Wetra ČR na český trh více než 25 let dodává široký sortiment DIY zboží pro největší obchodní řetězce a e‑shopy. Jde přitom jak o sortiment vlastních značek, tak o výrobky evropských dodavatelů. Od konce dubna 2021 došlo k postupnému přesunu zboží od předchozího poskytovatele logistických služeb do skladu ESA logistika v Tuchoměřicích, a to v celkovém objemu přesahujícím 2800 palet.

ESA logistika poskytuje klientovi skladování, manipulaci, služby VAS a dopravu. V rámci služby VAS společnost ESA logistika pro zákazníka kompletuje a vytváří prodejní balíčky i například prezentační boxy. Měsíčně do skladu přijme zhruba 175 tisíc kusů zboží a po kompletacích vyskladní 75 tisíc zásilek sestávajících zhruba z 850 artiklů. Sklad v Tuchoměřicích je tak uzpůsoben nejen k oběhu zboží na paletách pro B2B, ale také pro vychystávání B2C zásilek. Skladové položky Wetry čítají celkem téměř 4,5 tisíce artiklů, přičemž těch aktivních je aktuálně okolo třech tisíc.

Rozvoj společnosti Wetra ČR

Společnost Wetra ČR prochází po celou dobu svojí existence dynamickým vývojem. Když v roce 1997 na českém trhu začínala, získala výhradní zastoupení značky Vision France pro Evropu se sortimentem světelných zdrojů a výrobků pro domácnost. Již o tři roky později začala na trh v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku dodávat výrobky elektrického nářadí pod značkou Asist. V průběhu dalších let pak přibyly další výrobky, například zahradní nářadí a ponorná čerpadla značky Gardenius, kompresory, pily a další zboží především ze segmentu DIY.

V jedné uličce jsme celé spodní patro vyčlenili pro modulový policový systém. Kapacitu skladových buněk jsme tak mnohonásobně zvětšili
David Křivánek
business unit manager ESA logistika

Pokračující proměny společnosti Wetra ČR jsou v posledních letech ještě více urychlovány rostoucím zájmem zákazníků o online nakupování. Neustálý rozvoj se tak týká nejen šíře a rozmanitosti sortimentu plus narůstajícího množství prodaného zboží, ale i způsobů jeho prodeje.

V současné době Wetra ČR nabízí zhruba 70 procent sortimentu prostřednictvím řetězců, ať již typu DIY, či v non‑food sekcích řetězců potravinářských, a přibližně 30 procent prodává přes internet (prostřednictvím vlastních e‑shopů Gigamat.cz a Gigamat.sk či přes další online e‑shopy). Podíl online prodávaného zboží se neustále zvyšuje, což částečně urychlil i trend nakupování v době covidu‑19 a díky tomu se rovněž zvyšují i požadavky na logistiku.

„Jsme rozhodnuti se plně soustředit na naše hlavní činnosti, kterými jsou výroba a obchod. Na logistické služby s nimi spojené tedy každé dva až tři roky vyhlašujeme výběrové řízení, ze kterého v loňském roce vyšla vítězně společnost ESA logistika,“ říká executive director společnosti Wetra ČR Kamil Kácha. Podle Marcely Procházkové, která ve společnosti Wetra ČR zastává post logistics director, nabídla ESA logistika široké možnosti přizpůsobení rozsahu služeb měnícím se potřebám společnosti.

Řešení pro palety i jednotlivé položky

Pro potřeby rozšiřování e‑commerce provozu ESA logistika nabídla zajímavé řešení spočívající ve zvýšení počtu a optimalizaci umístění vychystávacích zón tak, aby se v jejím v tuchoměřickém skladu správně hospodařilo s prostorem.

Při hledání způsobu, jak uložit drobné zboží, ESA logistika využila například i místo ve standardním čtyřpatrovém regálovém systému pro zaskladnění palet. „V jedné uličce jsme celé spodní patro vyčlenili pro modulový policový systém. Kapacitu skladových buněk jsme tak mnohonásobně zvětšili,“ popisuje business unit manager společnosti ESA logistika David Křivánek. Ostatní dolní řady regálů přitom slouží jako pickingové pozice pro velké a středně velké položky. V tuchoměřickém skladu s užitnou plochu o rozloze 10 tisíc metrů čtverečních je pro společnost Wetra ČR vyčleněna přibližně polovina.

4,5 tisíce
artiklů čítají skladové položky Wetry, přičemž těch aktivních je aktuálně okolo třech tisíc.

Ve skladu je nasazena moderní manipulační technika včetně retraku a dvojitých pickovacích vozíků. „Ty umožňují pickerovi pracovat najednou až na osmi objednávkách,“ dodává David Křivánek. Skladníci v současnosti využívají čtečky s pistolovou rukojetí i prstové čtečky.

Zdejší nápor by nebylo možné zvládnout bez nasazení moderního skladového řídicího systému (WMS), kterým je v tomto případě LFS společnosti Ehrhardt + Partner. Jeho modulový princip umožňuje přizpůsobení pro konkrétní provoz i pro jednotlivé skladové procesy. „Pořád je totiž co vylepšovat,“ říká David Křivánek. Řešení LFS je v zájmu optimálního fungování propojeno s podnikovými systémy Wetra ČR.

Méně položek, více práce

Jak již bylo řečeno, většina sortimentu je ze skladu v současnosti distribuována do obchodních řetězců. Jde o dodávky ve velkém objemu v hodnotě až několika milionů korun, které na prodejny převážejí nákladní vozy na paletách. Využívané procesy jsou v tomto případě zažité a léty praxe na obou stranách dostatečně vyladěné.

Ve skladu je pro společnost Wetra ČR vyčleněna přibližně polovina užitné plochy.
Ve skladu je pro společnost Wetra ČR vyčleněna přibližně polovina užitné plochy.
Foto: ESA logistika

Stále rostoucí online prodej (a jak předpokládá Kamil Kácha, podíl e‑commerce prodejů se bude nadále zvyšovat) ovšem klade před organizaci logistiky zboží další výzvy.

Zmiňované zvýšení kapacity pickovacích zón spolu s nasazením systému LFS bylo prvním a zásadním opatřením. Samostatnou kapitolu ovšem představuje balení jednotlivých objednávek z e‑shopu. „Platí při něm pravidlo, že čím méně položek, tím pracnější zásilka,“ upozorňuje Marcela Procházková.

Příprava malých zásilek s podstatně menší průměrnou cenou, než představuje hodnota celé palety, je pochopitelně mnohem náročnější z hlediska organizace práce, spotřeby obalového materiálu, i pokud jde o pracovní nasazení zaměstnanců skladu. „Když si zákazník vybere deset drobných produktů, zabalí se jednoduše do krabičky. Ale my nabízíme opravdu různorodé zboží, dejme tomu těžší elektrické nářadí a přístroje, ale zároveň i potřeby a doplňky pro domácnost. Takže když si nakupující vybere kompresor a k němu křehkou vázu, je oříškem tyto dva produkty správně zabalit a distribuovat tak, aby zvládly transport,“ přibližuje Kamil Kácha.

Uvedený příklad dobře ilustruje, jaké provozní záležitosti je nutné ve skladu denně řešit. „Nad velkým množstvím zásilek musí picker skutečně přemýšlet a rozhodovat, jakým způsobem je zabalit,“ dodává Marcela Procházková.

Co také spojuje společnosti Wetra ČR a ESA logistika

Obě společnosti se tradičně věnují charitativní činnosti. Wetra v době nástupu pandemie covidu-19 dovážela do Česka roušky i respirátory a zdarma je ve spolupráci s Českou poštou rozesílala potřebným (například školkám, školám či nemocnici na Bulovce). Řadě charitativních projektů se věnuje dlouhodobě, podobně jako společnost ESA logistika. Ta například v březnu 2021 věnovala 150 tisíc korun kladenské nemocnici na nákup přístroje umožňujícího vyšší okysličení krve, prstové pulzní oxymetry a pomůcky k dechové rehabilitaci při postižení plic po prodělaném onemocnění covid-19. Peníze na dar z poloviny vybral Charitativní fond zaměstnanců ESA a druhou polovinou přispěla společnost ESA logistika. O řadě jejích dalších charitativních aktivit pravidelně píšeme na našem webu logistika.ekonom.cz.

Již z dob spolupráce s předchozím logistickým providerem měla Wetra ČR připravený balicí manuál, který ESA logistika mohla částečně převzít a inovovat. „Sortiment a jednotlivé položky ve skladu se ovšem mění, takže u některých zásilek je třeba improvizovat. Pickerovi se ale jeho úlohu snažíme usnadnit tak, aby neměl na výběr z velkého počtu možností, ale aby byly sloučeny ideálně do zhruba deseti řešení,“ popisuje David Křivánek. Na pickerovi tak může být i rozhodnutí, zda jednu zásilku vyexpedovat třeba ve dvou balíčcích. Management skladu proto neustále monitoruje zpětnou vazbu od vychystávačů, protože rozměry nejvhodnějších a nejpoužívanějších kartonových krabic se mohou měnit.

Na balení zásilek i jako výplň používají nyní pracovníci tuchomeřického skladu bublinkovou fólii, i když ve hře jsou do blízké budoucnosti i jiné, ekologičtější možnosti. Například nasazením vzduchových polštářků (jako fixace i výplně prázdného prostoru v krabicích) aby vznikalo méně odpadu. Na zpevnění jednotlivých balíků (ale i palet se zbožím) se využívá strečová fólie, u dražších zásilek jsou samozřejmostí též bezpečnostní pásky.

V případě transportu zboží objednávaného z e‑shopu pak o osudu sebelépe zabaleného balíku spolurozhoduje též míra šetrnosti nakládání s ním na třídičkách distribučních center a ze strany externích dopravců.

Robot člověka nenahradí vždy

Jak David Křivánek z ESA logistika potvrzuje, dobře zaškolení skladníci i pickeři schopní činit samostatná rozhodnutí jsou pro fungování organismu skladu nezbytní. „Snažíme se udržet si zde stálé zaměstnance, protože získání zkušeností nějakou dobu trvá,“ říká.

V této souvislosti se nabízí otázka, do jaké míry lze služby a činnosti ve skladu určeném pro zboží klienta nabízejícího zákazníkům tak široké spektrum různorodého zboží, jako například právě Wetra ČR, automatizovat a robotizovat? „Viděl jsem několik plně robotizovaných skladů, kde skutečně neexistuje zásah člověka, již před 15 či 20 lety. Často jsou určené například pro výrobní logistiku. Tam existují pevně definované kroky, které lze předvídat, ty naplánovat a zautomatizovat. Ale u nás existuje určitý, a nikoliv malý počet zákazníků, kteří se chovají nepředvídatelně, takže tady je prostor pro automatizaci jen v rámci dílčích úkonů,“ odpovídá Kamil Kácha, executive director společnosti Wetra ČR.

Prodejci využívající vysoce automatizovanou logistiku proto někdy nenabízejí zákazníkům zboží, které není možné z důvodu nadstandardních rozměrů automaticky balit nebo třídit, což není tento případ.

Schopnost v klidu pokračovat

Také v provozu skladu pro společnost Wetra ČR se projevuje sezónnost, např. výrazný vánoční „peak“. Nápor na logistiku představuje především segment elektrického nářadí, proto zde v období největšího zájmu zdvojnásobili počet pickerů. Menší zátěž pro logistiku představují například zvýšené prodeje čerpadel a pil na jaře nebo kamen či vysavačů popela na podzim. „V zásadě jde o sortiment, který se v daném období více prodává, ale výjimečný nápor pro sklad to není,“ říká Marcela Procházková z firmy Wetra ČR.

Jak už bylo zmíněno, pro další období spolupráce počítají Wetra ČR i ESA logistika s dalším růstem podílu online prodávaného zboží. To však neznamená, že se sníží význam prodeje v obchodních řetězcích. Již doba, kdy Českou republiku i celý svět sevřela omezení vyvolaná pandemií covidu‑19, ovšem ukázala, že rozmanitost způsobů prodejů může být pro prosperitu společnosti při nepředvídatelných událostech rozhodujícím faktorem. „Kdyby se něco stalo, a v dnešním světě se dějí věci ne ze dne na den, ale z hodiny na hodinu, musíme být schopni v klidu pokračovat. Abychom se mohli dále rozvíjet, chceme stát v obchodních aktivitách nejméně na třech nohách a mít tak možnost reagovat na nynější překotný vývoj,“ dodává Kamil Kácha. Společnost ESA logistika je v tomto úsilí pro Wetru ČR již více než rok spolehlivou oporou.

Související