Společnosti MD logistika, Digitech ČR a Univerzita Pardubice zastoupená Dopravní fakultou Jana Pernera a Fakultou elektrotechniky a informatiky úspěšně dokončily projekt s názvem Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží. Konsorcium výše uvedených společností a pardubické univerzity ho realizovalo v letech 2018 až 2021 za podpory dotačního programu Aplikace OP PIK. Logistiku o úspěšném vývoji systému informovala Univerzita Pardubice.

Podle vědeckého pracovníka Libora Bauera z katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky bylo hlavním cílem projektu vytvoření ověřené technologie, respektive komplexního logistického systému, který umožňuje inteligentní řízení přepravních toků zboží v různých teplotních režimech (pro suché, chlazené a mražené zboží), a to s využitím distribuční sítě vytvořené dle principu hub spoke, tedy s využitím regionálních distribučních center.

Související

Pro dosažní výsledku projektu bylo třeba naplnit dva dílčí cíle: vytvořit komplexní rozhodovací algoritmy inteligentního řízení přepravních toků zboží za účelem vývoje softwarové aplikace, a následně nově vytvořenou aplikaci otestovat v podmínkách velkého logistického podniku. V současné době je nový produkt součástí plánovacích nástrojů společnosti MD logistika, upozornil Libor Bauer na webových stránkách Dopravní fakulty Jana Pernera. Vědecké úsilí řady matematiků, programátorů a logistiků z obou fakult Univerzity Pardubice se stalo významnou příležitostí pro vytvoření synergie mezi teorií a logistickou praxí.

Související