Společnost Ecobat zajišťuje v Česku sběr a zpětnou logistiku odpadních baterií. Zdůrazňuje smysl sběru a třídění baterií i akumulátorů, který má přímý vliv na ochranu životního prostředí. Za loňský rok se v České republice ve sběrných místech posbíralo téměř dva tisíce tun odpadních baterií, což v přepočtu znamená více než 80 milionů tužkových baterií.

Logistika použitých baterií začíná na téměř 27 tisíci sběrných míst, do kterých je možné ukládat přenosné odpadní baterie. Vybité baterie ze sběrných míst sváží smluvní partneři kolektivního systému Ecobat na třídicí linku do středočeského Řevničova. Putují sem svozy z měst a obcí, obchodů i škol, ale i firem či výrobních závodů. Zde jsou odpadní baterie pečlivě roztříděny dle skupiny a chemického složení. Pro jednotlivé typy jsou určeny různé specializované technologie recyklačního procesu - vybrané baterie jsou následně odborným způsobem likvidovány nebo tzv. repasovány, kdy se v bateriích vymění staré články za nové a baterie může dále sloužit. Repase často zvyšuje i výkon původní baterie. Tento životní cyklus baterií je pozitivně vnímám i z důvodu snižování uhlíkové stopy. Díky recyklaci použitých baterií se zase získávají druhotné suroviny, zejména kovy, které slouží k výrobě nových produktů. Ze 100 kilogramů baterií je možné získat až 74 kilogramů druhotných surovin.

Z třídící linky roztříděné odpadní baterie putují do firem, které se specializují na recyklaci a zpracování různých kovů. V Česku jde například o Kovohutě Příbram, kde se zpracovávají olověné baterie. Větší část vytříděných baterií však směřuje do zahraničí – například do Německa, Francie či Polska. K ekonomicky smysluplné recyklaci je totiž zapotřebí velké množství vstupního materiálu, v tomto případě vrácených použitých odpadních baterek.

Související

„Díky dlouhodobé a aktivní účasti obcí i měst, ale hlavně občanů, v systému zpětného odběru baterií společnosti Ecobat, putují baterie k recyklaci a následnému využití. Třetina všech baterií, která byla v roce 2021 určena k recyklaci, pocházela z měst a obcí,“ uvádí Kateřina Vránková, ředitelka oddělení Obchodu a Marketingu z neziskové společnosti Ecobat.

Společnost Ecobat poskytuje městům a obcím, školám, firmám, úřadům i běžným spotřebitelům zdarma sběrné nádoby na použité baterie a následně zabezpečuje bezplatný svoz nashromážděných baterií k třídění a recyklaci. „Novinkou z roku 2021 je sběr všech skupin baterií (tzn. autobaterie, přenosné, průmyslové) a prioritou je pomáhat sběrovým partnerům snižovat možná rizika spojená s nakládáním s odpadními bateriemi při třídění, skladování a bezpečné přepravě. Samozřejmě nepolevujeme ani s osvětou spotřebitelů. Ty nově informujeme o správném způsobu používání, prevenci a předcházení případnému zkratu baterií,“ uzavírá Kateřina Vránková.

Související