Také třetí čtvrtletí letošního roku přineslo skupině Kuehne-Nagel pozitivní výsledky. Od ledna do září 2022 vzrostl její čistý obrat o 40 procent na hodnotu 30,6 miliardy švýcarských franků (CHF), provozní zisk o 71 procent na úroveň 3,1 miliardy CHF a čistý zisk o 73 procent na 2,3 miliardy CHF. Volný peněžní tok činil 2,6 miliardy CHF. Konverzní poměr skupiny byl 36,2 procent.

„Skupina Kuehne+Nagel dosáhla svých historicky nejlepších výsledků za devět měsíců kalendářního roku,“ říká Stefan Paul, generální ředitel Kuehne+Nagel International AG. „Vyšší ceny energií, inflace i geopolitické napětí však nadále přinášejí volatilitu do dodavatelských řetězců. Zlepšující se situace na trzích námořní a letecké nákladní přepravy přinesla našim zákazníkům alespoň částečnou úlevu. Obchodní model s nízkým zastoupením aktiv umožňuje Kuehne+Nagel pružně reagovat na potřeby zákazníků po celém světě.“

Kuehne+Nagel

mil. CHF  

9M 2022

Q1 2021

Δ

Q3 2022

Q3 2021

Δ

Čistý obrat  

30 603

21 841

40 %

9 972

8 568

16 %

Hrubý zisk  

8 610

6 871

25 %

2 712

2 544

7 %

EBITDA

3 689

2 369

56 %

1 109

971

14 %

EBIT

3 119

1 825

71 %

924

789

17 %

Výnosy během období  

2 316

1 342

73 %

688

578

19 %

Volné cash flow

2 629

999

163 %

918

575

60 %

 

Námořní přeprava

Čistý obrat divize námořních přeprav za období leden až září 2022 dosáhl 14,8 miliardy CHF a EBIT činil 1,7 miliardy CHF. Konverzní poměr dosáhl 60,9 procenta. Objem kontejnerů přepravených do konce září 2022 činil 3,3 milionu TEU. Ve třetím čtvrtletí roku 2022 se průměrný výnos udržel na meziročně nezměněné vysoké úrovni.

mil. CHF 

9M 2022

9M 2021

Δ

Q3 2022

Q3 2021

Δ

Čistý obrat

14 839

9 146

62 %

4 970

3 904

27 %

Hrubý zisk

2 809

1 889

49 %

867

809

7 %

EBIT

1 711

991

73 %

503

487

3 %

Složitá situace na světových trzích námořní přepravy se v prvních devíti měsících roku 2022 postupně zlepšovala, zatímco volatilita na hlavních obchodních trasách stále rostla.

Skupina Kuehne+Nagel nadále prosazovala v námořní přepravě využívání řešení šetrných k životnímu prostředí. Díky nákupu biopaliva v objemu 50 tisíc TEU ve třetím čtvrtletí roku 2022 získali její zákazníci snadný přístup k přepravě bez emisí oxidu uhličitého.

Letecká přeprava

mil. CHF 

9M 2022

9M 2021

Δ

Q3 2022

Q3 2021

Δ

Čistý obrat

9 117

6 578

39 %

2 793

2 602

7 %

Hrubý zisk

2 320

1 567

48 %

707

608

16 %

EBIT

1 149

645

78 %

323

239

35 %

Čistý obrat divize leteckých přeprav za období leden až září 2022 činil 9,1 miliardy CHF a EBIT 1,1 miliardy CHF. Konverzní poměr dosáhl 49,5 procenta. Objem letecké přepravy do konce září 2022 činil 1,7 milionu tun. Letecká logistika si ve třetím čtvrtletí roku 2022 udržela poměrně vysoké průměrné výnosy s výrazným meziročním růstem.

Provoz komerčních leteckých společností byl v prvních devíti měsících roku 2022 nestabilní v důsledku celkové geopolitické situace a nejistoty. I přesto byla poptávka po nákladní kapacitě na většině obchodních tras značná.

Letecká divize ve třetím čtvrtletí roku 2022 dále rozšířila své působení v oblasti přepravy zdravotnického zboží. V rámci projektu „MedConnex“ zahájila pravidelné charterové lety, např. pro vakcíny, z farmaceutického centra v Belgii do Ameriky, Asie a Afriky.

Silniční přeprava

mil. CHF 

9M 2022

9M 2021

Δ

Q3 2022

Q3 2021

Δ

Čistý obrat

3 016

2 731

10 %

983

922

7 %

Hrubý zisk

1 010

941

7 %

326

311

5 %

EBIT

120

75

60 %

40

21

91 %

Čistý obrat divize silničních přeprav dosáhl v období od ledna do září 2022 výše tří miliard CHF a EBIT činil 120 milionů CHF. Vysoké využití sítí napříč regiony se opět promítlo do výrazného růstu tržeb. Celkově byl výsledek divize ve třetím čtvrtletí roku 2022 velmi dobrý.

Instalací fotovoltaických systémů na střechách nákladních vozidel v segmentu dálkové silniční přepravy jde Kuehne+Nagel opět příkladem v oblasti snižování emisí oxidu uhličitého. Skupina také ve Francii nakoupila prvních 25 elektrických nákladních vozidel pro krátké linky.

Kontraktní logistika

mil. CHF 

9M 2022

9M 2021

Δ

Q3 2022

Q3 2021

Δ

Čistý obrat

3 631

3 386

7 %

1 226

1 140

8 %

Hrubý zisk

2 471

2 474

0 %

812

816

0 %

EBIT

139

114

22 %

58

42

38 %

Čistý obrat divize kontraktní logistiky dosáhl 3,6 miliardy CHF, zatímco EBIT za období leden až září 2022 činil 139 milionů CHF. Obsazenost skladových prostor po celém světě zůstává vysoká. Růst ve třetím kvartálu 2022 byl v meziročním srovnání výraznější.

Skupina Kuehne+Nagel otevřela nová distribuční centra pro segment zdravotnictví v Irsku (Dublin) a v USA (Indianapolis), která jsou strategicky umístěna v blízkosti mezinárodních letišť.

Související