Společnost FM Logistic zveřejnila své finanční výsledky za rok končící 31. března 2022. Kompletní auditované výsledky jsou k dispozici ve výroční zprávě. FM Logistic dosáhla ve fiskálním roce 2021–2022 tržeb ve výši 1 518 milionů eur, což představuje nárůst o 10,7 procenta (při konstantních směnných kurzech) oproti předchozímu roku. Tento růst byl způsoben silnou dynamikou omnichannel prodeje, přičemž v nově uzavřených smlouvách se rozšířily aktivity v oblasti e-commerce.

Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) činil 31,5 milionu eur. Rok 2021 až 2022 byl ve znamení významných investic na podporu komplexních projektů v oblasti start-upů a automatizace, jejichž přínosy se budou měřit v dlouhodobém horizontu.

„Navzdory ekonomickým vzestupům a pádům a napětí v globálních dodavatelských řetězcích společnost FM Logistic opět dokázala svou sílu a odolnost. Srovnatelné tržby vzrostly o 10,7 procenta a podepsali jsme nové zakázky v hodnotě 262 milionů eur, z nichž 60 procent tvořil omnichannel. Zvláště bych chtěl vyzdvihnout neuvěřitelnou houževnatost našich týmů, které prokázaly i přes několik výluk neochvějné odhodlání dokončit pro naše klienty ty nejsložitější projekty. A konečně rok 2021 byl ve znamení realizace našeho strategického plánu Powering 2030, který je zaměřen na podporu udržitelného omnichannel dodavatelského řetězce pro naše zákazníky. Otázka klimatu se týká každého z nás a my chceme být mezi těmi, kdo se zaslouží o jeho ochranu,“ řekl Jean-Christophe Machet, prezident společnosti FM Logistic.

Související

Vývoj společnosti FM Logistic ve střední Evropě

Tržby společnosti ve středoevropském regionu (Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko) rostly na podobné úrovni jako celosvětově, tedy o 10,6 procenta.

Růst obchodu byl zajištěn především rostoucími operacemi v odvětví e-commerce. Počet objednávek, které poskytovatel v tomto sektoru vyřídil, se meziročně zvýšil přibližně o 30 procent. Je to důsledek zahájení činnosti pro nové zákazníky, například pro Yves Rocher, Maxi Zoo v Polsku, a prodloužení smluv se stávajícími zákazníky, například babymarkt.de a Bauhaus v České republice. Celkový obrat všech nově uzavřených smluv, a to pro všechny produkty poskytovatele (smluvní logistika, omnichannel, doprava, co-packing), činil 62 milionů eur. Zahájení některých operací je však naplánováno až na finanční rok 2022/2023.

Vzhledem k rychlému růstu se zvýšil i počet provozoven, které FM Logistic v regionu provozuje. V loňském roce přibyly další tři: v Lędzinách ve Slezsku, kde provozovatel obsluhuje velkého maloobchodního zákazníka; Wiskitki mezi Lodží a Varšavou – vlastní sklad společnosti, kde byl v únoru letošního roku zahájen logistický provoz a zároveň byla zahájena výstavba dalšího modulu; a Głogów v Dolním Slezsku – investice realizovaná společností Panattoni.

Dokončeno bylo také rozšíření skladu FM Logistic v Błonie u Varšavy, který má nyní 85 tisíc metrů čtverečních a je největším distribučním centrem pro farmaceutický průmysl ve střední Evropě. O dalších 11 tisíc metrů čtverečních byla rozšířena také logistická platforma v Będzinu a v České republice se zdvojnásobila skladová plocha závodu v Lovosicích. Celkem tak FM Logistic ve střední Evropě získala k dispozici dalších 200 tisíc metrů čtverečních skladových prostor.

Online prodeje ve Francii

Nové zakázky v hodnotě 262 milionů eur získané v roce 2021/2022 svědčí o dynamice růstu v Evropě a Asii, zejména u mezinárodních zákazníků z oblasti rychloobrátkového zboží.

Aby podpořil svůj silný růst, svěřil řetězec obchodů se zvířaty Maxi Zoo společnosti FM Logistic zásobování svých 263 prodejen ve Francii, jakož i přípravu a expedici svých objednávek v rámci e-commerce. Provozovna (57 tisíc metrů čtvrečních) v Savigny-sur-Clairis (Francie) spravuje skladové zásoby 15 tisíc kusů zboží a ročně vyřídí téměř pět milionů objednávek, z toho 1,2 milionu objednávek podaných jednotlivci prostřednictvím internetových stránek. Od prosince 2021 spravuje společnost FM Logistic také online objednávky německých a polských zákazníků společnosti Maxi Zoo, přičemž objem objednávek by měl do roku 2022 dosáhnout tří milionů. Pro tuto činnost bude brzy vyhrazen nový sklad o rozloze 35 tisíc metrů čtverečních v polském Głogowě.

Městská logistika ve Španělsku

Rozmach dodávek do domácností je však doprovázen zvýšeným znečištěním, dopravními zácpami a nedostatkem místních skladovacích prostor. Zvýšila se poptávka po řešeních městské logistiky a Španělsko je v jejím čele:

Společnost CITYlogin, která ve Španělsku řídí městskou logistiku, v roce 2021 zdvojnásobila svůj obrat a překročila hranici 600 zaměstnanců. Otevřela pobočky ve třech nových městech, v Barceloně, Huelvě a Badajozu, čímž se jejich celkový počet zvýšil na 13. Její vozový park se rozrůstá, má více než 370 vozidel, z nichž 120 má alternativní motory.

Logistické centrum pod náměstím Plaza Mayor vzniklo ve spolupráci s madridským dopravním úřadem (EMT). Od října 2021 rozváží společnost CITYlogin jménem giganta v oblasti e-commerce zásilky z prostoru o rozloze 200 m2, který se nachází v podzemním parkovišti na slavném náměstí. Sedm elektrických tříkolových vozů Scoobic doručuje zásilky v hlavním městě za méně než dvě hodiny. Uvezou 420 kg zboží a na jedno nabití ujedou 80 km. Elektrické dodávky zásobují minicentrum ze skladu za městem.

Udržitelné  dodavatelské řetězce

V souladu s ambicemi definovanými ve strategickém plánu Powering 2030 pokračuje společnost FM Logistic v dalším rozvoji udržitelnějších dodavatelských řetězců. Mezi nejvýznamnější úspěchy tohoto roku patří například:

V Brazílii společnost FM Logistic podporuje společnost Henkel ve snižování emisí oxisu uhličitého díky dodávkám elektrickými vozidly ze svého závodu vybaveného solárními panely. Společnost Kraft nahradila plast v obalech. Výsledek: o 94 procent méně plastu a o 30 procent nižší provozní náklady.

Stanice na výrobu ekologického vodíku: společnost FM Logistic ve svém logistickém areálu na předměstí Madridu instalovala stanici na výrobu ekologického vodíku, která je poháněna solární energií. Potřebná elektřina pochází z fotovoltaických panelů na střeše budovy. Stanice vyvinutá společností H2B2 dokáže vyrobit až 45 kilogramů zeleného vodíku týdně.

Zpráva o dynamickém dopadu: Společnost FM Logistic vyvinula ve spolupráci s poradenskou firmou EY nástroj pro podávání zpráv o sociálních a environmentálních dopadech své činnosti. Měřením pozitivních a negativních dopadů svých činností chce společnost FM Logistic poskytnout svým zákazníkům, zaměstnancům a partnerům jasné informace, které jim pomohou při rozhodování.

„Je to další krok směrem k udržitelnější logistice a hmatatelná ukázka naší touhy vytvářet pozitivní změny pro naše zaměstnance, zákazníky a společnost,“ dodal Jean-Christophe Machet.

Prognózy na rok 2022 až 2023

Geopolitické a ekonomické napětí, stejně jako inflace, budou mít vliv na provozní příjmy a výnosy. Obchodní model společnosti FM Logistic spolu se silnou obchodní dynamikou a posílenou kontrolou nákladů však umožní skupině zmírnit dopady a zachovat plán v rámci projektu Powering 2030.

Související