Společnost Linde Material Handling Česká republika dodala do Yusen Logistics (Czech) pět kusů terminálových tahačů Terberg, které budou využity pro manipulaci se silničními návěsy. Použití terminálových tahačů přináší společnosti Yusen Logistics  významné úspory pohonných hmot i zkrácení časů při manipulaci se silničními návěsy. Slavnostní předání proběhlo na kolínské pobočce Yusen Logistics ve čtvrtek 28. července 2022. Nové terminálové tahače jsou již v plném provozu, logistický provider je používá pro přepravování návěsů mezi halami svými a výrobním provozem svého klienta.

Podle Pavla Mráze, asset managera Yusen Logistics, rozšíření a obnova stávající flotily o nové terminálové tahače přináší poskytovatelii logistických služeb zkrácení operačního času u všech manipulovaných návěsů a významnou úsporu pohonných hmot. Tento aspekt se navíc příznivě odrazí na snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslové oblasti Kolína.

Řidič vystupuje z kabiny přímo na zem a komfortně obsluhuje zapojení návěsu

„Nové tahače byly vybrány s velmi dobře vybavenou ergonomickou kabinou, kde je prostor pro řidiče umístěn nízko nad vozovkou před přední nápravou vozidla, což umožňuje řidiči vystupovat z kabiny přímo na zem a komfortně obsluhovat zapojení návěsu,“ říká Pavel Mráz. Konstrukce dodaných terminálových tahačů Terberg model DT umožňuje, právě díky speciálně nízko položené kabině, velmi dobrý výhled .

Dodané tahače jsou vybaveny hydraulicky ovládanou točnou. „Proto je připnutí a odpojení návěsu velmi rychlé, což přináší úsporu času při manipulaci s návěsy. Tahače mají kompletně pozinkované šasi, což je předurčuje pro velmi dlouhou životnost,“ dodává Bohumír Myslín, manažer prodeje pro speciální stroje z Linde Material Handling Česká republika. Upozorňuje také, že úspory pohonných hmot se oproti využití běžných silničních tahačů pohybují typicky v desítkách procent. „Je to dáno tím, že terminálový tahač má jiný poměr stálých převodů. Při manipulaci s návěsy se pohybuje omezenou rychlostí a je také standardně vybaven automatickou převodovkou. Odpadá tak velká část třecích ztrát, které vznikají při používání klasické spojky u silničního tahače,“ říká Bohumír Myslín.

Dodané tahače jsou vybaveny hydraulicky ovládanou točnou.
Dodané tahače jsou vybaveny hydraulicky ovládanou točnou.
Foto: Filip Hubička

Všechny tahače jsou vybaveny prvky zajišťujícími vysokou bezpečnost provozu – jedná se zejména o zmiňovanou kabinu s nadstandardním výhledem, signalizaci správně připojeného návěsu, signalizaci opuštěného nezabrzděného vozidla a nadstandardní pracovní osvětlení. „Celá specifikace tahače byla koncipována zejména z pohledu bezpečnosti, ekologie a komfortu práce našich řidičů,“ upozorňuje Pavel Mráz.

Související

Terminálové tahače se obecně používají v přístavech, ve větších skladovacích centrech nebo hubech, v místech, kde se často manipuluje se silničními návěsy a tam, kde se návěsy používají jako sklad na kolech. Použití terminálových tahačů je v takových případech vysoce efektivní. Výrazně totiž snižují čas na připojení a odpojení návěsu a vykazují podstatně nižší spotřebu pohonných hmot, než je tomu u běžných tahačů, které se pro tuto manipulaci obvykle používají. Takto jsou efektivněji využívané právě i standardní tahače a jejich řidiči – tahače mohou být bezprostředně po jejich odpojení využity pro další cestu s jiným návěsem.

Linde Material Handling Česká republika je autorizovaným dealerem tahačů Terberg v České republice. „Naším cílem je řešit logistické problémy a výzvy našich zákazníků z celé oblasti výrobní a skladové logistiky, přinášet jim efektivní a výkonná řešení. V tomto případě jsme rádi, že jsme pro našeho zákazníka, Yusen Logistics, mohli navrhnout a realizovat řešení, které jednoznačně přináší zvýšení efektivity provozu v oblasti příjmu materiálu,“ dodává Pavel Osička, obchodní ředitel a prokurista Linde MH Česká republika.