Dopady změny klimatu jsou stále viditelnější a vlády a společnosti zvyšují své úsilí o redukci emisí oxidu uhličotého. Právě proto prochází energetika obdobím transformace. Odklon od dodávek energie z fosilních paliv směrem k obnovitelným zdrojům ovlivňuje nejen strategie energetických společností, ale dramaticky změní také dodavatelské řetězce.

Aktuální bílá kniha společnosti DHL poukazuje na to, jak důležitá bude pro úspěch energetického přechodu přeměna logistiky. DHL identifikovala pět klíčových oblastí, které jsou zásadní pro energetickou transformaci. Jsou jimi

- spolupráce

- práce end-to-end

- dohledatelnost a digitalizace

- identifikace přenositelných dovedností z obdobných průmyslových odvětví

- sledování udržitelných logistických řešení.

To znamená, že dodavatelské řetězce musí být transformovány na více úrovních.

Související

Logistika je významným spotřebitelem energie a producentem emisí oxidu uhličitého. Jak však ukazuje uvedená zpráva, je také kritickým faktorem pro energetickou transformaci. Klíčem k dosažení úspěchu bude plánování pro budoucnost a řešení logistických problémů.

Na vydání aktuální bílé knihy společnosti DHL upozornila redakci Logistiky česká pobočka DHL Express. Zpráva je v anglickém originále ke stažení ZDE.

Související