Vývoj společnosti Mailstep sledujeme v redakci dlouhodobě a vidíme, jak postupně rozšiřuje portfolio svých služeb i klientů. Které softwarové nástroje, jež vám pomáhají tento nápor zvládnout, nyní prodělávají největší rozvoj?

Hlavní prim, co se softwarového vybavení týče, je zavádění a reálná implementace nového warehouse management systému (WMS) Mailwise. Ovládání všech procesů si stavíme a customizujeme podle našich potřeb, reálná implementace testování probíhá právě nyní (rozhovor probíhal v polovině září – pozn. red.).

Momentálně jsme do nového WMS namigrovali polovinu našich e‑commerce klientů a ještě před startem „prim“ sezony by v něm měli být namigrováni všichni e‑commerce klienti. Do budoucna v něm sjednotíme všechny klienty, propojení s nimi v něm funguje rychleji.

Jak nové WMS pomůže práci zaměstnanců přímo ve skladě? Ukáže třeba vizuálně pickerovi, které položky má do objednávky zabalit?

Pokud chcete v tomto bodě vcházet do detailu, tak ano. Základní rozhraní systému si budeme postupně samozřejmě nastavovat, vyvíjet a doplňovat takovými utilitami, tedy nástroji, aby WMS bylo všem našim procesům postaveno zcela na míru. Abychom dosáhli co nejvyšší produktivity, bude také prioritizovat jednotlivé požadavky.

Co se týče produktivity, chceme dosáhnout maxima možného. Náš revizní systém bude super férový vůči všem zaměstnancům: nechť si ti výkonní a pracovití vydělají vše, co si zaslouží, ale pokud by s námi nechtěl někdo táhnout za jeden provaz, takového člověka v týmu nepotřebujeme.

Asi směřujete k tomu, že WMS ve vztahu k pickerům má umožňovat i jejich kontrolu. A zároveň zajistí, aby nemuseli chodit velké porce kilometrů za směnu.

Chceme být féroví, tedy ať jsou lidé náležitě odměňováni, a zároveň musíme do provozu vnést prvek maximální produktivity.

Samozřejmě člověk, který bude připravovat fyzicky větší sortimenty, logicky asi vychystá méně kusů, to ale nesmí znamenat, že bude hůře ohodnocen. Všechny kategorie produktivity, které do systému vnášíme, musíme kodifikovat. Musíme zohlednit třeba počet kroků, které picker nachodí, váhu zboží, počet beden, počet samostatných objednávek a konečně velikost toho úseku, který bude skladník spravovat: nově budeme naše vychystávací galerie zónovat.

Související

Opravdu bych zdůraznil, že produktivita je alfou a omegou. V našem provozu zůstávají pouze lidé, kteří si to zaslouží. A když vědí a budou vědět o sobě navzájem, že oni jsou ti dobří, že jeden nedělá na druhého, může panovat dobrá nálada, která v praxi velmi pomáhá.

Mailstep vyvíjí a využívá také řadu dalších softwarových nástrojů. Můžete přiblížit, jakého pokroku dosáhl?

Pro ovládání fakturací produkuje naše IT oddělení produkt Mailbill, tedy účetní program na usnadnění fakturace s rychle disponibilními daty.

Opravdu bych zdůraznil, že produktivita je alfou a omegou. V našem provozu zůstávají pouze lidé, kteří si to zaslouží.

Klienti, kteří s námi navazují spolupráci, s oblibou využívají náš produkt, kterým je Mailship, což je vlastně platforma sloužící k přístupu na marketplaces, jako je třeba Amazon. Tato „rodina“ Mailship, ve které se pohybují, se za poslední rok také značně vyvinula, co se týče utilit. Je ještě uživatelsky přívětivější.

Rád bych zmínil další produkt našeho IT oddělení, TMS, což je široký formát napojení všech našich dopravců, kteří odvážejí zboží do všech koutů světa.

Když hovoříte o TMS, máte vlastní dispečery?

Část dopravy objednávají přímo naši klienti. Část objednáváme my, ale snažíme i tento proces maximálně automatizovat.

Jakým způsobem vlastně probíhá sorting na jednotlivé dopravce?

Naši pracovníci nyní zásilky rozdělují ručně. Jedním z našich cílů do blízkého budoucna je ovšem automatická sortace. Jakou technologii využijeme, se rozhodneme.

Váš provoz se stále rozšiřuje. Jak se rozvíjí vaše hardwarové vybavení?

Instalujeme ve stále širší míře další dopravníky. U nás v Horních Počernicích máme celé nové druhé patro.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.