Boxy si pořizují velké internetové obchody, balíkoví dopravci i samostatní provozovatelé těchto zařízení. Mezi významné hráče na poli doručovacích boxů patří internetový obchod Alza.cz, který využívá své doručovací boxy nazvané – AlzaBoxy. „Doručování do AlzaBoxů přináší výhody i samotným obchodníkům,“ říká Jan Moudřík, ředitel expanze, facility a showroom managementu Alza.cz. „Naše data ukazují, že zákazníci, kteří tento způsob doručování začnou využívat, následně nakupují v e‑shopu častěji. „Doručování do AlzaBoxů má také přínosy ekologické. Uhlíková stopa balíčku z našeho skladu, který zákazníkům takto doručíme, je zhruba o třetinu nižší než při doručování na adresu. Zároveň tento způsob snižuje dopravní zátěž a hluk s tím spojený, zejména v rezidenčních oblastech. To se projeví ještě více při napojení většího počtu dopravců, kdy jednotlivé dodávky nebudou zajíždět ke každé jednotlivé adrese, ale doručí většinu zásilek na jedno dobře přístupné místo.“

Za zboží lze v boxu i zaplatit

Jan Moudřík dále upozorňuje, že z pohledu zákazníka je zase důležité, aby obsluha boxů byla co nejjednodušší a pohodlná pro všechny bez rozdílu. AlzaBox je možné otevřít jak přes mobilní aplikaci, tak přes displej zadáním kódu zaslaného do SMS. Zboží lze rovněž v boxu zaplatit. Alza se za poslední dva roky při rozvoji své sítě boxů soustředila zejména na jejich fyzické budování a uvádění do provozu. Za tu dobu jejich počet zdesetinásobila a jen během loňského roku navýšila počet provozovaných boxů z 800 na 1800. Aktuálně jich provozuje téměř 2000, z čehož je přes 1200 umístěno v ČR, na Slovensku 550 a necelých 200 připadá na Maďarsko.

Pro provoz jednotlivých boxů se ve středoevropských podmínkách jako nejstabilnější řešení bez vedlejší ekologické zátěže ukazuje připojení do standardní elektrické sítě. Na rozdíl od solárního napájení není například potřeba v boxech vyměňovat baterie, které zajistí jejich provoz za nepříznivého počasí. Hlavním důvodem pro připojení AlzaBoxů k elektřině je ale několikaúrovňové zabezpečení, které zahrnuje hardware i software.

Boxy malé i velké

„Ještě podstatnější než počet samotných boxů je jejich doručovací kapacita,“ zdůrazňuje Jan Moudřík. „I proto jsme naše boxy ještě během loňského podzimu začali rozšiřovat tak, aby nabízely alespoň 100 schránek a měly dostatek kapacit i pro partnery. Nejmenších boxů o 46 schránkách provozujeme pouze 11, naopak jsme vloni postavili a zprovoznili také čtyři nové megaboxy o 269 schránkách. Ty najdete například na pražském Jarově nebo ve Vršovicích u stadionu Slavie. Aktuálně tedy naše síť disponuje téměř 200 tisíci výdejních schránek. Tak jak jsme si před třemi lety stanovili cíl postavit 1000 AlzaBoxů a těsně před jeho dosažením jsme svou metu posunuli na 3000 AlzaBoxů disponujících 300 tisíci schránek v tomto roce, věříme, že ani na tomto čísle neskončíme, protože na trhu bude stále prostor.“

Sdílená síť

Alza svou síť od počátku koncipovala jako otevřenou platformu. Otevírání sítě pro externí partnery chápe jako výraznou inovaci v oblasti digitalizace ekonomiky. Postupně tak do AlzaBoxů začínají doručovat jak dopravci – například již druhým rokem v České republice Zásilkovna nebo na Slovensku DPD a SPS –, tak ostatní e‑shopy, třeba Rohlík.cz.

„V různých fázích jednání jsme nyní prakticky se všemi velkými dopravci. Strategicky nám dává smysl jakákoliv spolupráce, která otevře naše boxy celému trhu,“ říká Jan Moudřík. „Jsme přesvědčení, že jak z pohledu ekonomického, tak z pohledu využití veřejného prostoru není udržitelné mít pět boxů různých značek vedle sebe, ale jeden pro všechny. Proto jsou naše AlzaBoxy otevřenou platformou, v tom vidíme budoucnost.“

Přínos sdílení boxů pro příjemce je jednoznačný. Postupně by mělo být dosaženo bodu, kdy si na jednom místě v jakémkoliv čase během pár minut a bez front bude možné vyzvednout veškeré zásilky bez ohledu na to, kde byly objednány a kdo je doručuje.

Flexibilita i udržitelnost

O výhodách doručovacích boxů je přesvědčen také Miloš Malaník, generální ředitel DPD. „Výhodou je jejich flexibilita pro koncového zákazníka. Naše boxy jsou přístupné 24 hodin, sedm dní v týdnu, tudíž příjemce nebo odesílatel zásilky není vázán na otevírací dobu. Důležité je, že se jedná o řešení, které je udržitelné a podporuje naši zelenou strategii. Znamená méně zastávek pro kurýry, a tedy méně vyprodukovaných emisí.“

Stále častěji se také objevují boxy, které zásilky nejen vydávají, ale také přijímají. Miloš Malaník v této souvislosti upozorňuje, že s takovými typy boxů DPD v rámci balíkových přepravců v ČR přišla jako první. Pro koncového zákazníka je tento box flexibilní a může zásilku odeslat prakticky kdykoliv a není vázán na otevírací dobu. Limitem je samozřejmě velikost zásilek, omezená rozměry schránek boxů.

V plánu je další rozvoj

„V rámci MVP projektu se osvědčil provoz 12 výdejních boxů v Praze, ze kterých lze zásilky jak přijímat, tak odesílat,“ říká dále Miloš Malaník. „Navíc k tomu není potřeba instalovat žádnou aplikaci, ani využívat bluetooth. Box navíc tiskne i přepravní štítky. Na základě zkušeností s tímto projektem budeme síť boxů dále rozšiřovat. Již v horizontu několika týdnů si naši zákazníci budou moci vyzvedávat zásilky z více než 1000 boxů v rámci celé České republiky.“

Boxy OX Point
Boxy OX Point
Foto: OX Point

A DPD počítá i s dalším rozvojem, jehož detaily Miloš Malaník označuje za zatím interní v rámci obchodní strategie firmy. Důležitá je však provázanost boxů s celou sítí výdejních míst Pickup (parcelshopů). Podle slov Miloše Malaníka tak mohou zákazníci již nyní volit z více než 70 tisíc Pickup pointů (boxy + výdejní místa), které DPD nabízí po celém světě.

Výhody i nevýhody sdílení boxů

„Podporujeme všechna řešení, která jsou přívětivá pro zákazníka,“ říká Miloš Malaník. Výhodou sdílení může být podle jeho slov například rozložení nákladů na provoz či sdílení již fungujícího zavedeného systému. Nevýhodou sdílení zase různé vlastnosti boxů.

„Pokud jako přepravní služba již využíváte vlastní boxy, je potřeba v případě zapojení se do sdílených boxů myslet na jejich integraci do stávajícího systému. Ne vždy je možné na všech sdílených boxech využívat stejné funkcionality – každý přepravce může mít odlišná procesní specifika, například tisk přepravních štítků, možnost podeje zásilek, toky dat v rámci provozu a podobně,“ dodává Miloš Malaník.

Nejmenší uhlíková stopa

V letošním roce pokračuje v instalacích první vlny doručovacích boxů, pěti set Parcelboxů, také společnost PPL CZ a pravděpodobně tento počet navýší na 600.

„S určitými komplikacemi jsme se setkali při hledání a přípravě vhodných lokalit, ale nyní již vše běží dle plánu,“ říká Milan Loidl, ředitel marketingu a business development PPL CZ. „Konečné číslo dáno není, bude záležet na vývoji spotřeby a e‑commerce jako takové. Do pěti let by to mohly být dva až tři tisíce Parcelboxů.“

Také Milan Loidl zdůrazňuje ekologický aspekt doručovacích boxů. „Pokud spočítáme uhlíkovou stopu, doručení do Parcelboxů je to nejekologičtější ze všech balíkových přeprav. Pokud ale zákazník posílá těžší balík nebo zrovna nemá cestu k boxu nebo výdejnímu místu, může to být jistou nevýhodou. Proto je extrémně důležité nabízet i doručení na adresu.“

Solární boxy mají budoucnost

Technologie doručovacích boxů se liší například elektrickým zdrojem. „V PPL jsme začali klasickým boxem zapojeným do sítě, ale věříme, že i solární boxy mají budoucnost, a s dodavatelem na jejich budoucí implementaci pracujeme,“ říká Milan Loidl.

Parcelboxy také umožňují zásilky přijímat. PPL CZ toto řešení nabídla od začátku provozu Parcelboxů a podíl vracených zásilek byl překvapivý. „Pro fashion i další oblasti to bude klíčové řešení,“ říká Milan Loidl, který rovněž upozorňuje na možnosti sdílení boxů mezi firmami. „O této možnosti uvažujeme, možná již v příštím roce. Není to ani tak náročné z pohledu obchodního jako spíše z technického hlediska, kdy dochází k napojení na jiné systémy a podobně.“

Ovládnou boxy doručování na poslední míli? „Nikoli, neděje se to ani ve světě,“ myslí si Milan Loidl. „Zákazníci nechtějí metrem vláčet desetikilový balík nebo nemají třeba zrovna cestu kolem boxu a podobně. Celkově se zastavíme někde na 40 až 50 procentech balíků zaslaných do výdejních míst, počítáno do boxů i do Parcelshopů.“

Ovládnou boxy zpětnou logistiku e‑shopů?

Jako řešení pro zpětnou logistiku se samoobslužné výdejní schránky nabízejí a je otázkou velice blízké budoucnosti, kdy se tato cesta dočká masovějšího rozšíření. Pro zpětnou logistiku by pak platila podobná omezení jako pro tok zásilek směrem k zákazníkům, tedy velikost zboží, které se musí vejít do schránek.

Obliba doručovacích boxů dostupných 24 hodin denně roste. V Evropě vyzkoušelo samoobslužné boxy alespoň jednou cca 40 procent lidí. Když se však podíváme například do Finska, za rok 2020 boxy zkusilo 87 procent Finů a za rok 2021 to číslo bude ještě vyšší. Existuje tedy prostor pro další růst, zejména když se tento potenciál sečte s dalším potenciálem růstu celé e‑commerce.

Podle predikcí již v roce 2025 ze služeb out of home delivery bude 75 procent koncových zákazníků vyzvedávat své zásilky právě ve výdejních boxech.

E‑shopper Barometer

Z nového průzkumu společnosti DPD – E‑shopper Barometer – s daty z roku 2021 vyplývá, že boxy využívá 21 procent Čechů běžně nakupujících na internetu. Jedná se o dynamicky rostoucí kategorii, nicméně stále výrazně převažuje doručování na adresu, které využívá 77 procent Čechů běžně nakupujících na internetu, následované výdejními místy. „Domnívám se tedy, že v blízké době se nestane, že by se boxy staly nejčastějším způsobem doručování na poslední míli,“ říká Miloš Malaník. „Nicméně oblíbenost doručování do boxů je v České republice vyšší, než je celoevropský průměr.“

Zdroj: DPD CZ

Další kanál pro zákazníky

Na solární panely sází také Zásilkovna. „Naše Z‑Boxy se ovládají jednoduše přes mobilní aplikaci Zásilkovna, ke svému provozu potřebují minimum energie, kterou získávají přes solární panely – jde o unikátní zařízení. Tomuto konceptu věříme a oblíbili si ho také zákazníci, o čemž svědčí rychlost nových instalací Z‑Boxů, a to nejen v České republice, ale také na Slovensku a v Maďarsku,“ vysvětluje Jan Mrózek, technology project manager Packeta Group. Upozorňuje také na možnost využívání boxů i pro příjem zásilek.

„Netroufáme si tvrdit, zda jde o univerzální řešení pro zpětnou logistiku. Je to další kanál, který je dostupný zákazníkovi nonstop, a je na něm, zda se nechá svazovat dostupností a otevírací dobou výdejních míst, nebo využije Z‑Box, který má funkci obdobnou, ale je dostupný nonstop,“ říká Jan Mrózek.

Nižší závislost na servisních zásazích

V současné době má Packeta v Česku téměř 2200 Z‑Boxů, 584 na Slovensku a 114 v Maďarsku. Firma své boxy modernizuje a novější instalace jsou například mnohem lépe chráněny proti rozmarům přírody. Hardwarové úpravy spolu s optimalizovanou spotřebu energie by měly také snížit závislost na pravidelných servisních zásazích. Do konce roku 2022 plánuje firma rozšířit síť Z‑Boxů na tisíce kusů v ČR, na Slovensku a v Maďarsku.

Tématem je rovněž sdílení boxů mezi firmami. „Ve spolupráci s vybranými partnery vidíme potenciál, více ale nebudeme komentovat,“ dodává Jan Mrózek.

Otevřená síť OX Point

Otázku konsolidace služeb jednotliví hráči na trhu s doručovacími boxy řeší stále častěji. Síť doručovacích boxů OX Point se touto strategií řídí a snaží se být otevřena všem – od začátku budování sítě. Primárním cílem by mělo být spojení s velkými logistickými hráči, kteří obstarají svoji e‑commerce klientelu pohodlněji a obchodníci jsou na ně již zvyklí. OX Point vstupuje do tohoto řetězce až na konci a chce nechat obchodníka, aby si vybral sám, kdo mu zásilku doveze. V brzké době firma oznámí prvního dopravce, který spustí doručování do OX Pointu.

„Když se podíváme, co se v oblasti last‑mile delivery děje, tak boxy zde mají jasné místo a stávají se obrovským pomocníkem v logistice,“ zdůrazňuje Zdeněk Vacek, ředitel OX Pointu. „Pokud se dobře propojí jednotliví partneři mezi sebou, na čemž teď aktuálně pracujeme, tak na tom koncový zákazník vždy jen profituje. Je to pohodlné, rychlé, anonymní – co víc si přát.“

Síť OX Point je aktuálně ve fázi budování. Po celé České republice už stojí přes 100 jejích boxů, mimo jiné na čerpacích stanicích MOL, České pošty a vlakových nádražích.

Boxy s prvky smart cities

Možnost příjmu zásilek už stává běžnou součástí doručovacích boxů. OX Point kromě zpětného přijetí zásilek může ve svých boxech nabídnout prvky smart cities. Z obyčejných výdejních boxů se tak stala víceúčelová zařízení, která umožní lidem zaplatit pokutu, odbavit městské poplatky či si dokonce vypůjčit knihu z knihovny a například si u toho vyzvednout nákup z libovolného e‑shopu. Do budoucna OX Point počítá se zařazením technologie Bank ID či automatické dezinfekce schránek pomocí UVC světel.

Boxy i software OX Point využívá vlastní české výroby a technologii tak může upravovat a testovat. „Zákazník může ovládat box přes dotykový displej a nenutíme ho tedy instalovat aplikaci, která vyžaduje zapnuté GPS. Zákazníkovi přijde jen SMS se čtyřmístným kódem a může vyzvednout zásilku.

Naším plánem je vybudovat silnou a provázanou síť napříč republikou,“ nastiňuje další rozvoj Zdeněk Vacek. Do plánů na letošní rok tak patří instalace několika stovek boxů a spuštění celé sítě se zaintegrovanými dopravci. Do dvou až tří let by se počet boxů měl ustálit na čísle 1000, pokud však trh bude nabízet další možnosti, růstu se firma bránit nebude.

Související