Vozík pro horizontální vychystávání Still OPX iGo neo obdržel řadu inovací, které posilují jeho autonomii i bezpečnost a hospodárnost ve skladu. Řada iGo neo využívá už od roku 2016 technologii, díky níž sériově vyráběné stroje pracují samostatně jako asistenti své obsluhy.

Stroj při práci ve skladu následuje svou obsluhu během vychystávání na každém kroku. Reaguje přitom jak na obsluhu, tak na okolí a umožňuje tím vychystávání, které je na trhu jedinečné. Inovativní technologie zajišťuje, že je vozík vždy v ideální poloze vůči obsluze. Odpadá tak zbytečné přecházení, což již samo o sobě zvyšuje hospodárnost.

Velmi důležité je u autonomně pracujících vozíků pro Still také téma bezpečnosti. OPX iGo neo proto disponuje důslednou bezpečnostní koncepcí. Vozík pro horizontální vychystávání rozpoznává osoby, dynamické i statické objekty a v závislosti na situaci na ně reaguje. Zachytí a automaticky objede nekritické překážky a před kritickými bariérami zastaví.

Ochrání před kolizemi i v manuálním provozu

Od listopadu zvýšil bezpečnost vozíků v provozu protikolizní systém Still Easy Protect, a to i v manuálním provozu. Asistenční systém je k dispozici pro všechny modely OPX iGo neo.

„Pokud se obsluha během manuálního provozu pohybuje směrem, v němž hrozí kolize, vozík to rozpozná a v závislosti na vzdálenosti od překážky automaticky zabrzdí,“ vysvětluje Thede Baumann, produktový manažer pro iGo neo.

Při vývoji tohoto asistenčního systému bylo cílem co nejmenší omezování vozíku při jízdě. Systém proto neustále vyhodnocuje obsluhou požadované jízdní manévry a zasáhne pouze tehdy, když se vozík nachází přímo v kolizním kurzu. Čím blíže se dostane vozík k překážce, tím více se snižuje požadovaná rychlost, aby se zabránilo kolizi. Pokud ale obsluha úpravou úhlu zatočení na překážku zareaguje, tedy vyhne se jí, vozík automaticky zase zrychlí. Easy Protect navíc vyhodnocuje vzdálenost, ve které chce obsluha překážku minout. V závislosti na tomto odstupu může vozík rychlost rovněž snížit.

„Easy Protect je srovnatelný s asistentem jízdy v jízdních pruzích u osobních automobilů,“ říká Thede Baumann. Rozdíl však podle něj spočívá v intenzitě podpory pro obsluhu – korekce vozíku jsou jen minimální a velmi jemné, ale přitom na centimetr přesné.

Související

Intenzitu zásahů nového asistenčního systému Still si může uživatel sám zvolit a v případě potřeby i upravit. K dispozici jsou tři režimy zásahů vozíku: dříve, standardně, později. Nová funkce nevyžaduje žádná hardwarová rozšíření – všichni stávající uživatelé tak mohou své vozíky dovybavit prostřednictvím aktualizace softwaru vozíku. Strategií Stillu je poskytovat optimalizace a nové funkce pro vozíky OPX iGo neo i pro již provozované stroje.

Systém využívá 3D kameru

Dalším rozšířením pro vozík Still OPX iGo neo bude 3D protikolizní ochrana. Umožní spolehlivé rozpoznávání překážek před vozíkem prostřednictvím 3D kamery – a to jak v manuálním, tak v autonomním režimu. Kamera je umístěna nad zařízením pro ochranu osob a její zorné pole pokrývá celou výšku přídě vozíku. Umístění kamery vzešlo z ohlasů uživatelů vozíků OPX iGo neo.

3D protikolizní ochrana umožňuje spolehlivé rozpoznávání překážek před vozíkem v celé výšce přídě vozíku prostřednictvím 3D kamery – jak v manuálním, tak v autonomním režimu.
3D protikolizní ochrana umožňuje spolehlivé rozpoznávání překážek před vozíkem v celé výšce přídě vozíku prostřednictvím 3D kamery – jak v manuálním, tak v autonomním režimu.
Foto: Still GmbH

Vedle zvýšení bezpečnosti přináší 3D protikolizní ochrana vyšší efektivitu práce, například při používání většího počtu vozíků s nůžkovým zdvihem. Dosud byly v praxi nutné větší bezpečnostní odstupy, protože zdvižené vidlice vpředu jedoucího vozíku nebyly senzory zjistitelné. „Protože toto omezení použitím systému Easy Protect 3D odpadá, mohou vozíky pracovat blíže vedle sebe,“ říká Thede Baumann. Tím se zkracuje přecházení obsluhy a zvyšuje se produktivita. I tímto asistenčním systémem od společnosti Still, který je dosud na trhu unikátní, je možné stávající vozíky dovybavit.

Vozík vhodný i pro průmyslové palety

V současnosti je již k dispozici i nová verze vozíku Still OPX iGo neo pro horizontální vychystávání. Verze pro průmyslové palety umožňuje v autonomním provozu přepravu nákladových jednotek šířky 1000 milimetrů. Dosud to bylo možné jen pro šířku palet 800 milimetrů.

Verze pro průmyslové palety umožňují v autonomním provozu přepravu nákladových jednotek šířky 1 000 milimetrů.
Verze pro průmyslové palety umožňují v autonomním provozu přepravu nákladových jednotek šířky 1 000 milimetrů.
Foto: Still GmbH

Toto provedení dále rozšiřuje možnosti pracovního nasazení stroje. Vedle průmyslových palet dokáže přepravovat i speciální nákladové jednotky o šířce 1000 milimetrů. Integrovaný systém ochrany osob pokrývá větší šířku vozíku a břemene. Kromě toho zná inteligentní vozík své vlastní rozměry a podle toho se chová. Adaptace požadovaných odstupů není potřeba, iGo neo ji provede automaticky. Nová verze pro průmyslové palety Still je k dispozici pro všechny modely.

Nevadí ani různost předpisů

„Protože v každé zemi platí různá pravidla pro používání autonomních vozíků, byla provedena určitá rozšíření systému,“ vysvětluje Volker Viereck. Díky tomuto přizpůsobení právním předpisům v různých regionech je nyní možné nabízet vozík OPX iGo neo i v celém prostoru EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) a v dalších regionech, jako je USA, Austrálie nebo Nový Zéland. Zájem o vozík Still pro horizontální vychystávání proto není omezen jen na Evropu – stroje této řady jsou poptávány po celém světě.