S ohledem na narušení dodavatelských řetězců a nedostatečnou skladovou kapacitu firmy stále častěji realizují vlastní skladování formou outsourcingu. Skladování v externích skladech je model, který firmám řeší zásadní problém. Kvůli nespolehlivosti v termínech dodávek se předzásobují, aby nebyla ohrožena jejich výroba, což často naráží na kapacity vlastních skladů. Při využití outsourcingu navíc těží z toho, že se nemusí starat o vybavení skladů ani o skladníky, vše je v režii externího partnera.

Efektivita skladování v rámci outsourcingu záleží zejména na systému skladování s ohledem na reálné potřeby firmy, skladování tedy musí být řešeno s ohledem na strukturu, skladbu a povahu zásob. „Při využití outsourcingu je zásadní správně nastavit procesy a komunikaci. Provider musí naslouchat potřebám zákazníka, nabídnout a poskytnout odpovídající služby, ale vše je současně nutné pravidelně vyhodnocovat na základě správně nastavených KPI ukazatelů,“ popisuje Michal Foret, senior project manager společnosti PST CLC. KPI ukazatele se týkají například úrovně služby, kvality vychystávání, včasnosti vychystávání atd.

Související

EDI komunikace je základem

Zásadním faktorem, který je důležitý pro kvalitní outsourcing skladování, je kvalitní výměna informací a dat. „Digitalizace neustále postupuje. Pozorujeme snahu firem o co největší automatizaci přenosu informací s apelem na rychlost a kvalitu přenášených dat. EDI komunikace (elektronická výměna dat - pozn. red.) je základem pro kvalitní outsourcing, oboustranná výměna dat je jasný trend. Díky tomu pak mají oba partneři on-line informace o průběhu celého procesu,“ říká Michal Foret. Doplňuje, že výměna informací musí být nejen rychlá, ale také bezchybná.

To vše souvisí s výběrem poskytovatele outsourcingu skladování. „V poslední době zaznamenáváme, že zejména nadnárodní firmy mají v rámci interních pravidel požadavek na poměrně časté tendrování služeb, aby tím ověřovaly konkurenceschopnost využívaných služeb, přičemž, myslím si, ani poskytovatele služby měnit v řadě případů nechtějí. Jde o formu benchmarkingu, která sice může vést ke změně poskytovatele, ale často vede pouze ke zvýšení tlaku na poskytovatele stávajícího,“ dodává Michal Foret.

Poptávka po nemovitostech převyšuje nabídku

Outsourcingu skladování nyní nahrává i skutečnost, že nabídku logistických nemovitostí vysoce převyšuje poptávka. To má samozřejmě vliv i na cenu pronájmů skladů. „Najít místo pro skladování v blízkosti firmy je často nereálné, proto firmy hledají sklady i v okruhu padesát až sto kilometrů, což ale poměrně zásadně zvyšuje náklady na dopravu. I proto firmy o to více hledají další možnosti a jednou z těch zásadních je právě outsourcing skladování,“ doplňuje Michal Foret.

Související