Kromě rozvozu elektrickými dodávkami poskytuje Gebrüder Weiss i další služby jeho zaměstnanci přímo ve skladu nábytkářského řetězce Ikea. Patří sem mimo jiné rozvoz zboží, nakládka a plánování vozidel. Nábytek a velké spotřebiče doručují koncovým zákazníkům dvoučlenné posádky, které na požádání zboží přímo na místě vybalí a smontují. Gebrüder Weiss plánuje ročně doručit v oblasti Vídně přibližně 60 tisíc zásilek s novými e-vozidly. Vozidla odebírají zelenou elektřinu během nakládky v centrálním skladu a jsou tak připraveny k použití bez časových ztrát způsobených nabíjením.

Dodávka bez emisí

„Vybudováním a spuštěním provozu našeho nového elektrického vozového parku ve Vídni jsme o krok blíže k našemu cíli, kterým je celosvětové doručování zákazníkům bez emisí oxidu uhličitého do roku 2025,“ říká Claes Lindgren, vedoucí oddělení zákaznického doručování Ikea Rakousko.

Výrobky řetězce Ikea jsou na cestě ke koncovému zákazníkovi nakládány ve vídeňském skladu.
Výrobky řetězce Ikea jsou na cestě ke koncovému zákazníkovi nakládány ve vídeňském skladu.
Foto: Gebrüder Weiss / Martin Jager

Vídeň je jedním ze 30 velkých měst po celém světě, kde Ikea přechází na vozidla s nulovými emisemi pro rozvoz zboží. „S Gebrüder Weiss mají po svém boku logistického poskytovatele, který již úspěšně využívá různé alternativní systémy pohonu v každodenní logistice,“ dodává Claes Lindgren.

Související

„Vzhledem ke krátkým požadovaným dojezdovým vzdálenostem v oblasti Vídně a nízké přepravní hmotnosti jsou elektromobily pro naše služby doručování do domu ideální. Zejména v městských aglomeracích s vysokou hustotou osídlení a dopravy přispívají elektrovozy významně k bezemisní dodávkové dopravě,“ říká Jürgen Bauer, člen vedení společnosti Gebrüder Weiss. V budoucnu budou dodávky pro zákazníky Ikea realizovány prostřednictvím elektrických dodávkových aut i v dalších rakouských spolkových zemích.

Partnerství s řetězcem Ikea

Gebrüder Weiss je logistickým partnerem výrobce nábytku Ikea od roku 2017. Kromě Rakouska obsluhuje logistická společnost zákazníky řetězce Ikea v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a Chorvatsku. I v těchto zemích plánuje společnost ve střednědobém horizontu přejít na rozvoz pomocí elektrických dodávek.

Nábytek doručují dvoučlenné posádky Gebrüder Weiss, které na požádání zboží na místě vybalí, sestaví a postarají se o odvoz obalového materiálu.
Nábytek doručují dvoučlenné posádky Gebrüder Weiss, které na požádání zboží na místě vybalí, sestaví a postarají se o odvoz obalového materiálu.
Foto: Gebrüder Weiss / Martin Jager

V Rakousku společnost Gebrüder Weiss provozuje kromě služby Home Delivery již téměř rok také několik výdejních míst řetězce Ikea. S 220 tisíci odbavenými zásilkami ročně je Gebrüder Weiss největším logistickým partnerem švédské nábytkářské společnosti v Rakousku.

Tým Gebrüder Weiss ve službách řetězce Ikea ve Vídni.
Tým Gebrüder Weiss ve službách řetězce Ikea ve Vídni.
Foto: Gebrüder Weiss / Martin Jager
Související