Z údajů společnosti PST CLC je zřejmé, že se v poslední době výrazně zhoršila platební morálka některých firem. Zatímco dříve byly neuhrazené faktury zaplaceny po doručení výzvy, nyní se termíny plateb často prodlužují. PST CLC tedy přistoupila k tomu, že prověřuje, s kým bude a nebude spolupracovat, aby předešla možným komplikacím.

Důvod zjišťování takzvaného scoringu u nových odběratelů je jednoduchý: vymáhání dlužných částek stojí nemalé finanční prostředky. „K zjišťování scoringu používáme běžné aplikace a nástroje, díváme se do obchodního a insolvenčního rejstříku, vyhledáváme například i na Googlu, jednou z možností je databanka Rall, kde přepravci sdílejí negativní i pozitivní zkušenosti,“ vysvětluje David Zimandl, finanční ředitel společnosti PST CLC.

Doplnil, že neplatiči představují problémm, který eskaluje. Firma PST CLC k němu tedy přistoupila aktivně. Očekává, že se situace bude zhoršovat. „Přijali jsme nového zaměstnance, který se bude věnovat pouze zjišťování scoringu firem. Mnohé firmy se totiž potýkají s problémy. Patří mezi ně zejména druhotná platební neschopnost, mají výpadky v cash flow. Odběratelé jim platí pozdě, k tomu se všechno zdražuje. Firmy chtějí zaplatit, ale ne vždy mají z čeho,“ popisuje aktuální situaci David Zimandl.

Související

Firma PST CLC má nastaven systém automatického odesílání upomínek, přičemž většina z klientů na výzvu reaguje neprodleně. „Když uzavíráme novou dlouhodobou smlouvu, vždy klienta ověřujeme. Budeme teď nově ověřovat společnosti, které si objednávají jednorázové služby. Nastavili jsme tedy proces, na základě jehož výsledků se rozhodneme, zda smlouvu vůbec uzavřeme. Dnes je totiž nutné vyhodnocovat rizika. Když zjistíme, že je nějaký problém, může to být například impulz k požadavku na složení zálohové platby,“ vysvětluje princip Iveta Holaňová, manažerka controlingu a informačních systémů společnosti PST CLC.

Přijetí ného zaměstnace, který prověřuje potenciální klienty, se PST CLC vyplatí. „Když spolupracuje s prověřenými firmami, které platí včas, není nutné tvořit opravné položky na faktury. Dá se tedy předcházet tomu, že klient nezaplatí, což se rozhodně vyplatí. Je to i v souladu s naší skupinovou politikou v rámci Mitsui-Soko Group,“ říká Iveta Holaňová.

Související