Na přelomu května a června dosáhla nabídka průmyslových prostor v České republice hranici 10 milionů čtverečných metrů pronajímatelných ploch. Nejpozději do začátku roku 2023 přibude další necelý milion čtverečních metrů výrobních a skladových hal. Situaci komentuje realitně-poradenská společnost 108 Agency. 

Pozitivní zprávou podle poradenské společnosti je, že stále vyšší podíl v nabídce zaujímají regenerace brownfieldů nebo modernizace starších industriálních objektů a areálů. Konzultanti 108 Agency zároveň pozorují trend výstavby nízkoenergetických budov s důrazem na šetrný přístup k životnímu prostředí, v kombinaci s dalšími instalacemi obnovitelných zdrojů energie.

„Třetím trendem je rostoucí přidaná hodnota nájemců v klíčových projektech. Nejde o, lidově řečeno, montovny, ale provozy unikátní svým zaměřením nebo napojením na vysoké školy, aplikovaný výzkum či inovace,“ konstatuje Jakub Holec, ředitel 108 Agency. A dokládá to na příkladu prvního vícepatrového logistického hubu Amazonu v Panattoni Parku Kojetín, jenž vzniká na místě bývalého cukrovaru, nebo na investici 4,5 miliardy korun americké firmy Ball do nového závodu na výrobu recyklovatelných plechovek v Panattoni Pilsen Digital Park v Plzni.

Související

Právě výroba hraje v poptávce po industriálních prostorech stále velmi významnou roli. Na celkových pronájmech se podle kvalifikovaného odhadu 108 Agency podílela od začátku roku 2021 do konce března letošního roku 25 procent. Výrobní nebo technologické firmy figurují i v nájemním mixu průmyslových parků, díky jejichž dokončení dochází v ČR k překonání hranice 10 milionů čtverečních metrů pronajímatelných ploch. Jde jmenovitě o VGP Kladno (hala B), Urbanity Park Tachov (hala Gama), VGP Park Olomouc (hala F1), CTPark Aš (hala A3, ve stavu shell and core), CTPark Kadaň (hala KA6), projekt LogPoint Jihlava či hala DC3 v Prologis Parku Brno.

Developeři se pouštějí do výstavby a přípravy nových projektů i přes řadu limitujících faktorů. Vedle rostoucí ceny stavebních materiálů a prací k nim patří rovněž vzrůstající a do budoucna krajně nejistá cena energií, inflace nebo přísnější požadavky spojené s dopady na životní prostředí a celkovou udržitelnost výstavby i provozu objektů. Developerskou aktivitu však stimuluje neslábnoucí poptávka nájemců, a to i přes korekci růstu segmentu e-commerce.

„Podmínky nahrávají větším developerským firmám se silným kapitálovým zázemím. Očekávané ochlazení trhu v posledním kvartálu letošního roku, dané i dozněním dopadů válečného konfliktu na Ukrajině, se odrazí nejen na spekulativní výstavbě. S ohledem na přetrvávající poptávku firem a mizivé procento neobsazenosti jsou nadále aktuálně ve výstavbě projekty se souhrnnou výměrou přes 1,1 milionů čtverečních metrů,“ komentuje stav a možný vývoj trhu Michal Bílý, analytik 108 Agency. Vzhledem k množství rozvojových pozemků nebo starších či nevyužívaných areálů lze očekávat, že rekordní stavební aktivita i přes momentální překážky nepoleví.

Největší nabídkou pronajímatelných industriálních prostor v rámci Visegradské čtyřky nadále disponuje s 24 miliony čtverečních metrů Polsko. Následuje Česká republika s 10 miliony. Slovenský trh dosáhl v prvním čtvrtletí tohoto roku 3,3 milionů čtverečních metrů a maďarský 2,4 milionu. Překročení hranice 10 milionů čtverečných metrů je vyústěním postupně akcelerující developerské výstavby. Ta probíhá kontinuálně od roku 2006 s jediným zakolísáním v letech 2010 až 2012 v důsledku globální finanční krize. K největším areálům dokončeným v posledních 12 letech patří například CTPark Bor u Plzně, CTPark Brno a P3 Prague Horní Počernice, Prologis Park Prague-Jirny, CTPark Ostrava či Prologis Park Prague-Rudná. 

„Naše průmyslovo-logistické parky rostou společně s našimi nájemci, kteří v nich významně expandují. V CTParcích vznikají sofistikované dodavatelsko-odběratelské řetězce i moderní výrobní závody. Domnívám se proto, že výkonnost českého trhu průmyslových prostor je do značné míry ekvivalentem stavu celé tuzemské ekonomiky. Podle aktuální situace se nachází stále ve velmi dobré kondici, neboť se daří lákat i významné zahraniční společnosti,“ podotýká Jakub Kodr ze společnosti CTP, jednoho z nejvýznamnějších developerů v ČR.

Nejsilnějším rokem ve výstavbě byl rok 2018, kdy bylo na trh dodáno téměř 800 tisíc m2 nových průmyslových ploch. Z hlediska poptávky byl pak rekordní loňský rok, kdy čistá realizovaná poptávka činila 1,58 milionů čtverečních metrů. V roce 2020 a 2021 na trh vstoupilo několik nových developerů jako například Garbe či GLP. Trh průmyslových nemovitostí tak bez ohledu na fluktuace zdravě roste. Podobný vývoj bude s největší pravděpodobností pokračovat i nadále. Velký vliv na budoucí situaci však bude mít legislativa související s udržitelností a pravidly pro výstavbu, a to jak na národní, tak na evropské úrovni.