Pětice řidičů společnosti ESA logistika obdržela čestné diplomy z rukou zástupců Mezinárodní unie silniční dopravy IRU. O udělení speciálního ocenění řidičům, kteří splní stanovené podmínky, rozhoduje přímo výkonné předsednictvo unie.

Ocenění řidiči musí aktivně a řádně vykonávat svoji profesi nejméně dvacet let, a to k plné spokojenosti svého zaměstnavatele. Pro stejnou dopravní společnost pak musí pracovat alespoň pět let a mít jako profesionální řidič na svém kontě minimálně 1 000 000 kilometrů bez toho, aby během posledních dvaceti let způsobil vlastní vinou závažnou dopravní nehodu s následným úrazem. Přísné měřítko platí i pro přestupky – během posledních pěti let nesmí oceněný řidič spáchat vážný dopravní, celní nebo jiný administrativní přestupek. Čestný diplom lze také konkrétní osobě udělit pouze jednou.

Z rukou Zdeňka Zahrádky, který zastupoval sdružení Česmad Bohemia jako člena Mezinárodní unie silniční dopravy, ve druhém květnovém týdnu převzali diplomy tito řidiči společnosti ESA logistika:

Související
  • Roman Ryska, řidič mezinárodní kamionové dopravy;
  • Jaroslav Dvořák, řidič vnitrostátní kamionové dopravy, středisko Kladno;
  • Jan Kváča, řidič vnitrostátní kamionové dopravy, středisko Kladno;
  • Miroslav Vesecký, řidič vnitrostátní kamionové dopravy, středisko Kladno;
  • Aleš Pilař – řidič vnitrostátní kamionové dopravy, středisko Chrudim. 

Medaile IRU pro řidiče.

Medaile IRU pro řidiče.
Foto: ESA logistika

Během slavnostního předávání řidičům poděkoval a uznání vyslovil generální ředitel společnosti ESA logistika Marek Cvačka a dispečeři z příslušných dopravních středisek předali oceněným řidičům věrný model kamionu, s nímž jezdí v barvách ESA logistika.

„Přestože dnešní moderní vozidla zvyšují bezpečnost silničního provozu a řidičům částečně usnadňují práci, při aktuální hustotě dopravy a potřebě dojet včas na místo určení je to stále profese stresující a nesnadná. Proto jsme rádi, že jsme mohli ocenit naše kolegy – řidiče, kteří splnili přísné podmínky pro udělení čestného diplomu. Jejich bezchybné práce a věrnosti naší firmě si velmi vážíme,“ říká manažer marketingu společnosti ESA logistika Jindřich Karas.

Mezinárodní unie silniční dopravy IRU (International Road Transport Union) reprezentuje 3,5 milionu firem z celého světa podnikajících v autobusové, nákladní i taxi dopravě z více než stovky zemí celého světa. Unie byla založena v Ženevě v roce 1948.

Související