Logistická společnost Gebrüder Weiss předala první certifikát o kompenzaci emisí oxidu uhličitého svému klientovi v České republice. „Máme radost, že se česká pobočka společnosti Würth jako první u nás zapojila do našeho programu Zero Emissions. Na cestě k uhlíkové neutralitě jsme připraveni pomoci také dalším českým zákazníkům,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss.

Gebrüder Weiss představil svůj program Zero Emissions českým zákazníkům před několika měsíci. Jeho podstatou je výpočet emisí pomocí webové databáze EcoTransIT pro každou jednotlivou zásilku. Emitované zplodiny jsou uvedeny na faktuře za přepravu spolu s náklady na jejich kompenzaci. Kompenzační platby od zákazníků směřují do certifikovaných projektů na ochranu klimatu na několika různých kontinentech.

Záznam z předání certifikatu a od 01.00 minuty též stručná vyjádření Miloše Horkého a Jana Kodady

„Všechny tyto projekty jsou pečlivě vybírány a monitorovány, vždy buďto výrazně snižují emise oxidu uhličitého, nebo je dokonce zcela eliminují. Uživatelé, kteří uhlíkovou stopu vytvořenou jejich zásilkami takto kompenzují, obdrží certifikát dokládající jejich podporu příslušného projektu,“ vysvětluje Jan Kodada.

Související

V České republice se jako první do programu zero emissions zapojila česká centrála společnost Würth, světového lídra v oblasti montážní techniky. „Jednou z hodnot, které má Würth a Gebrüder Weiss společné, je přístup k životnímu prostředí. Jsme hrdí, že jsme jako první klient Gebrüder Weiss v ČR vstoupili do programu, který reálně podporuje snižování dopadů naší činnosti na životní prostředí,“ uvádí Miloš Horký, výkonný ředitel Würth ČR.

Ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss Jan Kodada (vpravo) předává certifikát Zero Emissions výkonnému řediteli společnosti Würth panu Miloši Horkému.
Ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss Jan Kodada (vpravo) předává certifikát Zero Emissions výkonnému řediteli společnosti Würth panu Miloši Horkému.
Foto: Gebrüder Weiss

„Navzdory nejrůznějším snahám vzniká při většině přepravních operací i nadále oxid uhličitý. Jedná se o globální problém, zasahující bez nadsázky celý svět. Ať už jde o Českou republiku, Evropu nebo jiné kontinenty. Projekty na ochranu klimatu však mohou tyto emise kompenzovat. Společným úsilím a kooperací s našimi klienty k tomu hodláme co nejvíce přispívat,“ dodává Jan Kodada.

Související