jiné širší vstup na Slovensko, do Polska, Maďarska a dalších zemí východní Evropy. Plánuje další rozšiřování skladových kapacit.

Chce se více zaměřit na logistické služby pro internetové obchody. „Trendem jsou komplexní služby. Zákazníci požadují pokrytí nejen v České republice, ale na různých místech v Evropě. Jsme hodně silní v Asii, nicméně máme plán expanze PST CLC v rámci Evropy,“ zmiňuje Vít Votroubek vytýčené cíle.

Nový šéf obchodu: Luděk Kohout

Společnost PCT CLC získala také novou posilu v osobě Luďka Kohouta, který se stal vedoucím obchodního oddělení. Jeho hlavním úkolem je rozvíjení obchodních aktivit v rámci přeprav, skladování, kontraktní logistiky a celních služeb jak v rámci ČR, tak na území střední Evropy, přičemž zajišťuje prohlubování spolupráce s mateřskou, globální společností Mitsui-Soko Group.

Luděk Kohout, vedoucí obchodního oddělení PST CLC
Luděk Kohout, vedoucí obchodního oddělení PST CLC
Foto: PST CLC

Luděk Kohout má bohaté zkušenosti s obchodem a řízením obchodu v různých logistických společnostech. Obchodní činnosti se věnuje od roku 2005, kdy jako Key Account Manager začínal ve firmě Setto Spedicion. Následně přešel do společnosti DB Schenker, kde kromě pozice Key Account Managera zastával funkci Vertical Market Managera. Poté působil coby projektový manažer ve společnosti Dachser, v níž byl jeho úkolem rozvoj obchodních aktivit a metodické řízení obchodního týmu s akcentem na nové příležitosti v automotive segmentu. Jeho poslední štací před příchodem do PST CLC byla firma Emons, kde měl kromě samotné obchodní činnosti za úkol vytvořit obchodní oddělení a nastavit obchodní procesy.

„Snažíme se využívat globální synergie s naší mateřskou společností Mitsui-Soko Group, což zákazníkům přináší řadu benefitů. To je základem pro naše obchodní aktivity. Věřím, že díky svým bohatým zkušenostem s řízením obchodu bude Luděk Kohout v rámci střední Evropy dosahovat skvělých obchodních úspěchů,“ konstatuje Vít Votroubek.

Jedenačtyřicetiletý Luděk Kohout je ženatý, má dvě děti. Vystudoval obor Právo v podnikání na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Volný čas věnuje primárně rodině. Mezi jeho záliby patří cestování a chataření. Původem je z Prahy, nyní žije v Hostivicích.

Související