Skupina Raja, která působí v oblasti B2B distribuce obalů, kancelářských potřeb, spotřebního materiálu a průmyslového vybavení, zaznamenala v roce 2021 obrat ve výši 1,2 miliardy eur. To představuje oproti roku 2020 nárůst o téměř 20 procent. V souvislosti s hospodářským oživením a navzdory silným tlakům na suroviny a ceny se tak podařilo skupině dosáhnout v roce 2021 rekordních výsledků.

Výsledek dokazuje pohotovost a dynamiku skupiny a sílu jejího obchodního modelu. V České a Slovenské republice se společnosti podařilo navýšit obrat přibližně o 40 procent. K růstu v České republice a na Slovensku přispívá především diverzifikace a schopnost oslovit nové zákazníky. Skupina Raja se rovněž věnuje svým závazkům vůči ekologii a společenské odpovědnosti.

Skupině se podařilo v České republice dosáhnout obratu 213 milionů korun, tedy o 39 procent více než loni, na Slovensku obrat vzrostl o 43 procent na 3,1 milionů eur. Skupině Raja se dařilo i co se týče nových zákazníků. V České republice jejich počet narostl o 6,1 procent, na Slovensku dokonce o 12,7 procent. 

„Loňský růst vnímáme pozitivně především díky výzvám, kterým jsme jako skupina museli čelit, například zdražování papíru, plastu, pohonných hmot nebo náklady na ekologii. Největší nárůst, o necelých 50 procent, jsme zaznamenali v oblasti obalových a výplňových materiálů především díky přizpůsobení se trendům a požadavkům klientů a diverzifikací produktů a služeb,“ říká k výsledkům Gabriela Fabianová, generální ředitelka pro ČR a SK. „Náš sortiment neustále rozšiřujeme tak, aby vyhovoval řadě požadavků podnikání našich zákazníků a umožnil mu nejen nakupovat obalové materiály, ale také vybavení pro sklady, kancelářské potřeby a prostředky na ochranu zdraví a bezpečnosti. Meziroční výsledky dokazují, že se nám naše strategie dlouhodobě vyplácí.“

V České republice se skupině Raja dařilo především v oblasti služeb, kde zaznamenala nárůst o 54 procent a průmyslu (o 42 procent). Na Slovensku se poté nejdynamičtěji rozvíjela v oblasti logistiky, kde společnost dosáhla růstu o 41 procent.

Akvizice Vikingu posílí další rozvoj

V listopadu 2021 došlo k akvizici společnosti Viking a organický růst tak činil 10,5 procent. Skupina Raja tak rozšířila obchodní aktivity v sedmi evropských zemích, a to ve Velké Británii, Irsku, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Nizozemsku a Belgii. S JPG, Mondoffice a Kalamazoo získanými v roce 2019, a nyní i se společností Viking, pokrývá podnikání Raja Office v 10 zemích a stává se tak významným hráčem na trhu nejen v oblasti obalových materiálů, ale i v oblasti kancelářských potřeb a nábytku. „Akvizice společnosti Viking je v souladu s naší strategií rozvoje a diverzifikace. To potvrzuje naše ambice stát se evropským lídrem v oblasti elektronického obchodu s kancelářskými potřebami a vybavením,“ prohlásila Danièle Kapel-Marcovici, prezidentka a generální ředitelka skupiny Raja.

Skupina Raja nyní aktivně zahajuje integraci společnosti Viking s cílem oživení značky, znovuzískání vynikajících služeb zákazníkům, posílení obchodní dynamiky a co nejdříve dosáhnout vyrovnaného hospodaření.

Důraz na odpovědnou politiku

Skupina Raja si je vědoma odpovědnosti, kterou s sebou nese její vedoucí postavení na trhu, a proto posílila své ekologické závazky. V současné době je 60 procent prodaných obalů vyrobeno z přírodních materiálů, jako je papír a lepenka a 80 procent plastových obalů z přírodních materiálů z recyklovaných a recyklovatelných plastů. Cílem skupiny je dosáhnout plně recyklovaných a recyklovatelných obalů do roku 2025, přičemž nabídnout svým zákazníkům kompletní sortiment obalů a inovativní ekologicky odpovědná řešení. V roce 2021 společnost představila několik nových výrobků z papíru a lepenky, které jsou 100procent recyklovatelné a jsou alternativou k plastovým obalům, včetně kraftových obalů, které jsou 100procentně recyklovatelné, papírového obalu na palety a recyklované papírové bublinkové fólie. 

Skupina Raja od roku 2006 podporuje také znevýhodněné ženy prostřednictvím nadace Danièle Marcovici za účelem sdílet společenské hodnoty jako je respekt, solidarita a rovnost přístupu ke vzdělání a k práci. Toho se nadace snaží dosáhnout prostřednictvím prosazování práv žen a jejich ochrana vůči násilí, profesního rozvoje a začlenění žen ve společnosti a také vzdělávání a sociální podpory.

Optimistický výhled pro letošek

V roce 2022 bude skupina Raja pokračovat ve své strategii ziskového a odpovědného udržitelného rozvoje a stanovila si ambiciózní cíl dosáhnout obratu ve výši 1750 milionů eur. „Naší hlavní prioritou je uspokojit potřeby našich zákazníků a udržet kvalitu našich služeb v obtížných ekonomických podmínkách. Skupina je v dobrém finančním zdraví, a proto pokračujeme v investicích do naší logistiky a digitálních projektů, jakož i do našich růstových iniciativ ve všech oblastech, včetně průzkumu nových možností akvizičních příležitostí,“ dodává Danièle Kapel-Marcovici.

Související