Koronavirová krize trvala dva roky – a možná se ještě vrátí. Jak tyto dva roky proměnily Gebrüder Weiss?

Celosvětová pandemie obecně urychlila digitalizaci nejen v oboru logistiky. Na vzniklou situaci bylo potřeba reagovat velmi rychle, proto jsme se i v Gebrüder Weiss zaměřili na využívání nejmodernějších technologií a optimalizačních nástrojů. Současně jsme se potýkali s volatilitou a nepředvídatelností dopravního trhu. Byla to výzva pro celý náš tým, rád bych proto poděkoval všem našim zaměstnancům, že jsme táhli za jeden provaz a dokázali jsme v tomto nelehkém období nabídnout a zajistit našim zákazníkům řešení.

Logistika v uplynulých letech těžila z raketového růstu e‑commerce. Co v této oblasti podnikal Gebrüder Weiss?

Růst e‑commerce byl v posledních letech skutečně výrazný, stejně tak jsme se rozvíjeli i my a rozšířili jsme své působení na dalších trzích, například v Bulharsku. Zároveň jsme v Česku rozšířili naše páteřní terminály v Syrovicích u Brna a v Jenči u Prahy, abychom zvládali rychleji a efektivněji odbavovat rostoucí objem. Zavedli jsme rovněž nové služby pro zákazníky, jako je instalace celých setů (praček, sušiček) nebo instalace televizí. Všem příjemcům navíc díky novému systému ETA (Estimated Time of Arrival) sdělujeme dvouhodinové časové okno, ve kterém bude zásilka doručena. Do budoucna se chceme i nadále zaměřit na služby přidané hodnoty.

Přijdete v letošním roce s nabídkou nových služeb?

Neustále pracujeme na nových službách a inovativních řešeních. Nedávno jsme dokončili ve všech pobočkách po celé České republice implementaci nového modulu TMS (Transport Management System), který zajišťuje plánování a optimalizaci tras i sledování zásilek. Využíváme rovněž nový software Transmetrics, díky němuž dokážeme na základě dat a zkušeností z minulosti predikovat rozvozové objemy na další den pro jednotlivé pobočky, a to až na úroveň jednotlivých oblastí PSČ. Abychom zvládli pokrýt zvyšující se poptávku po službách, připravujeme další rozšíření naší centrály v Jenči. (Její provoz včetně principu fungování zmiňovaných technologií jsme podrobně popsali v letošním čísle 9 – pozn. red.).

Program zero emissions jsme spustili na začátku letošního roku a  jsem rád, že o něj mají společnosti zájem. Dokazuje to, že vnímají závažnost otázky zlepšení životního prostředí a potažmo zachování planety pro naše děti.

Dále jsme posílili dopravní spojení ve středním koridoru nové Hedvábné stezky, a nabízíme tak obchodním partnerům alternativu k námořní a železniční přepravě z Číny. Pokračujeme také v dalších opatřeních vyplývajících z našeho závazku být do roku 2030 uhlíkově neutrální. V současnosti proto připravujeme instalaci fotovoltaických článků na střechy našich budov v Jenči a Syrovicích, čímž pokryjeme část energetických potřeb těchto poboček. Tento koncept se již osvědčil u poboček Gebrüder Weiss na území Německa, Rakouska a Švýcarska.

Aktuálně se již začínáme připravovat na vánoční sezonu, což je pro nás nejnáročnější část roku a současně nejdůležitější pro naše klienty.

V jakém směru hodláte své služby měnit či vylepšovat?

Dlouhodobě sledujeme rozvoj technologií, jež optimalizují využití informací o zásilkách i procesech a současně přináší stále efektivnější postupy v našem oboru. Jejich rozvoj bude bezpochyby i nadále pokračovat a pravděpodobně se bude v následujících letech stále zrychlovat. Hlavními trendy současnosti jsou totiž kvalita a transparentnost.

Důležitým tématem je udržitelnost dopravy a logistiky. Jaký je váš celkový koncept a plán udržitelnosti ve vašem oboru?

Sledujeme jasný cíl, a to být do roku 2030 uhlíkově neutrální. S tím souvisí řada našich aktivit a služeb. Za všechny bych rád zmínil především testování alternativních pohonů, instalaci fotovoltaických článků na střechy našich skladů a v neposlední řadě náš nový program zero emissions, jehož prostřednictvím umožňujeme našim partnerům kompenzovat 100 procent emisí oxidu uhličitého z přepravy zásilek.

A jak oblíbený je mezi vašimi zákazníky právě zmíněný program zero emissions?

Program jsme spustili na začátku letošního roku a jsem rád, že o něj mají společnosti zájem. Dokazuje to, že vnímají závažnost otázky zlepšení životního prostředí a potažmo zachování planety pro naše děti. Pro každou jednotlivou zásilku je proveden výpočet objemu emitovaných plynů a tento údaj je společně s náklady na jejich kompenzaci uveden na faktuře za poskytnuté služby. Účastníci programu tak mají přesnou informaci o rozsahu podpory, kterou je potřeba poskytnout některému z certifikovaných projektů na ochranu klimatu na několika různých kontinentech.

Jan Kodada

Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR
Foto: Honza Mudra

V oboru logistiky se pohybuje více než 22 let. Působil v různých manažerských pozicích u společností Lagermax (jako brigádník poprvé v 15 letech) a MTC. V současnosti je ředitelem obchodu a marketingu a prokuristou společnosti Gebrüder Weiss v České republice, ve které působí od roku 2008. V roce 2007 absolvoval magisterské studium na ČVUT v Praze na Fakultě dopravní a o šest let později úspěšně dokončil doktorské studium na stejné fakultě.

Jde například o energetické projekty související s klimatem, které produkují nižší emise oxidu uhličitého ve srovnání s fosilními palivy. Dále pak jsou to projekty, které snižují nebo integrují emise oxidu uhličitého, či projekty snižující emise z odlesňování a degradace lesů. Podporované projekty jsou pečlivě vybrány a monitorovány. Klienti, kteří program společnosti využívají, obdrží certifikát dokládající jejich podporu příslušného projektu.

Velmi prosazovaným – možná právě proto ale také trochu kontroverzním – tématem je elektromobilita. Kde vidíte příležitosti pro její využívání? Jaké konkrétní kroky k elektromobilitě Gebrüder Weiss již podnikl či plánuje v nejbližší době?

V současnosti vidíme potenciál praktického využití elektrických nákladních vozidel na trasách maximální délky do 200 kilometrů. Jejich provoz neustále testujeme a nedávno jsme dokonce spustili doručování elektrickými dodávkami ve Vídni.

Kde naopak vidíte největší problémy elektromobility?

Nejzásadnější je v tuto chvíli pochopitelně dojezd, nižší nosnost s ohledem na váhu baterie a dlouhá doba nabíjení.

Ve švýcarském provozu se osvědčil vodíkový kamion Hyundai Xcient. Jaké druhy přeprav by vodíkový kamion mohl zvládnout u nás?

Kamion využíváme na distribuční logistiku. Dosahuje průměrných dojezdů kolem 420 kilometrů, což je na uvedený typ přepravy dostačující. V České republice proběhl první test vodíkového nákladního vozu v září tohoto roku. Během testovacích jízd jsme doručili různorodé zboží několika obchodním partnerům v Praze a okolí. Najeli jsme při tom téměř 1500 kilometrů a třikrát doplňovali palivo. Velmi nás těší, že tichý, bezemisní a bezproblémový provoz vozu kladně hodnotí i naši zákazníci.

Dodal jste ale zároveň, že v Česku bohužel zatím prakticky neexistuje struktura vodíkových čerpacích stanic. Mohou dělat něco pro posun k lepšímu společnosti jako Gebrüder Weiss?

Provoz bezemisních vozů je budoucností dopravy a patřičnou pozornost i podporu včetně vybudování potřebné infrastruktury by mu měla věnovat především vláda. Ta podle předběžných plánů počítá, že by do roku 2030 mělo na našem území vzniknout 80 čerpacích stanic vodíku.

Jak pomáháte svým klientům, aby i oni ve svém byznysu naplňovali principy šetrné logistiky?

Naše podpora spočívá zejména v optimalizaci veškerých kroků a navržení úsporných opatření.

Bez automatizace a digitalizace dnes nepůjčují ani knížky v knihovně. Co znamená pro dopravu a logistiku Gebrüder Weiss?

Bez moderních technologií si již dnešní logistiku nelze představit. Jak už jsem zmiňoval, využíváme řadu nástrojů, jež vedou k optimalizaci a efektivitě jednotlivých procesů. Konkrétně jde například o ePOD, Cargometer, TMS, Transmetrics, ETA, myGW a další.

Jaké konkrétní automatizační kroky či etapy Gebrüder Weiss podniká či rozvíjí od doby, kdy jsme společně podrobně hovořili naposledy, tedy od dubna 2021?

Dokončili jsme již zmiňovanou implementaci TMS a využíváme nový nástroj Transmetrics. Současně připravujeme přechod na novou platformu NIC‑Place, ke kterému dojde v dohledné době. Výhodou této platformy bude zobrazení všech vozidel napříč všemi pobočkami v síti Gebrüder Weiss (včetně zahraničních poboček).

Jaké jsou vaše zkušenosti s novým systémem TMS?

Hlavní předností systému je intuitivní uživatelské rozhraní, rychlé učení i používání a lepší přehled o rozvozových vozech. Díky novému softwaru mají řidiči daleko jednodušší a přehlednější menu pro skenování nakládky na překladišti. Dispečerům pak přináší možnost optimalizace tras spolu s vizualizací trasy v mapovém portálu.

Jste spokojeni s přesností vámi zmiňovaného informačního systému ETA, který zákazníkovi poskytuje přesnou informaci o čase, kdy budeme zásilku doručovat? Na začátku roku 2021 byla nad hranicí 90 procent.

Systém se nám velice osvědčil a kladně hodnotíme především to, že jsou spokojeni naši zákazníci. Ostatně jejich zpětná vazba i zisk několika odborných ocenění potvrzují, že jde o velmi užitečný nástroj pro všechny, kdo jej využívají.

Co využívání systému Cargometer?

S rostoucími objemy přeprav se zrychluje návratnost investice do této technologie. Cargometer nám poskytuje přesné informace o rozměrech a hmotnosti zásilek za pohybu během vykládky zboží, a umožňuje tak maximalizovat využití nákladového prostoru dopravních prostředků a současně optimalizovat jejich počet.

Jak se v Gebrüder Weiss rozvíjí projekty využití robotické automatizace procesů?

Vzhledem k tomu, že máme multiklientské sklady, i s ohledem na povahu zboží, jeho různé rozměry či obalové jednotky není možné zavést plnou automatizaci procesů. Využíváme ovšem mnoho nástrojů, které vedou k zefektivnění jednotlivých kroků.

Víme, že úzce spolupracujete s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou dopravní v Praze. Jakými formami jejich činnost podporujete a jaké jsou výsledky spolupráce?

Přispíváme na provoz leteckého simulátoru Boeing 737 na SPŠ dopravní v Praze. Pro studenty této školy pořádáme také prohlídky a stáže v našich provozech a části z nich umožňujeme absolvovat odbornou praxi přímo na našich pobočkách, aby se seznámili s reálným prostředním logistické společnosti.

Co vám osobně logistika jako obor dává a odkud berete další a další inspiraci a energii ke zdolávání nových výzev?

Pomyslným motorem je pro mě úspěch společnosti a realizace nových projektů, rostoucí počet zákazníků a pochopitelně jejich spokojenost. Naše práce se zakládá na dlouhodobých vztazích, ať už mezi zákazníky, dodavateli či zaměstnanci, což je velkým přínosem. Velmi inspirativní pro mě je náš tým, tvořený odborníky ve svém oboru a současně úžasnými lidmi. Dohromady vytváříme skvělý a kompaktní celek.

Které výzvy současnosti pokládáte za nejpalčivější pro logistický obor jako takový? Jak k nim přistupujete v Gebrüder Weiss?

V současnosti je výzvou asi pro všechny společnosti nalezení optimálního řešení, jak se vyrovnat s rostoucí inflací a cenami energií, ale i pokračujícím nedostatkem kvalitních pracovníků.

Související