Nominovat konkrétní přihlášené řešení jen do jedné z kategorií a zvážit, zda do kategorie Top logistický projekt patří i projekty developerské (spíše ne, myslím). Tak lze shrnout podněty porotců soutěže Impuls Logistika, kterým bych rád za jejich časově náročnou práci na hodnocení řešení přihlášených do loňského ročníku ještě jednou poděkoval. S náměty pracujeme a do dalšího ročníku přijdeme s několika úpravami.

Někteří z porotců i při značném pracovním vytížení napsali komentář především k nominovaným řešením. Na řádcích níže často píší především o těch, které volili na příčky nejvyšší, a také některých o okolnostech týkajících se pravidel či organizace soutěže. Protože v rozsáhlém materiálu v čísle 12, který popisuje vítězná řešení a uvádí i absolutní pořadí, jsem neměl v poutacím článku dostatek fyzického místa na jejich otištění, přinášíme jejich příspěvky v takřka nezměněné a nekrácené podobě níže. Věřím, že jsou inspirativní i pro širší okruh čtenářů. Považuji také za vhodné dodat, že porotci, kteří nyní nepřispěli s ohledem na svoje vysoké vytížení písemně, se k soutěži samotné i hodnocení vyjadřují často ústně v rozhovorech s redakcí a přispívají cennými radami k organizaci akce.

Související

V redakci Logistiky se těšíme se na další spolupráci nejen s porotci, ale také na přihlášky do nového ročníku soutěže, jehož start vyhlásíme v nejbližších týdnech. Víme, že na českém trhu se toho děje opravdu hodně!

Komentář Petra Rožka, výkonného ředitele Svazu spedice a logistiky ČR

1. Nejzajímavější a nejlépe obeslaná, a z pohledu škálování tedy i nejobtížnější, byla podle mého skupina Top logistický produkt. Jedna položka (skartovačka) se sice objevila ještě v další kategorii, ale i ona zde překvapila úrovní vývoje moderních pomůcek či dokonce strojů nahrazujících lidskou práci

2. Zklamáním pro mne naopak byla kategorie Top logistická služba. Zdá se mi – až na výjimku – že vývoj logistických řešení ustrnul na platformové bázi, a aby se jednotlivé projekty od sebe odlišily, ohánějí se módními pojmy z oblasti zvyšování efektivity či dokonce ekologizace (mnohé z nich dokonce tyto dva směry „úspěšně“ kombinují). Proto jediným skutečným pionýrem byla pro mne již běžící, a přesto stále inspirativní distribuce zboží v intravilánu pomocí elektrických kol a tříkolek (Dachser) a z opačného pólu řízení a redistribuce přebytečných zásob (Ydistri). A ani v příbuzné kategorii Top logistický projekt (na několika místech se prolínající s jinými kategoriemi) se mi jeví až na dvě výjimky (především Z-box) jako překvapivě chudá na neotřelé nápady

3. Vzrušující je však skupina Eco-Eco. Ač nepatřím k zuřivým zastáncům ekologizace za každou cenu, musím uznat, že existují i řešení, u nichž není například revoluční změna v provozu zařízení v kolizi s jeho hospodárností (Panattoni GoEarthwise) a která jsou dokonce natolik univerzální, že je lze bez problému replikovat. Naopak například návrhy na zvýšení ekologické úrovně zavedením LED osvětlení považuji v této chvíli za již ve společnostech natolik zavedené, že revolucí by snad mohly být jen KPI efektivnosti takového řešení, která však v návrhu přirozeně chybí. (Někteří porotci ale zmiňované řešení hodnotili lépe a v jednom případě se ocitlo i na stupni nejvyšším– pozn. red.)

Komentář Libora Švadlenky, děkana dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice

Celkově mě těší rostoucí množství do soutěže přihlášených inovativních logistických řešení.

V kategorii Top logistický produkt oceňuji na vítězi (Robot MiR250; Mobile Industrial Robots – míněno z pohledu individuálního hodnocení doc. Švadlenky, obdobně je tomu i u dalších řešení a porotců zmiňovaných v tomto materiálu – pozn. red.) především nezávislost pohybu a možnost pohybovat se i ve stísněných podmínkách (projede i 80centimetrovými dveřmi)

V kategorii Služba oceňuji na vítězi (Ydistri) inovativní přístup při řešení problému „dead stock“, kdy aplikaci využívající inteligentních algoritmů redistribuuje zboží přímo mezi jednotlivými prodejnami.

V kategorii Top logistický projekt oceňuji inovativnost (první dokončená realizace) a komplexnost řešení logistiky vítězného projektu (automatizace v Linee Nivnice - pozn. red.). Díky realizaci bylo dosaženo dobré návratnosti (tři roky), došlo ke zrychlení manipulace, byla dosažena vyšší bezpečnost při manipulaci ve výrobě i ve skladu a celkově došlo ke snížení provozních a personálních nákladů.

V kategorii Eco-Eco je dle mého názoru vítězem projekt nákladního cyklodepa v Praze, v rámci kterého dochází k bezemisnímu doručování kusových, balíkových a paletových zásilek na poslední míli (konkrétně nákladním elektrokolem) v širším centru Prahy. Tento projekt má potenciál býti rozšířen na ostatní města a tím přispět ke zlepšení situace v centrech dalších měst.

Na druhou stranu musím konstatovat, že některé projekty byly ne úplně správně zařazeny do jednotlivých soutěžních kategorií.

Zejména projekty společnosti Panattoni jistě neměly být zařazeny mezi logistické projekty, neboť to zkrátka nejsou logistické projekty.

Také mě mrzí zařazení nominace „Logistika jako softwarová služba on-demand; Liftago & Alza.cz“ do kategorie Eco-Eco, dle mého názoru patří do Top logistické služby (z pohledu zákazníka) a musím říci, že bych ji v této kategorii zařadil na nejvyšší příčku. V kategorii Eco-Eco ovšem její zákaznicky orientované přednosti není možné plně ohodnotit.

(Poznámka redakce: přihlašovatel řešení „Logistika jako softwarová služba on-demand; Liftago & Alza.cz“ původně skutečně nominoval do kategorie Top logistická služba. Vinou administrativní chyby byla zařazena do kategorie Eco-Eco, kde ji porotci ohodnotili celkovým třetím místem.)

Komentář Jaroslava Bazaly, prezidenta Logistické akademie:

Projekty: Dával jsem přednost novým myšlenkám před zdokonalováním toho, co už je k dispozici (tedy např. automatizované sklady nebo skladové haly).

Produkty: Přednost jsem dával robotice a konkrétně problém uchopování je velkou výzvou. Naopak vylepšené VZV – díky za ně, ale nic zvlášť nového.

Služby: Řešit „ležáky“ je velmi průkopnické a hned za tím „nákladní bicykl! Zbytek pořadí podle inovativnosti či potřebnosti (např. využití železnice).

Eco-Eco: Nákladní elektrokolo, skartovač lepenek, železnice, výsadba zeleně – to se mi jeví jako progresivní odpověď na dlouhodobou environmentální udržitelnost. Až potom knížky (kéž se jim s nimi daří), úsporná doprava při distribuci zboží dopravy a nakonec ekologické stavby.

Odůvodnění Václava Cempírka, rektora Vysoké školy logistiky, prezidenta České logistické asociace, proč volil právě níže uvedená řešení na přední pozice:

Top logistický projekt

3. etapa automatizace logistiky hotových výrobků ve společnosti Linea Nivnice, Toyota MH:

Řešení propojuje automatický retrak Toyota Autopilot RAE200 (dva kusy) s poloautomatickým systémem bezuličkového skladování Toyota Radioshuttle. Jedná se o první dokončenou realizaci svého druhu předanou do plného provozu na světě.

Nový způsob řízení a vizualizace pro interní Milk-run zásobování výroby; Continental Automotive Czech Republic, Brandýs nad Labem:

Členové poroty soutěže Impuls Logistika

Jaroslav Bazala, prezident Logistické akademie

Václav Cempírek, rektor Vysoké školy logistiky, prezident české logistické asociace

Jakub Holec, šéf 108 Agency

Filip Hubička, šéfredaktor měsíčníku Logistika

Radek Novák, vedoucí katedry logistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze

Radek Novotný, dlouholetý šéfredaktor Logistiky, nyní redaktor týdeníku Ekonom

Petr Rožek, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR Petr Rožek

Libor Švadlenka, děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice

Zuzana Tučková, děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Denně vyřídí cca 12 tisíc objednávek komponentů z výroby. Ve skladu je k dispozici sedm interních milk-run zásobovacích tras se dvěma nakládkovými místy. Z těch je realizováno zásobování jednotlivých části výroby. Délka jedné okružní jízdy milk-run je v rozmezí 18 až 24 minut.

Brno Airport – Hala D pro využití společnostmi Zásilkovna a Coca Cola; Panattoni Czech Republic Development:

Moderní hala získala hodnocení udržitelnosti „BREEAM 2016 New Construction „Excellent“ a řadí se tak mezi top environmentální průmyslové budovy v Evropě.

Top logistický produkt

Autonomní mobilní robot MiR250; Mobile Industrial Robots:

Řešení představuje robota s otevřeným rozhraním, což dovoluje jej osadit a propojit s přednastavenými nadstavbovými moduly splňujícími dané požadavky. Jedná se o pět typických aplikací, které pomáhají podnikům optimalizovat přepravu ze skladu do výroby.

Autonomní vozík Still OPX iGo neo; Still:

Nový autonomní vozík Still OPX iGo neo optimalizujte manuální procesy vychystávaní pomocí inovativní iGo-neo technologie. Vozík lze dokonale integrovat do individuálních procesů vychystávání.

Industrial Delivery Robot; BringAuto:

Robot jezdí semi autonomně po předem projeté/mapové trase. Komunikace s robotem probíhá telefonicky. Na základě hlasové objednávky robot přijede na určené místo. Současně zákazník může polohu robota sledovat online na mapovém podkladu.

Top logistická služba

Ydistry; Ydystri, SE:

Služba Ydistri vychází z předpokladu, že pro většinu mrtvých zásob, které se v obchodech hromadí, lze najít uplatnění v jiných obchodech v rámci sítě. Jejich přesunem (redistribucí) ze současných obchodů do nových obchodů vznikne využitelná zásoba, která se vyprodá přirozeným způsobem bez zbytečných slev.

Logsteo; Logsteo 21:

Logsteo je webová aplikace, která umožňuje kompletně digitalizovat proces poptávky a správy nákladní dopravy, zaměřuje se především na malé a střední firmy.

Dodávky pro automotiv; BohemiaKombi:

Dodávky komponent pro automotiv do Anglie byly realizovány před Brexitem výhradně přímou silniční nákladní dopravou. Nyní operátor kombinované přepravy nabízí nový produkt v kontextu s Green Dealem, přepravu návěsů po železnici.

Kategorie Eco-Eco

Investice do LED osvětlení v Gefco Kolín s cílem snížit spotřebu elektrické energie; Gefco Česká republika:

Realizace vysoce účinné LED technologie pro vnitřní a vnější osvětlení s cílem snížit spotřebu energie na osvětlení v rámci strategie udržitelnosti.

Distribuce kusových, balíkových a paletových zásilek nákladním elektrokolem na poslední míli v centru Prahy; Dachser Czech Republic:

Projekt v širším centru Prahy pro doručování kusových, balíkových a paletových zásilek na poslední míli zavádí nákladní elektrokolo s cílem snížit emise oxidu uhličitého. Cílem je napojit poslední míli na nový způsob doručování vozidly s elektropohonem z logistického centra v Kladně. Celá trasa bude realizována bezemisně.

Skartovač Intimus Pacmaster; Xertec, a.s:

Projekt řeší recyklaci vlnité lepenky, která je přeměněna na výplňový materiál. Výsledná střiž je ohebná, tvarovatelná a zároveň pevná, zajišťuje spolehlivou ochranu zboží během přepravy, je vhodná pro citlivé nebo těžké zboží.

 

Absolutní výsledky soutěže Impuls Logistika byly zveřejněné v čísle 12 loňského ročníku i s popisem vítězných projetů, pro přehled je připomínáme také níže:

Top logistický projekt

1. Třetí etapa automatizace v Linea Nivnice a.s.; Toyota MH

2. Digitální dvojčata; Košík

3. Milk-run zásobování výroby; Continental Automotive

4. ETA; Gebrüder Weiss

5. Výdejní místo Z-BOX; Zásilkovna

6. Integrace třídících linek v PNS; aeqoom technologies

7. Automatizace procesu expedice objednávek; ShipMonk

8. Automatické vozíky pro Maier CZ; Jungheinrich

9. Budova pro Real Digital v Panattoni Parku Cheb South

10. Automatické balení nábytku pro last mile přepravu; Bonami

11. Zákaznický portál myGW; Gebrüder Weiss

12. Brno Airport – DHL Express; Panattoni

13. Brno Airport – Hala pro Zásilkovnu a Coca Colu; Panattoni

14. Expanze KION, Panattoni Park Stříbro

 

Top logistický produkt

1. Vozík OPX iGo neo, Still ČR

2. Robot MiR250; Mobile Industrial Robots

3. Industrial Delivery Robot; BringAuto

4. Uchopovač VGP20; OnRobot

5. Skartovač Intimus PacMaster; Xertec

6. Vozík RX 60 3,5-5,0 t; Still ČR

 

Top logistická služba

1. Ydistri; Ydistri SE

2. Distribuce nákladním elektrokolem; Dachser

3. Logsteo; Logsteo 21

4. Delivery Time Marketing; Balíkobot

5. Dodávky pro automotiv; Bohemia Kombi

6. First Mile; DHL Express (Czech Republic)

7. COOP Box; skupina COOP

8. 1guard – Monitoring; Adastra

 

Eco-Eco

1. Distribuce nákladním elektrokolem; Dachser

2. Panattoni; GoEarthwise

3. Logistika jako softwarová služba on-demand; Liftago & Alza.cz

4. Dodávky pro automotive; Bohemia Kombi

5. Budova pro Real Digital; Panattoni Parku Cheb South

6. Skartovač Intimus PacMaster; Xertec

7. Knižní secondhand; Knihobot

8. Investice do LED osvětlení; Gefco

9. 1guard – Monitoring; Adastra

10. Brno Airport – Hala pro Zásilkovnu a Coca Colu; Panattoni

11. Brno Airport – DHL Express; Panattoni

12. Expanze Kion, Panattoni Park Stříbro; Panattoni

Související