První věc, které si uživatelé povšimnou, jsou chybějící vidlice. Autopilot CDI120 je k nabrání nákladu nepotřebuje. Místo toho podjede paletu položenou na průjezdném stojanu (nakládací stanici), přizvedne ji a odveze. Umístění palety na stojanu umožňuje kdykoli, přesně a plně automaticky nabrat paletu o hmotnosti až 1200 kilogramů.

V šasi mimořádně kompaktního vozíku CDI120 jsou již integrovány všechny potřebné skenery, čidla a senzory. V kombinaci s úplně odlišným designem pojezdu, který umožňuje otočení celé palety na místě, a výše uvedeným nabíráním palety dostane uživatel rychlý stroj se skvělou manévrovatelností, a to i v prostorách s nízkým stropem.

Změny na trase vozíku nevadí

Vozík v pohybu registruje objekty až na vzdálenost 30 metrů. Lokalizace vozíku je založená na odometrických měřeních, která jsou rovněž využita pro přesnou prostorovou navigaci ve skladu.

Odometrie je systém, který poskytuje informaci o poloze (vozíku) na základě pohybu kol. V kombinaci s laserovým skenerem, který kontroluje obrysy známé trasy, zajišťuje přesnou lokalizaci stroje CDI120.

Vozík Toyota Autopilot CDI120 v akci

Lokalizační algoritmy jsou natolik důmyslné, že dokážou rozpoznat i všechny průběžně doplňované prvky do prostředí, kde se pohybují. Vysoké standardy Toyoty v oblasti bezpečnosti zajistí naprosto bezproblémovou přepravu i díky soustavnému monitoringu prostoru před i podél vozíku. Vozík je také vybaven modrým LED výstražným světlem a bezpečnostními tlačítky pro okamžité zastavení vozíku.

Ale funkce CDI120 nabízejí více než běžný samostatně pracující vozík: je schopen hladce spolupracovat jako součást flotily automatických vozíků a s ostatními stroji Toyota Autopilot komunikovat v rámci řídicího systému využívajícího software T‑ONE, vyvinutý vlastními specialisty Toyoty. T‑ONE dokáže integrovat a kontrolovat veškeré skladové vybavení a optimalizovat efektivnost a pracovní časy.

Manuální i automatický start

Tyto vlastnosti umožňují operátorům dosáhnout maximální flexibility. Mohou iniciovat zahájení přepravních operací manuálně (prostřednictvím WMS nebo stisknutím tlačítka na vozíku) nebo pomocí automatického softwaru.

Související

Vozík může být naprogramován pro více tras (jednoduché z A do B, smyčku nebo složitější trasy s více odbočkami), které mohou být nastaveny včetně priorit tak, aby zajistily nepřetržitý bezporuchový tok materiálu a maximalizovaly nákladovou efektivnost.

„S automatickým plánovačem tras a realizací v T‑ONE propojíme například nákladově příznivý, jednodušší CDI120 zajišťující horizontální transport s automatickým retrakem určeným pro zakládání ve výškách. Každý z vozíků zajistí ty činnosti, ve kterých dosáhne maximální produktivity při co nejnižší spotřebě energie a s maximální úsporou prostoru. T‑ONE může být navíc snadno přizpůsoben pro více různých materiálových toků různého rozsahu. Počet vozíků CDI120 může být flexibilně měněn a programován podle aktuálních potřeb,“ uvádí Maria Carlsson, produktový manažer pro automatické vozíky TMHE.

Představení vozíku Toyota Autopilot CDI120 se může stát pro majitele firem i logistické manažery impulzem k automatizaci jejich provozů. Nebo je přiměje, aby postoupili ke komplexnějším řešením využívajícím výhody nepřetržité manipulace v souladu s vlastními prioritami a potřebami.

Související