Pokračující značné nejistoty na nákupních trzích, které jsou výrazně zhoršovány vojenským konfliktem ve východní Evropě a také dřívějšími uzávěrami způsobenými koronavirovou epidemií se výkonná rada Kion Group rozhodla stáhnout výhled na fiskální rok 2022 pro Kion Group a její provozní segmenty zveřejněný na počátku letošního března.

„S ohledem na problémy na nákupních trzích, které pravděpodobně potrvají mnohem déle, než se původně předpokládalo, stejně jako k prudce rostoucím nákladům na materiál a logistiku a vzhledem k nedávným omezením způsobeným epidemií koronaviru, které postihují zejména asijský trh, je výhled na fiskální rok 2022 již neudržitelný,“ řekl Rob Smith, generální ředitel Kion Group. 

V současné době nelze spolehlivě posoudit, jak se vojenský konflikt ve východní Evropě bude vyvíjet a jaké budou jeho ekonomické dopady. „Pro hodnocení obchodní výkonnosti skupiny v dalším průběhu fiskálního roku existují značné nejistoty,“ dodává Rob Smith.

Na základě aktuálních informací existují také indikace, že na rozdíl od vysokých hodnot objemu přijatých zakázek a obratu bude očištěný EBIT skupiny v prvním čtvrtletí roku 2022 výrazně nižší než hodnota z předchozího roku ve výši 215 milionů eur, ale v rámci očekávání současného kapitálového trhu. Očištěný EBIT bude pravděpodobně na stejné úrovni jako ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021, zejména kvůli nedostatečné dostupnosti dílů a prudkému nárůstu nákladů na materiál.

Související

Kromě toho Kion Group očekává v prvním čtvrtletí roku 2022 jednorázové položky ve významném dvouciferném rozsahu v milionech eur. Tyto jednorázové položky se týkají možných odpisů aktiv používaných pro obchody vedené s Ruskem. Volné cash flow bude v prvním čtvrtletí roku 2022 také jasně záporné, ve srovnání s hodnotou 262 milionů eur v předcházejícím roce.

Klíčové finanční ukazatele výkonnosti za první čtvrtletí roku 2022 společnost zveřejní 28. dubna 2022.

„Naše diverzifikovaná pozice jako poskytovatele komplexních služeb v intralogistice, náš celosvětový zásah a naše solidní finanční základna nás dobře vybavují k překonání pandemie i těchto nových výzev,“ říká Rob Smith. „Základní hybné síly nebyly v našem oboru zasaženy. Pokračujeme v našem zaměření na ziskový růst a implementaci naší strategie Kion 2027.“

Související